ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Μέτρα Κομισιόν για βελτίωση της ανταλλαγής πληροφορίων και ποινικών μητρώων

Στην πράξη η Κομισιόν προτείνει την ενίσχυση της εντολής του eu-LISA

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Την ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού της ΕΕ για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας (eu-LISA), η οποία θα του επιτρέψει να αναπτύξει και να εφαρμόσει τις τεχνικές λύσεις που θα διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ και περαιτέρω βελτιώσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), προκειμένου τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν αποτελεσματικότερα τα ποινικά μητρώα υπηκόων τρίτων χωρών, αποφάσισε να προτείνει σήμερα η Κομισιόν.

Στην πράξη η Κομισιόν προτείνει την ενίσχυση της εντολής του eu-LISA με γνώμονα την αντιμετώπιση των υπαρχόντων περιορισμών των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, την εξάλειψη των κενών πληροφόρησης και την παροχή της δυνατότητας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων.

Η σημερινή μεταρρύθμιση θα δώσει στον Οργανισμό την εντολή να αναπτύξει τις τεχνικές λύσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη διαλειτουργικότητας. Επιπροσθέτως, ο Οργανισμός θα είναι πλέον υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη διαχείριση μελλοντικών συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας της ΕΕ.

Μετά τη μεταρρύθμισή του, ο οργανισμός eu-LISA:

- Θα αναλάβει την κεντρική λειτουργική διαχείριση των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ. Ο Οργανισμός eu-LISA, ο οποίος επί του παρόντος είναι υπεύθυνος σε κεντρικό επίπεδο για τη λειτουργική διαχείριση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και του Eurodac, θα αναλάβει επίσης την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση των νέων συστημάτων πληροφοριών , όπως το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) και το σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS), καθώς και το αναβαθμισμένο ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN).

- Θα αναπτύξει τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης της Επιτροπής όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα —μετά την έκδοση των σχετικών νομοθετικών πράξεων— τα οποία θα είναι μια ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης, μια κοινή υπηρεσία βιομετρικής αντιστοίχισης και ένα κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ και η εύκολη επιτόπια πρόσβαση σε αυτά από τους αστυνομικούς και τους τελωνειακούς υπαλλήλους.

- Θα βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων με την ανάπτυξη αυτόματων μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων. Μέσω αυτών των μηχανισμών θα διασφαλιστεί ο αυτόματος εντοπισμός τυχόν εσφαλμένων ή ασυνεπών δεδομένων. Στη συνέχεια, το κράτος μέλος που εισήγαγε τα δεδομένα θα ειδοποιείται, ούτως ώστε να τα αποσύρει ή να τα επικαιροποιεί.

Σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή των ποινικών μητρώων υπηκόων τρίτων χωρών και την αναβάθμιση του συστήματος ECRIS, μετά την υποβολή της πρότασης μεταρρύθμισης του ισχύοντος συστήματος τον Ιανουάριο του 2016 για τη συμπερίληψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων υπηκόων τρίτων χωρών, η Κομισιόν υποβάλλει σήμερα συμπληρωματική πρόταση με τους εξής στόχους:

- Δημιουργία κεντρικού συστήματος ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών: χάρη σε μια κεντρική βάση δεδομένων θα είναι δυνατόν να εξακριβωθεί άμεσα εάν κάποιο κράτος μέλος διαθέτει πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις κατά υπηκόων τρίτων χωρών. Οι προτεινόμενες βελτιώσεις θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να ζητούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με καταδίκες μέσω του συστήματος ECRIS απευθείας από τα κράτη μέλη που εντοπίστηκαν στη βάση δεδομένων.

- Διευκόλυνση της ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί: το ECRIS-TCN θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με ονόματα, διευθύνσεις, δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες προσώπου, εάν υπάρχουν, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας των στοιχείων ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία συχνά δεν είναι εξίσου αξιόπιστα με τα στοιχεία για τους υπηκόους της ΕΕ λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει σχετικά με τα έγγραφα ταυτότητας που υποβάλλονται.

- Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί: η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στα ποινικά μητρώα θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών των αρχών επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

- Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με άλλες βάσεις δεδομένων της ΕΕ: με ένα κεντρικό σύστημα, το ECRIS θα συγκαταλέγεται στα συστήματα που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Οργανισμός eu-LISA, και θα παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα συστήματα της ΕΕ στο πλαίσιο της προσέγγισης της Επιτροπής για την επίτευξη διαλειτουργικότητας.

"Οι συνοριοφύλακες, τα όργανα επιβολής του νόμου και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών μετανάστευσης πρέπει να έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή για να επιτελέσουν το έργο τους. Η ασφάλεια των πολιτών μας εξαρτάται από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω πληροφοριών. Με την ενίσχυση της εντολής που προτείνουμε σήμερα, ο οργανισμός eu-LISA θα αναδειχθεί στο ψηφιακό κέντρο αριστείας της ΕΕ, προκειμένου να κάνει το όραμά μας για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών πραγματικότητα", σχολίασε σχετικά ο αρμόδιος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Follow Europe: Τελευταία Ενημέρωση

X