ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Η ΕΕ προειδοποιεί για την τουρκική οικονομία

Ζητά να προχωρήσει σε μείωση των εξωτερικών ανισορροπιών λόγω των υψηλών αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

"Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά προκλήσεων για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα", προειδοποιούν τα κράτη μέλη της ΕΕ, καταγράφοντας ότι αν και έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία, "η ανεπίσημη οικονομία είναι ακόμα αρκετά μεγάλη", και πως "περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην επιχειρηματικό περιβάλλον", σύμφωνα με προσχέδιο κοινών συμπερασμάτων για τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό διάλογο μεταξύ ΕΕ Δ.Βαλκανίων και Τουρκίας, που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Συμβούλιο.

Εκπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ, των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας συναντήθηκαν για τον ετήσιο διάλογο οικονομικής πολιτικής και συζήτησαν τις μεσοπρόθεσμες μακροοικονομικές πολιτικές και το δημοσιονομικό πλαίσιο καθώς και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (που επηρεάζουν τομείς όπως οι αγορές εργασίας και η εκπαίδευση, η ενέργεια, η καινοτομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον) για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες σημείωσαν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι η διεύρυνση θα εξεταστεί από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2018.

Ο διάλογος για την οικονομική διακυβέρνηση με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία αποσκοπεί στην προετοιμασία τους για τη μελλοντική συμμετοχή τους στην οικονομία της ΕΕ. Η κυριότητα των μέτρων είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης και των κοινά συμφωνημένων πολιτικών κατευθύνσεων, σημειώνει η ΕΕ, εξηγώντας ότι ο διάλογος αυτός αντανακλά σε κάποιο βαθμό τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε επίπεδο ΕΕ.

Αναλυτικά, οι συμμετέχοντες υπενθύμισαν τη δέσμευση να εκπονήσουν ένα νέο σύνολο στοχοθετημένων πολιτικών κατευθύνσεων για τη στήριξη των προσπαθειών για την εκπλήρωση των οικονομικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι τα στοιχεία της πολιτικής καθοδήγησης του 2017 που δεν είχαν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως παρέμειναν έγκυρα και έπρεπε να εξεταστούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία.

Στο ίδιο κείμενο η ΕΕ προειδοποιεί ότι, σύμφωνα με το σχέδιο κειμένου, η σημερινή θεσμική ικανότητα και οι πόροι της Τουρκίας που δαπανώνται για την έρευνα και ανάπτυξη και το επίπεδο εμπορευματοποίησης της καινοτομίας είναι ανεπαρκείς για να επιτρέψουν την προγραμματισμένη διαδικασία μετασχηματισμού της σε παραγωγή υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε πρόοδος, καθώς η Τουρκία υλοποίησε μερικές σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως το πακέτο μεταρρύθμισης και το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Καταγράφεται ακόμα ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην αγορά εργασίας, αντανακλώντας τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής και απασχόλησης, τον υψηλό αριθμό ανενεργών νέων, το υψηλό επίπεδο άτυπης εργασίας και το χαμηλό επίπεδο προσόντων του εργατικού δυναμικού. Η στήριξη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης έχει αυξηθεί σημαντικά. Ωστόσο, πρέπει να εντατικοποιηθεί η στοχοθετημένη στήριξη σε ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως η νεολαία και οι γυναίκες.

Οι συμμετέχοντες χαιρετίζουν το γεγονός ότι το 2017 η Τουρκία διαβίβασε όλες τις σχετικές ετήσιες σειρές δεδομένων εθνικών λογαριασμών σε τρέχουσες τιμές. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνουν την τακτική διαβίβαση των ετήσιων στατιστικών στοιχείων για το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος και χαιρετίζουν το γεγονός ότι από τον Απρίλιο του 2017 η Τουρκία άρχισε να διαβιβάζει πίνακες δεδομένων γνωστοποίησης EDP, με βάση τον ορισμό του ESA 2010. Η πληρότητα των πινάκων είναι καλή, ενώ χρειάζονται ακόμη προσπάθειες σε προσδιορισμένους τομείς. Απαιτείται επίσης περαιτέρω προσπάθεια για την ολοκλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, αναφέρει η ΕΕ.

Με βάση την αξιολόγηση αυτή, οι συμμετέχοντες καλούν την Τουρκία:

1. Να προχωρήσει σε μείωση των εξωτερικών ανισορροπιών λόγω των υψηλών αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την τουρκική οικονομία. Να κάνει προώθηση της εγχώριας αποταμίευσης με την παροχή κινήτρων για υψηλότερες αποταμιεύσεις στον ιδιωτικό τομέα και τηρώντας μια αρκετά αυστηρή δημοσιονομική πολιτική μεσοπρόθεσμα, υπό το πρίσμα των εξωτερικών τρωτών σημείων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών.

2. Να ενισχύσει την αύξηση της σύνεσης και της διαφάνειας της δημοσιονομικής πολιτικής με
(i) την επαρκή συνετή απογραφή των κινδύνων για τα δημόσια οικονομικά που απορρέουν από τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις,
(ii) τον περιορισμό της συσσώρευσης νέων ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αντικατοπτρίζονται στον προϋπολογισμό
(iii) αποφεύγοντας ad hoc αυξήσεις στις φορολογικές απαλλαγές και επιδοτήσεις και
iv) καθιστώντας το μεσοπρόθεσμο οικονομικό σενάριο πιο συντηρητικό.

3. Να επικεντρώσει τη νομισματική πολιτική στην επιδίωξη της σταθερότητας των τιμών και να διασφαλίσει ότι η στάση της νομισματικής πολιτικής είναι αρκετά σφιχτή ώστε να επαναφέρει τον πληθωρισμό στη ζώνη στόχο, να σταθεροποιήσει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και να αυξήσει την εμπιστοσύνη στο τοπικό νόμισμα. Να απλοποιήσει το πλαίσιο νομισματικής πολιτικής επιστρέφοντας στον βασικό επιτόκιο πολιτικής ως τη βασική συσκευή σηματοδότησης για τη στάση της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να αυξήσει τη διαφάνεια της νομισματικής πολιτικής. Να παρακολουθεί στενά την ποιότητα του ενεργητικού εν μέσω της αυξημένης πιστωτικής επέκτασης, ειδικά για δάνεια που υποστηρίζονται από το ταμείο εγγύησης πιστώσεων. Να συνεχίσει να αντιμετωπίζεο τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με το εταιρικό forex δανεισμό.

4. Προκειμένου να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, να ενισχυθεί το κράτος δικαίου και η δικαστική εξουσία. Περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου για τις εταιρείες, περιλαμβανομένης της μείωσης του χρονοδιαγράμματος και της μείωσης του κόστους των διαδικασιών αφερεγγυότητας μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του τροποποιημένου νόμου περί πτώχευσης.

5. Να υιοθετηθεί η στρατηγική υποστήριξης της έρευνας και της ανάπτυξης. Ενθάρρυνση της υιοθέτησης καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

6. Να γίνει εξασφάλιση μιας ισορροπημένης ρύθμισης της αγοράς εργασίας που θα συνδυάζει την ευελιξία με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του συστήματος αμοιβών αποχώρησης, και τη μείωση της άτυπης απασχόλησης μέσω, μεταξύ άλλων, της αύξησης των ικανοτήτων επιθεώρησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη μη γεωργική απασχόληση. Στόχος η στήριξη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέους και γυναίκες. Επικεντρώστε την υποστήριξη στην εκτεταμένη παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς με αναπτυξιακό δυναμικό και ανάγκες σε δεξιότητες.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Κλείνουν 15 καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου

«Αυτη η εξαγγελια σημαινει περιπου 400 απολυσεις . Για ποιους κτυπα η καμπανα; ...και να μην ξεχνουμε ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  21:51

Κλείνουν 15 καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου

«Αυτη η εξαγγελια σημαινει περιπου 400 απολυσεις . Για ποιους κτυπα η καμπανα; ...και να μην ξεχνουμε ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  21:51

Εγκρίθηκαν τα Συμβούλια των Ημικρατικών

«Στα πιάτα κτυπά πολύ άσχημα το καρίκευμα του συναγερμισμού και του νεποτισμού, και δυσκολεύεσαι να το ...»
Ai Em  |  08:46

Σοφία Νικολάτου: Δεν πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στην Τρ.Κύπρου

«Οι νικολατου και οι δικηγοροι τους να αφησουν τις δικηγοριστικες εξυπναδες διοτι ναι μεν δεν υπογραψεν ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  22:12

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X