ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 16:54
 

Δεσμεύονται κονδύλια ΕΕ για Κύπρο για βελτίωση προσβασιμότητας αναπήρων και μειονεκτουσών ομάδων

H προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε ατόμου στην κοινωνία και την οικονομία, επιβεβαιώνει η Επιτροπή

Newsroom K

Το σοβαρό ζήτημα της μειωμένης προσβασιμότητας και συμμετοχής ατόμων με αναπηρία σε αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικά μνημεία, έθεσε με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ - Σ&Δ) και ζήτησε να ενημερωθεί για τις ενέργειες της Κομισιόν στο θέμα.

Στην απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι «η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε ατόμου στην κοινωνία και την οικονομία. Αποτελεί όντως μία από τις αρχές στο επίκεντρο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), μέρη της οποίας είναι τόσο η Κύπρος όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση». Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι «η προσβασιμότητα αποτελεί επίσης μια από τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 που καθορίζει δράσεις για την εφαρμογή της ΣΗΕΔΑΑ στο επίπεδο της ΕΕ»

Ειδικά για προσβασιμότητα σε πολιτιστικά μνημεία, η Επιτροπή προωθεί την προσβασιμότητα των κτιρίων και των πολιτιστικών χώρων μέσω του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης καθώς και με την πρωτοβουλία «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Επίσης, τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των πολιτιστικών χώρων. Η Κομισιόν σημειώνει ότι στο πλαίσιο αυτό «το 20,9% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την Κύπρο έχει δεσμευτεί για τη βελτίωση της ένταξης μειονεκτουσών ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, με την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών, με την εξασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της κοινωνικής τους ένταξης μέσω ενός συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας».

Τέλος, η Επιτροπή στην απάντησή της επισημαίνει ότι «παρά το ότι η ΕΕ στηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών, ο εν λόγω τομέας παραμένει βασικά εντός της αρμοδιότητας των κρατών μελών. Στο πνεύμα αυτό, η πρόσφατη αξιολόγηση της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εφαρμογή της προαναφερθείσας σύμβασης του ΟΗΕ στην Κύπρο προτάσσει μια σειρά συστάσεων προς τις εθνικές αρχές που αποσκοπούν στην ενίσχυση των προσπαθειών τους για τη βελτίωση της προσβασιμότητας».

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K
X