ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 15:58
 

Στο «κόκκινο» παραμένουν οι κατασκευές

Τα προβληματικά δάνεια την τελευταία διετία δεν έπεσαν κάτω από το 54% του συνόλου

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Παρά τιςπροσπάθειες που καταβάλλουν οι εμπορικές τράπεζες και τις αναδιαρθρώσεις δανείων που γίνονται την τελευταία διετία δεν έγινε κατορθωτό τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να μειωθούν κάτω από το 54% του συνόλου. Το υψηλότερο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως ποσοστό του συνόλου των δανείων στα εγχώρια νοικοκυριά και στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, με το 58,3% των δανείων που είχαν δοθεί, να αντιστοιχούν σε ΜΕΔ.

Τον Ιούνιο του 2016 το σύνολο των δανείων που είχαν δοθεί σε νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, σημείωσαν μια ελαφριά μείωση κατά 0,8%, στο 57,5%. σύμφωνα με την έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας του Σεπτεμβρίου 2016 που εκδόθηκε για το χρέος των νοικοκυριών.

Εξετάζοντας τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σε κάθε τομέα, το υψηλότερο επίπεδο καταγράφηκε στον τομέα των κατασκευών, όταν και τον Ιούνιο του 2016 ανήλθε στο 79,3%. Στον τομέα των τεχνών, ψυχαγωγίας και αναψυχής αποτελούσαν το 74,4% και στον τομέα γεωργίας, δασονομίας και αλιείας 74,2%. Παρά τα πιο πάνω, η έκθεση των τραπεζών στους δύο τελευταίους τομείς είναι σχετικά χαμηλή σε απόλυτους αριθμούς. Σε αντίθεση, οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον τομέα των κατασκευών.

Όσον αφορά στις δραστηριότητες άλλων υπηρεσιών – κατά την περίοδο που εξετάζουμε πάντα – τα ΜΕΔ κατείχαν το 71,8% των δανείων, ενώ τα ορυχεία και λατομεία το 71,4%. Στον τομέα των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, τα ΜΕΔ κατείχαν το 70%, ενώ τομείς όπως η μεταποιητική βιομηχανία, υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες παροχής, και οι δραστηριότητες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, κινούνται στο εύρος του
60%. Όσον αφορά στα δάνεια σε ιδιώτες τα μη εξυπηρετούμενα αντιπροσώπευαν το 42,0% του συνό-λου των δανείων.

Σημειώνεται πως οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σε απόλυτους αριθμούς έφτασαν στο υψηλότερό τους σημείο τον Φεβρουάριο του 2015. Πρόσθετα, από τα τέλη του 2014, επίσης, παρατηρείται αύξηση στις νέες δανειακές συμβάσεις.

Παρά την ανάκαμψη που παρατηρείται στην εγχώρια οικονομία, η συνολική αύξηση των δανείων εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά από τη συνεχή απομόχλευση στον ιδιωτικού τομέα και από τις προσπάθειες των τραπεζών να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους, σχολιάζει η Κεντρική Τράπεζα.

Παρατηρείται βελτίωση

Ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων έχουν αυξηθεί τα τελευταία τρίμηνα, καθώς η οικονομική κατάσταση των εταιρειών ανάπτυξης γης και κατασκευών έχει επιδεινωθεί λόγω της ασθενούς μακροοικονομικής κατάστασης των προηγούμενων ετών και ενός πολύ δύσκολου λειτουργικού περιβάλλοντος, άρχισε να παρατηρείται μια αισθητή βελτίωση. Σημειώνεται πως, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σε απόλυτους αριθμούς έφτασαν στο υψηλότερό τους σημείο τον Φεβρουάριο του 2015. Από τα τέλη του 2014, επίσης, παρατηρείται αύξηση στις νέες δανειακές συμβάσεις. «Παρά την ανάκαμψη που παρατηρείται στην εγχώρια οικονομία, η συνολική αύξηση των δανείων εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά από τη συνεχή απομόχλευση στον ιδιωτικό τομέα και από τις προσπάθειες των τραπεζών να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους».

Βασική προτεραιότητα στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεων, σημειώνεται, είναι η αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο τραπεζικό σύστημα και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ληφθεί μέτρα πολιτικής για τη μείωσή του.

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Τα εγχώρια νοικοκυριά και οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι υπερχρεωμένα, με το χρέος του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα να φτάνει το 354,2% του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου 2016, έχοντας σημειώσει μικρή πτώση από 357,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Οι δείκτες χρέους των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων παρουσιάζουν σταδιακή πτώση στο 127,3% και 226,9% του ΑΕΠ αντίστοιχα στο τέλος Μαρτίου 2016.
Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τον εγχώριο μη χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν στο επίπεδο του 243,1% του ΑΕΠ στο τέλος Μαρτίου 2016 σε σύγκριση με 252,0% στο τέλος Μάρτιου 2015.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας της ΚΤΚ για τις χορηγήσεις των τραπεζών, η καθαρή ζήτηση δανείων, τόσο από νοικοκυριά όσο και από επιχειρήσεις, συνέχισε να καταγράφει άνοδο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016, η οποία αναμένεται να συνεχισθεί και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016, με εξαίρεση την καθαρή ζήτηση δανείων από νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς, που αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη.

Σύμφωνα με την έρευνα, ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της ζήτησης για τα νοικοκυριά ήταν η μείωση του γενικού επιπέδου των επιτοκίων και η αυξημένη ανάγκη για την αναδιάρθρωση του χρέους των νοικοκυριών. Για τις επιχειρήσεις, οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της ζήτησης ήταν η μείωση του γενικού επιπέδου των επιτοκίων, η ανάγκη αύξησης των αποθεμάτων και κεφαλαίων κίνησης και η μείωση της εναλλακτικής χρηματοδότησης που σχετίζεται με τα δάνεια από άλλα τραπεζικά ιδρύματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσον αφορά τις προσδοκίες των τραπεζών, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016, τα κριτήρια χορήγησης δανείων στην Κύπρο προς όλες τις κατηγορίες δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Tα μυστικά δείπνα και τα φανερά ερωτήματα

«Όπως σχεδόν πάντα, ο γνωστός αναλυτής σας στη Λευκωσία είναι για κλάματα! Δεν αντιλήφθηκε ότι οι δύο ...»
Yiannos  |  14:16

#PoliticsBlog Tα μυστικά δείπνα και τα φανερά ερωτήματα

«Ονασαγόριος δημοσιογραφία.......Τι κοινό έχουν οι δύο συναντήσεις? Μόνο ο πιο πάνω δημοσιογράφος ...»
CGA  |  11:32

#PoliticsBlog Tα μυστικά δείπνα και τα φανερά ερωτήματα

«Ονασαγόριος δημοσιογραφία.......Τι κοινό έχουν οι δύο συναντήσεις? Μόνο ο πιο πάνω δημοσιογράφος ...»
CGA  |  11:32

#PoliticsBlog Tα μυστικά δείπνα και τα φανερά ερωτήματα

«Η «επιμονή» του Άντρου βρίσκεται στην λύση και επανένωση της Χώρας μας και όχι στον Ακιντζί προσωπικά. ...»
apatsi9  |  11:03

Γραφήματα: Τελευταία Ενημέρωση

X