ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 00:14
 

Δημ.Συμβούλιο: Προκλήσεις η διατήρηση ανάπτυξης και μείωση χρέους

Κυβέρνηση και Βουλή καλούνται να λάβουν αποφάσεις για κατάλληλες συνθήκες διασφπάλισης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Η διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια και η περαιτέρω μείωση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, τα οποία βρίσκονται σε πολύ ψηλά επίπεδα, αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την Κυβέρνηση, τη Βουλή και το σύνολο της οικονομίας, τονίζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε ενημερωτικό δελτίο του για την οικονομία.

Οι δύο πρώτοι, σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, «καλούνται να λάβουν αποφάσεις που θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες οι οποίες θα διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου».
 
Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο υπογραμμίζει στο ενημερωτικό δελτίο "Φεβρουαρίου 2018" ότι «το πρόβλημα του ψηλού δανεισμού που επεκτείνεται και στον ιδιωτικό τομέα, με τα ψηλά ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων περιορίζουν τη δυναμική της οικονομίας και την καθιστούν πιο ευάλωτη σε πιθανά σοκ».
 
Επιπλέον, αναφέρει ότι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και οι μεταρρυθμίσεις σε τομείς της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να καταστούν πολιτικές προτεραιότητες και σημειώνει ότι η πολιτική αστάθεια που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής μεσογείου καθιστούν την κυπριακή οικονομία ευάλωτη στο εξωτερικό περιβάλλον.
 
Επίσης, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τονίζει ότι οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας, παιδείας, δικαιοσύνης, συνταξιοδότησης, αλλά και οι ιδιωτικοποιήσεις θα πρέπει από τη μια να επιταχυνθούν και από την άλλη να μην υλοποιηθούν με τρόπο που θα αποτελούν απειλή κατά της δημοσιονομικής σταθερότητας.
 
Ειδικότερα, για τις μακροοικονομικές προοπτικές, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αφού αναφέρει ότι η κυπριακή οικονομία σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών αναπτύχθηκε κατά 3,9% το 2017, με την πρόβλεψη για το 2018 να ανέρχεται στο 3,0% σημειώνει ότι «οι επιδόσεις αυτές οφείλονται κυρίως στην κατανάλωση, η οποία θα εξακολουθήσει να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη, κυρίως λόγω των εξελίξεων στην αγορά εργασίας, καθώς και των δευτερογενών επιπτώσεων των εξαγωγικών τομέων της οικονομίας που αφορούν τις υπηρεσίες».
 
Αναφορικά με την αγορά ακινήτων, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκτιμά ότι τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα (π.χ. ανακαινίσεις τουριστικών μονάδων, μαρίνες, καζίνο, Πανεπιστήμιο Κύπρου κ.α) που προωθούνται αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τους δείκτες της οικονομίας.

Έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την αποστολή και τις κυριότερες δραστηριότητες του το 2017 

Την αποστολή και τις κυριότερες δραστηριότητες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2017, καταγράφει η τέταρτη ετήσια έκθεση του Συμβουλίου, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.
 
Στην ετήσια έκθεση, που συμπεριλαμβάνει και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και η οποία εγκρίθηκε κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου στις 23 Φεβρουαρίου του 2018, το Συμβούλιο κρίνει σημαντική τη συνεχή ενημέρωση του κοινού με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της δημοσιονομικής σταθερότητας και σημειώνει ότι μέσα στα πλαίσια αυτά, το Συμβούλιο παραχωρεί δημοσιογραφικές διασκέψεις για τη δημοσιοποίηση των Εκθέσεων του, οι οποίες δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σε ηλεκτρονική μορφή.
 
Παράλληλα με τη δημοσιοποίηση των Εκθέσεων, το Συμβούλιο επιδιώκει την παρουσία του σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 
Αναφορικά με τους κύριους στόχους του, το Συμβούλιο αναφέρει ότι αυτοί είναι ο ανεξάρτητος έλεγχος της αξιοπιστίας των μακροοικονομικών προβλέψεων στις οποίες στηρίζεται η κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τις αρμόδιες αρχές του κάθε κράτους, η ενδελεχής αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού, η ανάλυση καθώς και η αξιολόγηση των προβλέψεων της κυβέρνησης για τα δημόσια έσοδα και δαπάνες, και η επισήμανση των πιθανών κινδύνων αρνητικής απόκλισης από τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν καταγραφεί στον μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό του κάθε κράτους.
 
Επιπλέον, στόχος του είναι η αξιολόγηση κατά πόσο οι στρατηγικοί σχεδιασμοί του κάθε κράτους, αλλά και η εκτέλεση των προϋπολογισμών συνάδουν με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και ότι διασφαλίζουν την μακροχρόνια δημοσιονομική σταθερότητα.
 
Σε σχέση με τις δραστηριότητες του στη διάρκεια του 2017, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρακάθισε σε έντεκα επίσημες συνεδρίες, όπου μεταξύ άλλων εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Συμβουλίου, η αξιολόγηση του «Κανόνα για τη δημοσιονομική θέση» και οι μακροοικονομικές προβλέψεις που συνοδεύουν τους Κρατικούς Προϋπολογισμούς και το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής ανά τριετία.
 
Επιπλέον, το Συμβούλιο είχε τακτικές ανεπίσημες συζητήσεις για τα θέματα που άπτονται της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του, τις τρέχουσες εξελίξεις και άλλα διαχειριστικά θέματα.
 
Σύμφωνα με την έκθεση, πέραν των Εκθέσεων και άλλων διαδικασιών που καθορίζονται στη νομοθεσία, το Συμβούλιο επιδιώκει τη συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας, συναντήσεις με άλλα Συμβούλια κρατών μελών της ΕΕ, όπως και σε δημόσιες παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση και καθιέρωση του θεσμού.
 
Επιπλέον, αναφέρεται ότι το Συμβούλιο, ασκώντας τις αρμοδιότητες που του παρέχονται σ ‘αυτό, μέσα στα πλαίσια της οικείας νομοθεσίας, προχώρησε εντός του 2017 στην ετοιμασία και δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2016, στην επικύρωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων βάσει των οποίων ετοιμάστηκε το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2018-2020, μέσα στα πλαίσια της ετοιμασίας της Εαρινής Έκθεσης, στην ετοιμασία και δημοσίευση της Εαρινής Έκθεσης και στην επικύρωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων βάσει των οποίων ετοιμάστηκε ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2018, μέσα στα πλαίσια της Φθινοπωρινής Έκθεσης.
 
Επιπλέον, το Συμβούλιο προχώρησε στην ετοιμασία και δημοσίευση της Φθινοπωρινής Έκθεσης και στην ετοιμασία Εξαμηνιαίων Εκθέσεων Προόδου, οι οποίες αφορούν την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.
 
Αναφορικά με τις δημοσιεύσεις, στην έκθεση αναφέρεται ότι μια από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Δημοσιονομικά Συμβούλια στην ΕΕ είναι η αναγνώριση του ρόλου τους από την κοινή γνώμη και σημειώνει ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια γίνεται προσπάθεια παρουσίας του θεσμού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέλη της κοινωνίας.
 
Οι παρεμβάσεις αφορούν θέματα που άπτονται του ρόλου του θεσμού με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνετής διαχείρισης τω δημόσιων οικονομικών, προστίθεται.

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Ξανά στην Υπουργό Εργασίας για την J&P Overseas

«NTROPI STIS OIKOGENIES IOANOU KAI PARASKEVAIDE POU AFINOUN TO PROSOPIKO TOUS APLIROTO. DRN FTENE OI ...»
PROIN IPALLILOS J&P  |  17:28

Εκτός διαπραγματευτικής ομάδας για Κυπριακό το ΑΚΕΛ

«Προς Ανώνυμο (φόβος γνώμης??): Αυτό μας καίει, ότι έχει λόγο η αντιπολίτευση, όσο μικρή και να είναι? ...»
Yiannos  |  10:11

#PoliticsBlog Η σύσκεψη στο Προεδρικό, η Λουτ και οι απώλειες

«Και ξαφνικά ο Πρόεδρος σταμάτησε να είναι Healthy… Και για σας! Που όλο αυτό τον καιρό τον στηρίζατε ...»
Yiannos  |  10:03

Εκτός διαπραγματευτικής ομάδας για Κυπριακό το ΑΚΕΛ

«Στην Κύπρο ψηφίζουμε κυβέρνηση με δημοκρατικές διαδικασίες εκλογών και πλειοψηφία, για να κυβερνάει ...»
Ανώνυμος  |  22:52

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση