ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 17:09
 

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πόσο καλά γνωρίζουν οι Κύπριοι το «δικαίωμα αναφοράς»

Newsroom K

Χαμηλό βαθμό γνώσης αναφορικά με το δικαίωμα κατάθεσης αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν οι Κύπριοι πολίτες σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε διενήργησε ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Ασκούμενος στην Πολιτική Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Χρίστος Βαλιαντής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, με τίτλο, «Το δικαίωμα κατάθεσης αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Γνώση, στάσεις και διαδικασίες σύμφωνα με τους Κύπριους πολίτες», παρουσιάζονται στις 21 Απριλίου στη μία το μεσημέρι στο Σπίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία.

Οι Κύπριοι έχουν χαμηλό βαθμό γνώσης μέχρι απουσία γνώσης για το συγκεκριμένο δικαίωμα

Για τη διερεύνηση του βαθμού γνώσης των Κύπριων πολιτών για το δικαίωμα αναφοράς διενεργήθηκε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου στο οποίο απάντησαν Κύπριοι πολίτες όλων των ηλικιών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν χαμηλό βαθμό γνώσης μέχρι και απουσία γνώσης των Κύπριων πολιτών για το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Μέσα από την έρευνα διερευνήθηκαν παράλληλα τρόποι αποτελεσματικών ενημερωτικών δράσεων σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς.

Τι είναι το δικαίωμα αναφοράς

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ατομικά ή από κοινού με άλλα άτομα, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη μορφή καταγγελίας ή αιτήματος, για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφορές εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αποφαίνεται σχετικά με το παραδεκτό τους και αναλαμβάνει την εξέτασή τους.

Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα αναφοράς αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων πολιτών, υπάρχει ένα ερωτηματικό σχετικά με τη γνώση και την χρήση αυτού του δικαιώματος από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα από τους Κύπριους πολίτες.

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Follow Europe: Τελευταία Ενημέρωση

X