ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 11:03
 

Μειώνεται ετησίως ο αριθμός των εγγεγραμμένων εταιρειών

O αριθμός των εταιρειών είναι εξαιρετικά μειωμένος σε σύγκριση με πριν από το 2013

Αρνητική πορεία καταγράφει ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων εταιρειών στην Κύπρο από το 2013. Μετά από τα γεγονότα του Μαρτίου εκείνου του χρόνου, έχει παρατηρηθεί μία αλλαγή στην τάση που ίσχυε και σημειώθηκε μείωση της τάξης του 7,5% το 2014 και 9,5% το 2015. Από το 2010 έως το 2013, εξάλλου, είχε παρατηρηθεί μία σταθερή αύξηση 14,7% στον αριθμό των εγγεγραμμένων εταιρειών. Πρόκειται, δηλαδή, για μία στροφή 180 μοιρών στον συνολικό αριθμό εταιρειών της Κύπρου. Τα πιο πάνω συμπεράσματα προκύπτουν από 6χρονη επισκόπηση και ανάλυση των κυπριακών εταιρειών που πραγματοποίησε η Infocredit Group (ICG).

Νέες εταιρείες

Το αποκορύφωμα σε νέες εγγραφές εταιρειών εμφανίζεται το 2011, έτος κατά το οποίο καταγράφηκαν νέες προσθήκες της τάξης των 19.538 εταιρειών στο Αρχείο του εφόρου Εταιρειών. Το 2010 είχαν εγγραφεί 19.300, περίπου, νέες εταιρείες και το 2012 υπήρξαν 18.000 νέες εγγραφές.

Ακόμα κι αν το 2013 ήταν η χαμηλότερη χρονιά, σημειώνει η ICG, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν 10.847 νέες εγγραφές και από τότε ο αριθμός των νέων εγγραφών των εταιρειών παρουσιάζει σταθερή αύξηση 3% και 0,9% για το 2014 και το 2015 αντίστοιχα. Δηλαδή, από τις 10.847 νέες προσθήκες του 2013, το 2014 καταγράφηκαν 11.200 (περίπου) και το 2015, 11.300 (περίπου) νέες εταιρείες. Σημειώνεται ότι αυτοί οι αριθμοί αφορούν σε νέες εταιρείες, άρα, οι διαγραφές ξεπερνούν τις νέες προσθήκες, όπως απορρέει από τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων σε συνάρτηση με τον αριθμό των νέων.

Το 2011 σηματοδότησε τον χαμηλότερο αριθμό των πρόσθετων καταχωρίσεων στις Εμπορικές Επωνυμίες & Συνεργασίες (1.402). Από το 2013 έχει παρατηρηθεί μία σταθερή αύξηση 12,2% και 10,8% για το 2014 και το 2015, αντίστοιχα. Επιπλέον, το 2015 σηματοδότησε τον μεγαλύτερο αριθμό των νέων προσθηκών, έτος κατά το οποίο, συνολικά, καταχωρήθηκαν 1.829 φορείς.

Ακόμη και αν ο αριθμός των νέων εγγραφών ξένων εταιρειών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια, συνεχίζει η ICG στην ανάλυση της έρευνας, οι αριθμοί δείχνουν μία μικρή αύξηση από το 2010 μέχρι το 2012, φτάνοντας τις 94 επιπλέον εγγραφές και στη συνέχεια μειώνεται και πάλι το 2013 στις 77. Το 2015 ο αριθμός των νέων εγγραφών μειώθηκε ακόμη περισσότερο στο ιστορικό χαμηλό του, με μόνο 71 νέες εγγραφές.

Νομική δομή

Όσον αφορά στη νομική δομή των εγγεγραμμένων εταιρειών, το 86% εξ αυτών αφορά σε έναν συνδυασμό ιδιωτικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με εγγυήσεις και δημόσιων εταιρειών. Ένα ποσοστό της τάξης του 11% αφορά σε Εμπορικές Επωνυμίες, 2% είναι Συνεργασίες και 1% Υπεράκτιες.

Προσθέτως, στην έρευνα καταγράφεται το ποσοστό των εγγεγραμμένων εταιρειών στην Κύπρο, με βάση τα χρόνια λειτουργίας τους. Η διάσπαση έχει ως εξής: 11.057 εταιρείες λειτουργούν εδώ και λιγότερο από 18 μήνες, 22.848 εταιρείες από 19 μήνες έως πέντε χρόνια, 41.680 εταιρείες από 5 μέχρι 10 χρόνια, 37.359 εταιρείες από 10 μέχρι 15 χρόνια, 33.943 από 15 μέχρι 20, 17.579 από μέχρι 25 και 72.720 εταιρείες από 25 χρόνια και άνω. Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν ενεργές εταιρείες.

Τα πιο πάνω στοιχεία έρχονται να καταδείξουν ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη έχουν τεθεί σε λειτουργία εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 30% των εγγεγραμμένων εταιρειών δραστηριοποιούνται για περισσότερα από 25 χρόνια τώρα.

Οικονομική κρίση

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την εσωτερική βάση δεδομένων τους, η ICG παρατηρεί με ενδιαφέρον τις τεράστιες επιπτώσεις που είχε η οικονομική κρίση και τα γεγονότα του 2013 στις κυπριακές εταιρείες.

Το 2014, συνολικά 30.094 επιχειρήσεις διαγράφησαν, σημειώνοντας αύξηση άνω του 413% από το προηγούμενο έτος. Ακόμα κι αν υπήρξε πτώση στον αριθμό των διαγραμμένων εταιρειών το 2015, η χρονιά έκλεισε με 9.271 διαγραμμένες εταιρείες. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του 2016, 7.196 εταιρείες έχουν διαγραφεί.

Το 83% των εταιρειών διαγράφηκε εντός των πρώτων δέκα ετών λειτουργίας τους, το 99% κατά τα πρώτα 20 χρόνια, και μόνο το 1% μετά από 20 χρόνια λειτουργίας. Αυτό υπονοεί ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ετών που μία εταιρεία είναι σε λειτουργία τόσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος που ελλοχεύει κατά τις συναλλαγές με τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Κατά μέσο όρο, τα τελευταία 5 χρόνια, συνολικά 162 εταιρείες έχουν κηρύξει πτώχευση, με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται το 2013, έτος κατά το οποίο 189 εταιρείες είχαν κηρύξει πτώχευση.

Από το 2010 υπήρξε μία σταθερή αύξηση του ετήσιου αριθμού των εκούσιων εκκαθαρίσεων με περίπου 23,2% ετησίως. Αυτό δείχνει ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι φορείς αποτείνονται για εκούσια εκκαθάριση, επειδή αδυνατούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Το 2015, υπήρχαν συνολικά 2.113 εθελοντικές εκκαθαρίσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός σε αυτήν την περίοδο των 6 ετών.

Με την εξαίρεση του 2012, τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική μείωση στην ετήσια αξία των ακάλυπτων επιταγών, κατά την περίοδο των 6 χρόνων υπό αναφορά. Από 7.376.666 ευρώ το 2010, η ετήσια αξία μειώθηκε σε 1.974.182 ευρώ το 2015.

Μία πιθανή αιτία για αυτό θα μπορούσε να είναι ότι είτε η αγορά έγινε πιο διστακτική ή ακόμα αρνείται να δεχτεί επιταγές ως μέσο πληρωμής. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το 2013 το ΚΑΠ έκλεισε για περίπου 6 μήνες, ως εκ τούτου δεν υπήρξαν νέες καταγραφές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο ετήσιος αριθμός των ακάλυπτων επιταγών κορυφώθηκε το 2012, με συνολική καταγραφή 4.753 ακάλυπτων επιταγών. Από τότε, έχει σημειωθεί πτώση, φθάνοντας τις 1.542 ακάλυπτες επιταγές για το 2015. Και πάλι, όμως, καταλήγει η έρευνα, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά έχει γίνει πιο διστακτική ή ακόμα αρνείται να δεχτεί επιταγές ως μέσο πληρωμής.

Σχόλια αναγνωστών

Χάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών Ερντογάν

«Στην αρχή είμαστε σουλτάνετ μου....»
ΑΚΑ  |  10:47

Ο Ερντογάν προτείνει διαπραγμάτευση για την ΑΟΖ

«Aφού θέλει να διαπραγματευτεί, ας το διευθετήσουμε. Είναι εύκολος ο σουλτάνος ειδικά όταν απέναντι ...»
ΑΚΑ  |  10:45

Αναστασιάδης: Ατυχής η τροπολογία στο νομοσχέδιο Μενέντεζ-Ρούμπιο

«ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.!!!!!! »
CGA  |  07:50

24ωρη απεργία στις 9 Ιουλίου στα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών στα νοσοκομεία

«Είστε απαράδεκτοι: Χρησιμοποιείτε ως όμηρους τους ασθενείς επειγόντων περιστατικών και τα θύματα ατυχημάτων. ...»
Έλενα Νεοκλέους  |  22:09

Γραφήματα: Τελευταία Ενημέρωση

X