ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:09
 

Εδώ και τώρα εφαρμογή της ισότητας Ανδρών και Γυναικών

Του Λευτέρη Χριστοφόρου*

Είναι πανθομολογούμενο ότι το Ευρωκοινοβούλιο πάντοτε επιδεικνύει ιδιαίτερα ευαισθησία για τα θέματα Ισότητας των Φύλων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, στη τελευταία ολομέλεια στο Στρασβούργο πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση επί τριών εκθέσεων που αφορούσαν την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών και την αναγκαιότητα χρηματοδότησης δράσεων και ένταξης της διάστασης των φύλων στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό.

Παρά το ότι υπήρξε παραγωγική συζήτηση, στην οποία συμμετείχα και παρακολούθησα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ε.Ε. μπορεί να κάνει περισσότερα στο τομέα αυτόν.

Μέσα από την όλη συζήτηση, την μελέτη που πραγματοποίησα αλλά και την ζώσα πραγματικότητα για αυτό το σημαντικό και καίριο ζήτημα στη κοινωνία μας, θεωρώ χρήσιμες τις κάτωθι επισημάνσεις.

1.Απαιτείται, από την Ε.Ε., άμεση αποτελεσματική δράση και όχι διακηρύξεις.

Πιστεύω ότι το θέμα της Ισότητας των δύο Φύλων, είναι θέμα αρχής, θέμα ισονομίας, ισοπολιτείας, σεβασμού και αλληλοσεβασμού και δεν χωρούν πλέον δικαιολογίες, καθυστερήσεις και αναβολές για την πλήρη εφαρμογή του από όλους και όλες τις χώρες.

Για αυτό θεωρώ ότι είναι η ώρα, στην Ε.Ε., να σταματήσουν οι διακηρύξεις και τα μεγάλα λόγια και να αρχίσουν να υλοποιούνται σε πράξεις τα θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων. Εξ΄ ορισμού η Ε.Ε. προασπίζεται την ισονομία, την ισοπολιτεία, τις αρχές της ισότητας και αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της, να θωρακίσει αυτές τις αρχές και να μην επιτρέπει την διάκριση των δύο φύλων. Είναι στο χέρι της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, εδώ και τώρα, να εφαρμόσει την πλήρη, απόλυτη και σε όλα τα επίπεδα την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών. Απαιτείται αποτελεσματική δράση και παρέμβαση, της Ε.Ε., σε όλες τις χώρες μέλη για εφαρμογή των αρχών της Ισότητας των Φύλων, χωρίς παρεκκλίσεις, χωρίς αναβολές και χωρίς περιφρόνηση υφισταμένων νομοθεσιών περί Ισότητας.

2. Αποτελεί καθήκον της Ευρώπης που απορρέει και από τις Συνθήκες να υλοποιήσει χωρίς εκπτώσεις την Ισότητα των Φύλων.

Η Ε.Ε. θεμελιώθηκε πάνω στις πανανθρώπινες αρχές και αξίες της ισονομίας, της ισοπολιτείας, της ισότητας και του αλληλοσεβασμού. Δεν νοείται Ε.Ε. χωρίς να επικρατεί απόλυτος σεβασμός στην Αρχή της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών.
Άλλωστε η Ισότητα Ανδρών και Γυναικών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, αποτελεί κυρίαρχο στόχο της Ε.Ε., η διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών και η καταπολέμηση κάθε διάκρισης με βάση το φύλο.

3. Οι Εκθέσεις και τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ελλειμματική εφαρμογή της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών.
Όμως διαπιστώνω δυστυχώς συνεχίζεται με διάφορους τρόπους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διάκριση μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από την Έκθεση για το Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2015 του EIGE διαφαίνονται οριακές μόνο βελτιώσεις. Η Ε.Ε. συνεχίζει να βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής προς την επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων. Πρέπει να σημειωθεί ταχύτερη πρόοδος προκειμένου να επιτύχει η Ε.Ε. τους στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”.
Στην Έκθεση του Eurofound σχετικά με το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων, εκτιμάται ότι το χάσμα κοστίζει στην Ε.Ε. περίπου 370 Δις Ευρώ ετησίως ή 2.8% του ΑΕΠ της Ε.Ε.

Είναι πραγματικότητα ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να υφίστανται ανισότητες στην εργασία, όπως χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, χάσμα αμοιβών, συχνότερη συμμετοχή με άτυπη ή μερική απασχόληση, λιγότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, διακρίσεις στη σταδιοδρομία και χαμηλότερους ρυθμούς επαγγελματικής εξέλιξης.

4. Χρηματοδότηση και ένταξη στο προϋπολογισμού της Ε.Ε. η διάσταση της Ισότητας των δύο Φύλων
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει ευκαιρίες χρηματοδότησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας στην εργασία.

Μέχρι σήμερα κανένα θεσμικό όργανο της ΕΕ δεν έχει εφαρμόσει με συνέπεια την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον Προϋπολογισμό. Επιζητούμε και επιδιώκουμε την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων ως στόχου πολιτικής για τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε., στα Ταμεία και τα Προγράμματα της Ε.Ε.

Εκφράζουμε τη λύπη μας γιατί μέχρι σήμερα, τα προγράμματα της Ε.Ε. δεν διαθέτουν ειδικές στοχευμένες δράσεις με ειδικά κονδύλια του Προϋπολογισμού για την Ισότητα των φύλων.

Πιστεύω ότι μόνο με αυτές τις πολύ συγκεκριμένες δράσεις, η Ε.Ε., θα μπορέσει να κάνει πράξη τις μέχρι σήμερα Διακηρύξεις της για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών. Πάντως εμείς μέχρι τέλους, έχουμε καθήκον και χρέος, να αναδεικνύουμε καθημερινά την ευθύνη και την υποχρέωση της Ε.Ε. να το υλοποιήσει άμεσα.

*Αναπλ. Πρόεδρος ΔΗ.ΣΥ – Ευρωβουλευτής Ε.Λ.Κ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Διαβάζονται σήμερα

Follow Europe: Τελευταία Ενημέρωση