ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 23:10
 

Ο κακός Συνεργατισμός θα ξοφλήσει κουρεμένους

Βάσει διαχείρισης των ΜΕΔ και των εσόδων από τα εξυπηρετούμενα και τα κτήρια, θα αποζημιωθούν σταδιακά

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Μπορεί η συναλλαγή μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας και της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας να δέχεται κριτική, όμως ανοίγει άλλες προοπτικές για την οικονομία όπως την αποκατάσταση των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας αλλά και των κατόχων αξιογράφων.

Η Ελληνική ανέλαβε μόνο τον «καλό» Συνεργατισμό αφήνοντας τον «κακό» στο κράτος σε συνδυασμό με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ακίνητα, μετρητά, μετοχές σε εταιρείες, αλλά και εξυπηρετούμενα δάνεια.Περιουσιακά στοιχεία της ΣΚΤ, λογιστικής αξίας περίπου 8,3 δισ. ευρώ δεν θα μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα, αλλά θα εκχωρηθούν στο κράτος και έναντι της κατάθεσης 2,5 δισ. ευρώ που έγινε τον Απρίλιο έχουν ήδη δεσμευτεί υπέρ του κράτους μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 7 δισ. ευρώ και συμμετοχές σε εταιρείες αξίας 165 εκατ. ευρώ.

Με πρόσθετη κατάθεση 1 δισ. ευρώ που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεργατική στο άμεσο διάστημα, θα δεσμευτούν υπέρ του κράτους όλα τα ακίνητα του Συνεργατισμού αξίας 600 εκατ. ευρώ, αλλά και εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση, τα έσοδα από τις εισπράξεις, τις πωλήσεις και τη διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούν πλέον δημόσιο έσοδο. Σε κατοπινό στάδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να εγκρίνει το πλαίσιο θέτοντας και όρους που, μεταξύ άλλων, θα διασφαλίζουν την μη εμπλοκή του κράτους στη διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ούτως ώστε σύμφωνα με την Κυβέρνηση να διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων.

Θα υπάρχουν, επίσης, όροι που θα σχετίζονται με την ανάγκη βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δικαστικών διαδικασιών, κινήσεις που ήδη προωθούνται.

Γίνεται σκέψη μεταξύ Κυβέρνησης και των καταθετών της Λαϊκής (ΣΥΚΑΛΑ), όπως ένα ποσό που θα προκύψει από τη διαχείριση των ΜΕΔ της ΣΚΤ δίνεται προς αποκατάσταση των καταθετών τη Λαϊκής, καθότι όπως γίνεται αντιληπτό βασικός λόγος της πρόκλησης της κρίσης και της ζημιάς των καταθετών ήταν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πώς θα γίνει κατορθωτό αυτό; Το Ταμείο Αλληλεγγύης που θα επαναενεργοποιηθεί, θα έχει να λαμβάνει ποσοστό από την εξυπηρέτηση αυτών των ΜΕΔ.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», αριθμός περιουσιακών στοιχείων της ΣΚΤ που περνούν στο κράτος θα δοθεί στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Δηλαδή, από έσοδα ακίνητης και κινητής περιουσίας θα εξοφληθούν σταδιακά, μεταξύ άλλων και οι καταθέτες.

Επίσης επιλεγμένα κομμάτια από την ακίνητη περιουσία θα δοθούν στο Ταμείο Αλληλεγγύης προς αποκατάσταση των καταθετών. Αναμένεται, όμως η συμφωνία μεταξύ καταθετών και κατόχων αξιογράφων ως προς τον τρόπο διανομής των εισοδημάτων που θα προκύπτουν. Παράλληλα, γίνεται κατανοητό ότι το αίτημα των κατόχων αξιογράφων που είχε προβληθεί προεκλογικά για εξαρχής 100.000 ευρώ, δεν μπορεί να ισχύσει και έχει απορριφθεί από τους καταθέτες.

Ωστόσο, οι καταθέτες έχουν τη διάθεση να δώσουν ένα ποσοστό των εισοδημάτων από την αρχή στους κατόχους αξιογράφων, διότι αντιλαμβάνονται ότι όλοι έχουν πρόβλημα και θα πρέπει στη βάση μιας λογικής συνεννόησης να εξευρεθεί και ο ορθός τρόπος διανομής των εισοδημάτων που θα προκύψουν από τα περιουσιακά στοιχεία. Εξάλλου, αναφορικά με τη διαχείριση των ΜΕΔ από κυβερνητικής πλευράς έχει παρουσιαστεί πως εισρέουν έσοδα τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ

Είχε δώσει στοιχεία ο Αναστασιάδης

Από την προεκλογική του εκστρατεία εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είχε «σκιαγραφήσει» τα τεκτενόμενα. Στο πρόγραμμα διακυβέρνησής του, παρουσιάζοντας το πλάνο του για την πενταετία 2018 – 2023, είχε κάνει λόγο στην αποκατάσταση του 75% της απώλειας που έχουν υποστεί τα Ταμεία Προνοίας, ύψους πέραν του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ και την πρόθεσή του στην ενεργοποίηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης στο οποίο το κράτος θα συνεισφέρει με οικονομικούς πόρους αναλόγως των επιδόσεων της οικονομίας, αλλά και με παραχώρηση κρατικής περιουσίας.

Ανενεργό για χρόνια

Το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης συστάθηκε με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Μάρτιο του 2013, όμως δεν αξιοποιήθηκε για αρκετά, όπως φάνηκε, χρόνια. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιούσε το Ταμείο, ώστε μετά τις προεδρικές εκλογές του 2018 να υπάρξει μερική και σε βάθος χρόνου αποζημίωση όσων επηρεάστηκαν από το κλείσιμο της Λαϊκής και το κούρεμα των καταθέσεων.

Επί της ουσίας, δηλαδή, θα αποσκοπούσε σε σταδιακή αποκατάσταση των καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας που απώλεσαν καταθέσεις πέραν των πρώτων εκατόν χιλιάδων ευρώ, των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου των οποίων οι καταθέσεις μετετράπησαν σε μετοχικό κεφάλαιο, των κατόχων αξιογράφων των πιο πάνω τραπεζικών ιδρυμάτων και των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά την 25η Μαρτίου 2013. Τον Απρίλιο του 2015 το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει την κατάργησή του, με την Κυβέρνηση να επικροτεί αυτή τη θέση, αλλά έμεινε στον αναπνευστήρα δίχως εισοδήματα για να μείνει η δυνατότητα να αποζημιώσει σε κάποιο στάδιο της πορείας του όσους επηρεάστηκαν από το κούρεμα καταθέσεων το 2013.

Σκοπός του Ταμείου

Σκοπός του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης είναι ο εξής: «Να χρηματοδοτεί ή/και να ενισχύει οικονομικά πιστωτικά ιδρύματα, να προωθεί ή/και να συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση ή/και ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων, ή/και να προωθεί ή/και να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της Δημοκρατίας, στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή».

Η νομοθεσία προνοεί ότι τα χρήματα του Ταμείου θα τα διαχειρίζεται επταμελής Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελείται από Πρόεδρο και έξι μέλη.

Οι πόροι του Ταμείου δύναται να προέρχονται από εισοδήματα της Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, με το ποσό να καθορίζεται με βάση διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου- από ομόλογα ή/και χρεόγραφα ή/και άλλους τίτλους που εκδίδει το Ταμείο, από απόκτηση, διαχείριση ή/και διάθεση μετοχών ή/και ομολόγων ή/και χρεογράφων ή/και αξιογράφων ή/και άλλων τίτλων αξιών οποιασδήποτε εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, από δωρεές ή/και εισφορές και από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή/και νόμιμη δραστηριότητα.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Αποκτά και τρίτο Υφυπουργείο η Κύπρος

«Αλιμονο στους φορολογουμενους που πληρωνουν τον νεποτισμο των κυβερνωντων!!!!!»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  07:16

Αποκτά και τρίτο Υφυπουργείο η Κύπρος

«Αλιμονο στους φορολογουμενους που πληρωνουν τον νεποτισμο των κυβερνωντων!!!!°°»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  07:14

Διαγράφηκαν δάνεια εκτοπισθέντων γεωργοκτηνοτρόφων από την ΣΚΤ

«Είσαι επιχειρηματίας ή γυναίκα; Είσαι σε οποιοδήποτε οικονομικό χάος ή χρειάζεσαι χρήματα για να ξεκινήσεις ...»
3% προσφορά δανείου ισχύουν τώρα  |  18:20

Αρχιεπίσκοπος: Ο Ακιντζί πιέζεται από την Άγκυρα

«Ο διευθυντής της εκκλησίας Κύπρου με το πιο πτωχό λεξιλόγιο!!! »
ΑΚΑ  |  09:58

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X