ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τ. Χατζηγεωργίου: Ισότητα των Φύλων θεμελιώδες δικαίωμα της ΕΕ

O ευρωβουλευτής παρουσίασε τον ρόλο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Newsroom K

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αναγνωρίζεται από την ΕΕ ως θεμελιώδες δικαίωμα και κοινή αξία της ΕΕ και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Από το 1996, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές μαζί με την παράλληλη εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την εξάλειψη, την πρόληψη ή την αποκατάσταση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων.

Η ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση των διακρίσεων είναι αδύνατη αν πρώτα δεν επιτευχθεί η στρατηγική της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο των διαφόρων πολιτικών όσο και την κάλυψη του ζητήματος της εκπροσώπησης των γυναικών και των ανδρών στον εκάστοτε τομέα άσκησης πολιτικής. Και οι δύο διαστάσεις –εκπροσώπηση των φύλων και περιεχόμενο που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου– πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής.

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Επιτροπή FEMM) αποτελεί το κύριο όργανο του ΕΚ που είναι αρμόδιο για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και νομοθετικές διαδικασίες του ΕΚ.

Η πρακτική της χρησιμοποίησης «τροπολογιών υπέρ της διάστασης του φύλου» για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εκθέσεις άλλων επιτροπών εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην αρχή της 7ης κοινοβουλευτικής περιόδου και εξακολουθεί να εφαρμόζεται με επιτυχία. Από το 2009 συγκροτήθηκε δίκτυο βουλευτών που είναι αρμόδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιτροπές του ΕΚ, καθώς και πρόσθετο δίκτυο σε επίπεδο προσωπικού.

Τον Μάρτιο του 2016 ψηφίσαμε Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Έκθεση </Titre>ενισχύει την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης δομής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο ΕΚ, την συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, και την ανάπτυξη και προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου. Ψηφίσαμε επίσης ενάντια στην βία κατά των γυναικών, την άδεια μητρότητας

Οικονομική κρίση και φύλα

Τα πράγματα όμως στην πράξη είναι πολύ διαφορετικά. Η οικονομική κρίση δεν εκδηλώθηκε με την ίδια ένταση σε όλες τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες και άρα είχε άνισες επιπτώσεις σε άνδρες και γυναίκες διαφορετικών χωρών. Από πολιτικής σκοπιάς, η μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια της κρίσης είναι ότι έβαλε στο περιθώριο τον στόχο τής ισότητας των φύλων.

Οι πολιτικές λιτότητας είχαν και έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε κρίσιμους τομείς που βοήθησαν ιστορικά τις γυναίκες να βελτιώσουν τη θέση τους στην εργασία, την οικογένεια, την κοινωνική και πολιτική ζωή και να επαναδιαπραγματευθούν τους κοινωνικούς ρόλους του φύλου και τις σχέσεις τους με τους άνδρες, το λεγόμενο «κοινωνικό συμβόλαιο φύλου»

οι ανισότητες φύλου στην αγορά εργασίας μειώθηκαν παντού, λόγω της μεγαλύτερης επιδείνωσης της θέσης των ανδρών και όχι λόγω της βελτίωσης της θέσης των γυναικών σε όλες τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες. Η εστίαση στις μεγαλύτερες απώλειες των ανδρών στην αγορά εργασίας συγκάλυψε το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι ανισότητες φύλου και η πατριαρχία παραμένουν μία αξεπέραστη δομική και υλική πραγματικότητα των σημερινών κοινωνιών και ότι η ανάγκη καταπολέμησής τους θα πρέπει να αποτελεί μία σταθερή επιδίωξη της κρατικής πολιτικής μέχρι εξαλείψεώς τους.

σε αρκετές χώρες από αυτές στις οποίες επιβλήθηκαν πολιτικές λιτότητας, εκτός από φαινόμενα ακύρωσης ή αντιστροφής πολιτικών που προωθούσαν την ισότητα των φύλων, σημειώθηκε ακόμα και συρρίκνωση των κρατικών φορέων και θεσμών άσκησης πολιτικής ισότητας των φύλων. Επιπλέον οι πολιτικές λιτότητας έχουν διευρύνει το χάσμα ως προς την οικονομική και κοινωνική κατάσταση μεταξύ γυναικών διαφορετικών χωρών και εντός της ίδιας χώρας

Την ίδια στιγμή όμως η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών δημιούργησε και ένα αντικειμενικό υπόβαθρο, το οποίο αν αναλυθεί και αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να συνεισφέρει την σύγκλιση συμφερόντων ανδρών και γυναικών απέναντι στο κυρίαρχο σε διεθνή κλίμακα νεοφιλελεύθερο μοντέλο.

Για παράδειγμα η κρίση ακύρωσε οριστικά τη θεωρητική θέση ότι οι γυναίκες αποτελούν 'εφεδρικό στρατό εργασίας' ή 'βαλβίδα ασφαλείας' κατά τις περιόδους ύφεσης. Απέδειξε ότι όχι μόνο οι γυναίκες δεν αποχωρούν αποθαρρυνμένες από την αγορά εργασίας λόγω της κρίσης, αλλά εξαιτίας της κινητοποιούνται και εισέρχονται μαζικά στην αγορά εργασίας, προσπαθώντας να στηρίξουν το οικογενειακό εισόδημα που υφίσταται πλήγμα από την ανδρική ανεργία ή την υποαπασχόληση.

Παντού τα νοικοκυριά με μοναδικό κουβαλητή τη γυναίκα αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ εντάχθηκαν μαζικά στην αγορά εργασίας γυναίκες παραγωγικών ηλικιών με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και οικογενειακό εισόδημα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Follow Europe: Τελευταία Ενημέρωση

X