ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 23:17
 

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος: Λύση στα ΜΕΔ από ορθολογιστική προσέγγιση

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι απαιτείται επιστημονική μελέτη του από την οποία να προκύπτουν και οι ορθολογικές δυνατότητες αντιμετώπισης του

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Το πρόβλημα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από ορθολογιστική προσέγγιση, μακριά από λαϊκισμούς και μακριά από κοντόφθαλμες μικροπολιτικές σκοπιμότητες, τόνισε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή επίσημης αδελφοποίησης του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) με την Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών Ελλάδος, ο κ. Ιωάννου είπε ότι «απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από το φαινόμενο της συστημικότητας των ΜΕΔ, επιστημονική μελέτη του από την οποία να προκύπτουν και οι ορθολογικές δυνατότητες αντιμετώπισης του».

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, μια είναι η πλέον αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή στη νοσογόνο κατάσταση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, η οποία είναι δισδιάστατη και διαλαμβάνει σε μικροοικονομικό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο ενός εκάστου Μη Εξυπηρετούμενου Δανείου, τις ορθολογικές αλλά θαρραλέες λύσεις βιώσιμων αναδιαρθρώσεων.

«Έτσι αποφεύγονται, αποτελεσματικά οι εκποιήσεις και επιτυγχάνεται η διατήρηση της ακίνητης περιουσίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων», σημείωσε.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της οικονομίας γενικά, την οικονομική ανάπτυξη, με σταθερούς και σημαντικούς ετήσιους ρυθμούς η οποία να διαχέεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η ανάπτυξη αν και από μόνη της δεν είναι ικανή συνθήκη για να εξαφανίσει σε λογικά, σύντομο, χρονικό διάστημα τα ΜΕΔ είναι εντούτοις αναγκαία, για την σταθεροποίηση του μεγέθους των ΜΕΔ».

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος είπε ότι το θέμα της ανάπτυξης δεν αφορά άμεσα τον δανειολήπτη, προσθέτοντας ότι για τον πολίτη, την οικογένεια και την επιχείρηση εκείνο που επείγει είναι οι ορθολογικές αλλά θαρραλέες λύσεις βιώσιμων αναδιαρθρώσεων.

Είπε ότι στην Κύπρο διαθέτουμε από το 2015 ένα Επαρκές Σύστημα Αναδιαρθρώσεων που διαχειρίζεται, αν και όχι πλήρως, σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τις περίπλοκες συνιστώσες του φαινομένου των κόκκινων δανείων.

Ανέφερε ότι το Επαρκές Σύστημα Αναδιαρθρώσεων πρόκειται για την περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και ιδίως του Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που Αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες, ο οποίος ενσωματώνεται στην εν λόγω Οδηγία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι στόχος του Κώδικα είναι «’να παρέχει στα ΑΠΙ κατεύθυνση ως προς την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθούν ούτως ώστε να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων μέτρων αναδιάρθρωσης σύμφωνα με την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη’»

«Βασικό περιεχόμενο του στόχου αυτού, δεν είναι άλλο βέβαια από την ‘εξυπηρέτηση των χορηγήσεων από τους δανειολήπτες, η δίκαιη μεταχείριση των δανειοληπτών από τα ΑΠΙ, να ελαχιστοποιηθεί το ύψος των κατασχέσεων (repossessions), προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινωνικός στόχος παραμονής των δανειοληπτών στην κατοικία τους και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και, συνεπώς, της στήριξης της κυπριακής οικονομίας στην ολότητά της’», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, απώτερος σκοπός της επίτευξης της πιο πάνω στοχοθεσίας είναι όπως ακριβώς διακηρύσσει ο ίδιος ο Κώδικας, «’η ενδυνάμωση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των ΑΠΙ και των δανειοληπτών, προκειμένου να επιτευχθούν τα ακόλουθα: Ένα υγιές χαρτοφυλάκιο για το ΑΠΙ, να καταστούν εξυπηρετούμενες οι χορηγήσεις από τους δανειολήπτες με την επίτευξη βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης, η διατήρηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας, η διατήρηση της περιουσίας· και η ελαχιστοποίηση των κατασχέσεων και εκποιήσεων’»

Είπε ακόμη ότι ο Κώδικας Συμπεριφοράς της ΚΤΚ αναφέρει εκτός των άλλων, ότι «τα ΑΠΙ οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες αναφορικά με τη διαχείριση καθυστερήσεων και την αναδιάρθρωση χορηγήσεων».

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι δυστυχώς όμως όπως δηλώθηκε πρόσφατα από την ίδια την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, 50% αποθέματος των ΜΕΔ που κουβαλά στους ώμους του το τραπεζικό μας σύστημα, η οικονομία και η κοινωνία μας, δεν επιδέχεται αναδιάρθρωση και πρόσθεσε ότι τα δάνεια αυτά οδεύουν στα δικαστήρια και στις συνεπαγόμενες αναπόφευκτες εκποιήσεις.

«Σε μεγάλο βαθμό, η κατάσταση αυτή περιγράφει την έκταση της αποτυχίας της Εποπτικής Αρχής να πετύχει την απαιτούμενη συμμόρφωση προς την Οδηγία της. Και την εφαρμογή των μεθοδολογικών αρχών και αναλυτικών προσεγγίσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν για επίτευξη βιώσιμων αναδιαρθρώσεων», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι απαιτείται άμεση αναθεώρηση της στάσης αυτής και οι ορθολογικές προσεγγίσεις των Συνδέσμων Δανειοληπτών μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Σημείωσε ότι οι διαπιστώσεις αυτές καθιστούν την ενίσχυση του Κυπριακού Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών μέσα από την αδελφοποίησή του με την Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών/Δανειοληπτών Ελλάδος, εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη.

Αναμένουμε ότι ενδυναμωμένος ο Κυπριακός Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών θα συμβάλει αποτελεσματικά στην προώθηση ορθολογικών μέτρων για άμεση συμμόρφωση του συστήματος με τις απαιτήσεις του Κώδικα Συμπεριφοράς της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας, πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι την 1η Δεκεμβρίου 2017, ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη σε μια στρατηγικής σημασίας δήλωση, στην οποία ανέφερε, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, ότι «δεν πρέπει να γίνουμε ανυπόμονοι είτε εμείς είτε οι εποπτικές αρχές στην Κύπρο και στην Ευρώπη και να σπρώξουμε είτε τις Τράπεζες είτε τους συνεργάσιμους Δανειολήπτες πέραν των ορίων των αντοχών τους με τρόπο που θα υπονομεύουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομική προοπτική».

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι το τεχνικό περιεχόμενο της και οι ορθολογικώς διαμορφούμενες και αποτιμούμενες συνέπειες του με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο και πρόσθεσε ότι η δήλωση αυτή του Υπουργού σχετίζεται άμεσα με την προσπάθεια των αδελφοποιημένων Συνδέσμων για τη δημιουργία Πανευρωπαϊκής Ένωσης Συνδέσμων Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών.

Μια τέτοια Πανευρωπαϊκή Ένωση θα είναι το αποτελεσματικό εργαλείο ενεργοποίησης των μηχανισμών οι οποίοι θα πείσουν τους Επόπτες τόσο στην Κύπρο όσο και ιδίως στην Ευρώπη να συμπεριφέρονται συνετά ώστε να αποφεύγεται το σπρώξιμο του συστήματος, τραπεζών – δανειοληπτών, «πέραν των ορίων των αντοχών τους με τρόπο που θα υπονόμευε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομική προοπτική», κατέληξε.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Αναστασιάδης: Να καταθέσουν τις φορολογικές δηλώσεις οι γιατροί

«Το γεγονός ότι ήρθαν απο την Ελλάδα γιατροί, είναι εξαιρετικό. Έχει χαλάσει η πιάτσα των συνδικαλιστών ...»
Ανώνυμος  |  14:19

Αναστασιάδης: Να καταθέσουν τις φορολογικές δηλώσεις οι γιατροί

«ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ!»
Χρίστος Α.  |  13:52

Εφεση στην απόφαση για συντάξεις από ΥΠΟΙΚ και Νομ.Υπηρεσία

«To καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει είναι να ανακοινωθούν τα ονόματα όλων αυτών των συνταξιούχων που ...»
ΑΚΑ  |  10:04

Αναστασιάδης: Να καταθέσουν τις φορολογικές δηλώσεις οι γιατροί

«O πρόεδρος του μεγαλύτερου ιατρικού συνδέσμου, φημολογείται ότι διαθέτει τώρα 3 πόρσιε! Για φαντάσου ...»
ΑΚΑ  |  10:01

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση