ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 23:00
 

Αύξηση 0,4% του Δείκτη Τιμών Κατοικιών

Οι άδειες οικοδομής και η ζήτηση για οικιστικά δάνεια καταγράφουν επίσης αύξηση

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Αύξηση 0,4%, για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2017 ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα), σε τριμηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση, ο Δείκτης αυξήθηκε κατά 1,4%.

Σύμφωνα με έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι προοπτικές του τομέα των ακινήτων προδιαγράφονται ευοίωνες. Οι άδειες οικοδομής και η ζήτηση για οικιστικά δάνεια καταγράφουν αύξηση, ενώ η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχίζει να ανακάμπτει», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Εντούτοις, σύμφωνα με την ΚΤΚ, «η πρόκληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο στο δρόμο προς την πλήρη ανάκαμψη, ενώ είναι ακόμη αβέβαιη η επίδραση στην κτηματαγορά από την εφαρμογή του ΦΠΑ στα οικόπεδα το 2018».

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων και ο δείκτης τιμών οικιών, σημείωσαν, σε τριμηνιαία βάση, αύξηση, κατά 0,5% και 0,3%, αντίστοιχα.

Ανά επαρχία, όλοι οι επιμέρους δείκτες κατέγραψαν αύξηση, με εξαίρεση τα διαμερίσματα στην Αμμόχωστο και τις οικίες στην Πάφο.

Ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2017 στην πλειονότητα των κυρίως και των επί μέρους δεικτών, με τις υψηλότερες αυξήσεις να καταγράφονται στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού.

Μεταβολές του γενικού δείκτη τιμών κατοικιών

Οι τιμές διαμερισμάτων παρουσίασαν άνοδο για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, καταγράφοντας τριμηνιαία αύξηση 0,5% και, αντίστοιχα, οι τιμές οικιών παρουσίασαν άνοδο για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 0,3%

Οι τιμές οικιών παρουσίασαν άνοδο για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 0,3%.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές κατοικιών κατέγραψαν επιτάχυνση της τάξης του 1,4% το τρίτο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με 1,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συγκεκριμένη τάση αντικατοπτρίζει τις τιμές διαμερισμάτων που κατέγραψαν ετήσια αύξηση 3,7% και συγκρατείται από τη μικρότερη αύξηση της τάξης του 0,7% που κατέγραψαν οι τιμές οικιών

Μεταβολές τιμών ανά επαρχία

Σε τριμηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών κατοικιών σημείωσε αυξήσεις σε όλες τις επαρχίες με εξαίρεση την επαρχία Πάφου, στην οποία καταγράφηκε μείωση 0,8%. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε αύξηση στις τιμές κατοικιών κατά 0,4% στη Λευκωσία, 0,6% στη Λεμεσό, 1% στη Λάρνακα και 1,1% στην Αμμόχωστο.

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στο γενικό δείκτη τιμών κατοικιών ανά επαρχία, η πιο μεγάλη αύξηση καταγράφηκε για ακόμη ένα τρίμηνο στη Λεμεσό, της τάξης του 2,6%. Αύξηση 1,3% κατέγραψε η Λευκωσία και 1,6% η Αμμόχωστος.

Αντίθετα στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου καταγράφηκαν ετήσιες μειώσεις 0,7% και 0,8%, αντίστοιχα.

Οι τιμές διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες, με καταγράφηκε οριακή μείωση 0,4%. Τριμηνιαία αύξηση 0,5% καταγράφηκε στην επαρχία Λευκωσίας και επαρχία Λεμεσού, 1,8% στη Λάρνακα, και 0,8% στην Πάφο.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στις τιμές οικιών, όπου όλες οι επαρχίες κατέγραψαν τριμηνιαίες αυξήσεις με εξαίρεση την επαρχία Πάφου όπου καταγράφηκε τριμηνιαία μείωση 0,9%.

Τριμηνιαίες αυξήσεις της τάξης του 0,3% και 0,6% και 0,5% καταγράφηκαν στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, αντίστοιχα και στην επαρχία Αμμοχώστου καταγράφηκε αύξηση 1%.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σημείωσαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες με εξαίρεση την επαρχία Πάφου, στην οποία καταγράφηκε ετήσια μείωση 3,9%.

Ετήσια αύξηση 3,6% καταγράφηκε στη Λευκωσία, 6,4% στη Λεμεσό, 2,5% στη Λάρνακα και 1,7% στην Αμμόχωστο. Για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας οι εν λόγω ετήσιες αυξήσεις ήταν μεγαλύτερες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών σημείωσαν αύξηση 0,2% στην επαρχία Λευκωσίας, 1,3% στην επαρχία Λεμεσού, 0,9% στην επαρχία Πάφου και 1,8% στην επαρχία Αμμοχώστου.

Μεταβολές άλλων σχετικών δεικτών

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η θετική πορεία του Δείκτη Τιμών Κατοικιών συνάδει και με άλλες θετικές ενδείξεις του τομέα. Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές, ο οποίος δημοσιεύεται από τη ΣΥΚ, κατέγραψε ετήσια αύξηση 12,8% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017. Παρά την αύξηση, το επίπεδο του δείκτη βρίσκεται ακόμη σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του τρίτου τριμήνου του 2013.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τα πωλητήρια έγγραφα για ακίνητα κατέγραψαν ετήσια αύξηση το τρίτο τρίμηνο κατά 17,2%.

Ο αριθμός των πωλητηρίων εγγράφων με αγοραστές κατόχους Κυπριακής υπηκοότητας κατέγραψε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 ετήσια αύξηση 10%, φθάνοντας τα 1.328 κατά το υπό εξέταση τρίμηνο, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός με αγοραστές αλλοδαπούς κατέγραψε αύξηση 37,6%, φθάνοντας τα 585.

Σύμφωνα με την έρευνα Νομισματικών και Χρηματοοικονομικών Στατιστικών της ΚΤΚ, το επιτόκιο οικιστικών δανείων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 2,7%, το οποίο είναι και το ιστορικά χαμηλότερο επίπεδο.

Η ζήτηση για οικιστικά δάνεια από νοικοκυριά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 σύμφωνα με την έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της ΚΤΚ κατέγραψε θετική μεταβολή για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο. Παράλληλα τα κριτήρια παραχώρησης οικιστικών δανείων για την ίδια περίοδο παρέμειναν αμετάβλητα

Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων σύμφωνα με σχετικές ενδείξεις διαγράφονται ευοίωνες, αφού η τάση για ανάκαμψη του τομέα φαίνεται να συνεχίζει, αναφέρεται στην έκθεση της ΚΤΚ.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι εγκεκριμένες άδειες οικοδομής, οι οποίες θεωρούνται πρόδρομη ένδειξη για την οικοδομική δραστηριότητα, σημείωσαν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 ετήσια αύξηση 9,4%.

Από το σύνολο των εγκεκριμένων αδειών κατά το υπό εξέταση τρίμηνο, 72% αφορούσε οικιστικά κτίρια, 17% μη-οικιστικά (εκ των οποίων 1% γραφεία), 6% διαχωρισμούς οικοπέδων και το υπόλοιπο 5% έργα πολιτικού μηχανικού και κατασκευές δρόμων.

Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων σύμφωνα με σχετικές ενδείξεις διαγράφονται ευοίωνες, αφού η τάση για ανάκαμψη του τομέα φαίνεται να συνεχίζει. Οι εγκεκριμένες άδειες οικοδομής, οι οποίες θεωρούνται πρόδρομη ένδειξη για την οικοδομική δραστηριότητα, σημείωσαν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 ετήσια αύξηση 9,4%.

Από το σύνολο των εγκεκριμένων αδειών κατά το υπό εξέταση τρίμηνο, 72% αφορούσε οικιστικά κτίρια, 17% μη-οικιστικά (εκ των οποίων 1% γραφεία), 6% διαχωρισμούς οικοπέδων και το υπόλοιπο 5% έργα πολιτικού μηχανικού και κατασκευές δρόμων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Σοφία Νικολάτου: Δεν πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στην Τρ.Κύπρου

«Οι νικολατου και οι δικηγοροι τους να αφησουν τις δικηγοριστικες εξυπναδες διοτι ναι μεν δεν υπογραψεν ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  22:12

Τα είπε με Ακιντζί ο Άντρος

«Κελαήδη πάλιν δεν πήρες τα χάπια σου.»
ΧΧΧ  |  08:01

Τα είπε με Ακιντζί ο Άντρος

«....ατε, ατε, ατε...ακομα να ακουσουμε το κρα κρα του αντρου, δηλαδη την καταβαρθρωση της δικης μας ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  07:38

Τα είπε με Ακιντζί ο Άντρος

«....ατε, ατε, ατε...ακομα να ακουσουμε το κρα κρα του αντρου, δηλαδη την καταβαρθρωση της δικης μας ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  07:38

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X