ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 00:04
 

Συμπεράσματα για τις τρομοκρατικές επιθέσεις ενέκριναν οι 28

Ενίσχυση της μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Αφρική, αποφάσισαν οι ηγέτες

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Συμπεράσματα σχετικά με την εξωτερική δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τις σχέσεις ΕΕ και Αφρικής, την κατάσταση στο Μάλι και τη στρατηγική για τη θαλάσσια ασφάλεια, ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο των 28 κρατών μελών της ΕΕ επαναλαμβάνοντας την ισχυρή και αδιαμφισβήτητη καταδίκη της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, που διαπράττονται από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό.

Παρατηρώντας ότι η τρομοκρατία αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και ότι η ΕΕ έχει ζωτικό συμφέρον να συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους της σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο για την καταπολέμηση αυτής της πολύμορφης απειλής , το Συμβούλιο θίγει στα συμπεράσματά του τα εξής θέματα:

- τις δομές καταπολέμησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα της ΕΕ για συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ μέσω των εμπειρογνωμόνων σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας/ ασφαλείας·

- τη διασύνδεση εσωτερικών-εξωτερικών πτυχών, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων στον τομέα της ασφάλειας, ενισχύοντας τον ρόλο των γραφείων ΔΕΥ όσον αφορά τις τρίτες χώρες και σημειώνοντας ότι το Συμβούλιο στα συμπεράσματα του Μαΐου 2017 ενέκρινε την προσθήκη της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στις αποστολές που καθορίστηκαν στη Φέιρα, και με τον τρόπο αυτό οι αποστολές και οι επιχειρήσεις ΚΠΑΑ θα παίζουν σημαντικότερο ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·,

- την ενισχυμένη συνεργασία με τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, τα Δυτικά Βαλκάνια, την Τουρκία, το Σαχέλ και το Κέρας της Αφρικής, μέσω ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου, περισσότερων σχεδίων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και χρηματοδοτικής στήριξης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού, και την αναβάθμιση των στρατηγικών επικοινωνιών, ιδίως μέσων της Ειδικής Ομάδας «StratComms South»,

- την ενισχυμένη διεθνή συνεργασία, ιδίως με βασικούς στρατηγικούς εταίρους, όπως τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά και τους εταίρους Σένγκεν καθώς και με περιφερειακούς και πολυμερείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, το Παγκόσμιο Φόρουμ κατά της Τρομοκρατίας, η Ιντερπόλ και ο Παγκόσμιος Συνασπισμός κατά της Ντάες,

- την ενίσχυση της αντίδρασης της ΕΕ σε βασικούς θεματικούς τομείς, όπως η πρόληψη και η αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης της στρατολόγησης και ριζοσπαστικοποίησης μέσω Διαδικτύου, το ακανθώδες πρόβλημα των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, ιδίως το ζήτημα των επιστρεφόντων, η ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών, το λαθρεμπόριο πυροβόλων όπλων, το θέμα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρημάτων καθώς και οι διασυνδέσεις μεταξύ σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας.

Eπιπλέον το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την ανανεωμένη ώθηση στην εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ. Στα συμπεράσματα επισημαίνεται ότι η ΕΕ έχει πραγματικό στρατηγικό συμφέρον για την εμβάθυνση και ενίσχυση της μακροχρόνιας εταιρικής της σχέσης με την Αφρική. Το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση της κοινής ανακοίνωσης της Ύπατης Εκπροσώπου και της Επιτροπής σχετικά με μια ανανεωμένη ώθηση στην εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής.

Τα συμπεράσματα προετοιμάζουν τη σύνοδο κορυφής Αφρικής-ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο με θέμα «Επενδύοντας στους νέους», μια βασική προτεραιότητα τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Αφρική στο πλαίσιο των αφρικανικών δημογραφικών τάσεων οι οποίες δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ασφάλεια, την πολιτική συμμετοχή και τη μετανάστευση.

Σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα για το Μάλι και το Σαχέλ, το Συμβούλιο υπενθυμίζει την ισχυρή ολοκληρωμένη προσέγγισή του για την επίτευξη σταθεροποίησης της περιοχή και ανακοινώνει ότι αυτή περιλαμβάνει πλήρες φάσμα συναφών μέσων στον τομέα της διπλωματίας, της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής συνεργασίας, της στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των προσπαθειών σταθεροποίησης, της οικοδόμησης της ανθεκτικότητας, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της διαχείρισης της μετανάστευσης και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών ΚΠΑΑ.

Το Συμβούλιο επιπλέον καταδικάζει έντονα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στο Μπαμάκο.

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στην εφαρμογή της Συμφωνίας για την Ειρήνη και τη Συμφωνία της Μάλτας, με πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των γυναικών και της νεολαίας, ως το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στη χώρα. Η συμμετοχή της Ύπατου Εκπροσώπου στις 5 Ιουνίου 2017 στο ΣΑΑ στο Μπαμάκο επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για τη συμφωνία. Η ΕΕ ενθαρρύνει επίσης την ενισχυμένη δέσμευση των χωρών του Σαχέλ της G5 στην ειρηνευτική διαδικασία τoυ Μαλί

Η ΕΕ συγχαίρει την πολιτική ηγεσία των χωρών του Σαχέλ της G5, της ECOWAS και της Αφρικανικής Ένωσης στις προσπάθειές τους να στηρίξουν την περιφερειακή ασφάλεια, ανάπτυξη και συμφιλίωση. Η ΕΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία των αρχηγών κρατών του G5 Sahel για την ίδρυση της κοινής δύναμης του G5 Sahel. Η ΕΕ ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε χρηματοδοτική συνεισφορά, με 50 εκατ. Ευρώ ως προγραμματισμένη στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας.

Τέλος σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα για τη θαλάσσια ασφάλεια, το Συμβούλιο υπογραμμίζει το ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ, ως πάροχος παγκόσμιας ασφάλειας στη θάλασσα, στην προαγωγή της πολυμερούς προσέγγισης των θαλασσών και του κράτους δικαίου στη θάλασσα. Ενθαρρύνει επίσης τη συνεχή εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα και του συνοδευτικού σχεδίου δράσης.

Η βελτίωση της παγκόσμιας ασφάλειας στη θάλασσα είναι ένα από τα πεδία των εργασιών για την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, καταλήγει το Συμβούλιο των 28.

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Follow Europe: Τελευταία Ενημέρωση

X