ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 00:12
 

60 Χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση – Η συμμετοχή των πολιτών

Των Φράγκου Αναστασία - Διογένους Ραφαέλλα

Συμπληρώνονται φέτος 60 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης (25 Μαρτίου 1957) με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ήταν η κορύφωση τής ανταπόκρισης στην πρόταση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Robert Schuman στις 9 Μαΐου 1950 η οποία έμεινε γνωστή στην Ιστορία ως Διακήρυξη Schuman.

Έκτοτε η 9η Μαΐου γιορτάζεται ως η μέρα της Ευρώπης. Ο Schuman καλούσε τα ευρωπαϊκά κράτη σε συνεργασία για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ευημερία των χωρών τους μετά την καταστροφή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο κάλεσμά του ανταποκρίθηκαν εκτός από την χώρα του, η Ιταλία, η Δυτική, τότε, Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο.

Έκτοτε η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πέρασε από διάφορα στάδια όπως, για να αναφέρουμε μερικά, η εφαρμογή της ενιαίας αγοράς, η συγχώνευση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων το 1965, (προηγήθηκε η ίδρυση τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα - ΕΚΑΧ το 1951, ενώ στη Ρώμη, εκτός από την ΕΟΚ, ιδρύθηκε και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας – Ευρατόμ), η μετεξέλιξη σε Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992 και η κυκλοφορία κοινού νομίσματος το 2002.

Ακόμη, έστω κι αν παρατηρείται στις μέρες μας τάση ευρωσκεπτικισμού, την οποία εκφράζει κυρίως η Βρετανία με την αναμενόμενη έναρξη τής διαδικασίας αποχώρησής της, η ένταξη (εξαιρείται η Βρετανία) 27 συνολικά χωρών και άλλων να έχουν την ιδιότητα των εν δυνάμει υποψηφίων για ένταξη κρατών, καταδεικνύει τη σημασία της διεύρυνσης τής Ε.Ε., η οποία είναι μία εν εξελίξει διαδικασία στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ε.Ε., έστω και σταδιακά και με αργούς ρυθμούς, αποτελεί η ένταξη και η συμμετοχή των πολιτών των κρατών μελών στις διαδικασίες και εν τέλει τη λειτουργία του οργανισμού. Αρχικά η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1965 επέτρεψε την αντιπροσώπευση τών πολιτών μέσω της συμμετοχής μελών των εθνικών κοινοβουλίων ενώ αργότερα το 1979 οι πολίτες συμμετείχαν για πρώτη φορά στη διαδικασία απευθείας ανάδειξης μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σήμερα, στην Ε.Ε., μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές και οικονομικές οντότητες στον κόσμο, ο ρόλος των πολιτών έχει ιδιαίτερη σημασία αφού μπορεί μέσω διαφόρων διαδικασιών και δράσεων να επηρεάσει την πολιτική του οργανισμού. Επαγγελματικές και διάφορες άλλες πληθυσμιακές ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά και αιτήματα εκπροσωπούνται σε διάφορα επίπεδα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Πέραν όμως των οργανωμένων συνόλων η Ε.Ε. δίδει πλέον λόγο και στον απλό πολίτη ο οποίος μπορεί να ακουστεί και να προτείνει θέματα προς συζήτηση. Τη δυνατότητα αυτή δίδει η Συνθήκη της Λισαβόνας (2007) η οποία καθόρισε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών (ΕΠΠ).

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, είναι ένα μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται η συμμετοχή των πολιτών στην Ένωση με την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μπορεί να προτείνει νομοθετική ρύθμιση για το συγκεκριμένο θέμα. Για να μπορεί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει τη διαδικασία συζήτησης και μελέτης της πρότασης θα πρέπει η πρωτοβουλία που αναλήφθηκε να έχει υποστηριχτεί από 1 εκατομμύριο πολίτες που προέρχονται από τουλάχιστον 7 κράτη της Ε.Ε. Σε κάθε κράτος μέλος απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε χώρας.

Ήδη ορισμένες πρωτοβουλίες καταχωρήθηκαν επιτυχώς και έλαβαν απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την εισαγωγή της Πρωτοβουλίας των Πολιτών επιτεύχθηκε μια σημαντική εξέλιξη στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής με τη δυνατότητα τής άμεσης συμμετοχής των πολιτών. Οι κανόνες και η σχετική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται αναφορικά με την Πρωτοβουλία των Πολιτών αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η Κύπρος ενσωμάτωσε τον Κανονισμό με τον Περί Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμο 59(Ι)/2013 ενώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εισήγηση για εισαγωγή παρόμοιας διαδικασίας για την ανάληψη πρωτοβουλίας Κυπρίων πολιτών για αποκλειστικά κυπριακά ζητήματα αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συνοψίζοντας τα βασικά σημεία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τόσο η εισαγωγή της Πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ενσωμάτωσή της στους εθνικούς νόμους όσο και η προσπάθεια υιοθέτησης παρόμοιας διαδικασίας για εσωτερικά ζητήματα καταδεικνύουν την σημασία που αποδίδει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά κέντρα στην συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αναδεικνύεται έτσι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του οργανισμού και προβάλλεται το μήνυμα ότι Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι πολίτες της.

Φοιτήτριες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Διαβάζονται σήμερα

Follow Europe: Τελευταία Ενημέρωση

X