ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Κατακρατούν παράνομα ακίνητα στο Τρόοδος

Περίπου γύρω στο 10% των ακινήτων χρησιμοποιούνται παράνομα

Με το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της Cyta να έχει κολλήσει στα γρανάζια της Βουλής, η κυβέρνηση στρέφει την προσοχή της και σε άλλες μικρότερες εναλλακτικές αξιοποίησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Μία από αυτές αφορά στα ακίνητα και στην κρατική γη στην περιοχή Τροόδους, για τα οποία την περασμένη βδομάδα προκηρύχθηκε διαγωνισμός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για αξιοποίησή τους μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης ή αδειοδότησης ή άδειας εκμετάλλευσης.

Στόχος της κυβέρνησης, όπως καθορίστηκε, είναι η αύξηση των εσόδων, η βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών και η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και δραστηριοτήτων, παράλληλα με την αναζωογόνηση της περιοχής. Την ίδια ώρα, επιδιώκεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βελτίωση της παραγωγικότητας σε μία προσπάθεια να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Ο ρόλος των συμβούλων θα είναι να βοηθήσουν την κυβέρνηση να επιτύχει τους στόχους της, διαμορφώνοντας προτάσεις για τη μακροχρόνια ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, θα εξετάσουν τη διαθεσιμότητα αλλά και την εμπορική ελκυστικότητα των περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή ώστε να προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές. Σε περιπτώσεις που η συμμετοχή ιδιωτών θα είναι αδύνατη, θα πρέπει να προταθούν άλλες εναλλακτικές λύσεις.

Οι σημαντικότερες περιοχές στις οποίες διαχωρίζεται η οροσειρά για σκοπούς του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι η πλατεία του Τροόδους, το μεταλλείο του Αμιάντου, η περιοχή των Πλατανιών και η Περιοχή του Σταυρού της Ψώκας.
Στην περιοχή γύρω από την πλατεία του Τροόδους υπάρχουν 74 κατοικίες και κτήρια, κατασκηνωτικός χώρος 127 χιλ. τ.μ., έκταση γης που περιλαμβάνει το εστιατόριο Dolphin 10 χιλ. τ.μ., που περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης και γήπεδα τένις, την περιοχή «Μακλούφ» έκτασης 19 χιλ. τ.μ., με τρία υπό κατεδάφιση κτήρια και δασικούς δρόμους μήκους 5,3 χιλιομέτρων.

Στην περιοχή του μεταλλείου του Αμιάντου υπάρχουν 25 κατοικίες και κτήρια, γήπεδο ποδοσφαίρου 8 χλ. τ.μ., χώρος διαμονής των εργατών 8 χιλ. τ.μ., με 11 κατοικίες και 230 μέτρα εσωτερικού οδικού δικτύου, έκταση γης 6 χιλ. τ.μ. γύρω από το νοσοκομείο, η οποία περιλαμβάνει τρία κτήρια, γη 30 χιλ. τ.μ. γύρω από το εργοστάσιο, η οποία περιλαμβάνει τρία κτήρια και έκταση γης 62 χιλ. τ.μ., που περιλαμβάνει 24 κτήρια.

Στην περιοχή των Πλατανιών υπάρχουν 13 κατοικίες και κτήρια, κατασκηνωτικός χώρος 55 χιλ. τ.μ. και δασικοί δρόμοι 0,3 χιλιομέτρων. Στην περιοχή του Σταυρού της Ψώκας υπάρχουν 28 κατοικίες και κτήρια, κατασκηνωτικός χώρος 3 χιλ. τ.μ. και δασικοί δρόμοι 2,6 χλμ.

Κατακρατούνται παράνομα
Στο Τρόοδος τα περισσότερα ακίνητα είναι υπό την επίβλεψη του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ενώ στις άλλες περιοχές τα ακίνητα ελέγχονται από το Τμήμα Δασών. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο στο Τρόοδος όσο και στην περιοχή Αμιάντου, αριθμός ακινήτων χρησιμοποιούνται παράνομα από τρίτους και το κράτος έχει ξεκινήσει νομική διαδικασία για να τους απομακρύνει από τα ακίνητα. Υπολογίστηκε πως αυτές οι περιπτώσεις δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή. Τα πλείστα των ακινήτων εμπίπτουν εντός των ορίων των χωριών Πλάτρες, Λυσός, Αμίαντος και Κακοπετριά.

Ο διαγωνισμός για τους συμβούλους προνοεί συμβόλαιο 36 μηνών με σταθερή αμοιβή 500 χιλ., καθώς και τέλος επιτυχίας το οποίο θα είναι ποσοστό που θα καθοριστεί επί της συνολικής συναλλαγής και των εσόδων της κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, το μέγιστο ποσό που θα καταβληθεί δεν θα υπερβαίνει το 1,75 εκατ. ευρώ. Η καταβολή της σταθερής αμοιβής δεν γίνεται εφάπαξ, αλλά καθορίζεται από χρονοδιαγράμματα και την κατάθεση των παραδοτέων εκθέσεων.

Έγινε μία πρώτη κίνηση
Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία Interday Enterprises Ltd που εδρεύει στη Λεμεσό, με επιστολή της προς τον διευθυντή του Τμήματος Δασών, ζήτησε εκμίσθωση δασικής γης, μέρους του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, έκτασης 40.000 m2, για σκοπούς δημιουργίας «Adventure Park». Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για εξέταση της εν λόγω αίτησης, όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες τοποθετήθηκαν θετικά στην ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος. Το αίτημα της εταιρείας στάλθηκε στην αρμόδια υπουργική επιτροπή, για περαιτέρω προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του με Αρ. 78.555 και ημερ. 17.3.2015, ενέκρινε αυτούσιες τις εισηγήσεις της Υπουργικής Επιτροπής για ικανοποίηση του αιτήματος και ως εκ τούτου ετοιμάστηκε και συνυπογράφθηκε Σύμβαση Μίσθωσης κρατικής δασικής γης με την πιο πάνω εταιρεία, στις 2.7.2015.

Η σχετική Σύμβαση Μίσθωσης ισχύει για περίοδο 15 χρόνων, με δικαίωμα ανανέωσής της για δεύτερη ή και τρίτη περίοδο, 15 χρόνων έκαστη, μετά τη λήξη της.

Η εταιρεία, με επιστολή μέσω των δικηγόρων της, D. Achilleos & Associates LLC, ημερ. 3 Νοεμβρίου, 2015, πληροφόρησε το τμήμα Δασών ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών, συμπεριλαμβανομένης πολεοδομικής άδειας και άδειας από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο πάρκο, ενώ ετοιμάζεται και η Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

«Επειδή το τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δεν έχει ακόμη προβεί σε εκτίμηση της αγοραίας αξίας και καθορισμό του ύψους του ενοικίου για την εκμισθωμένη δασική γη, το ετήσιο μίσθωμα έχει προκαθοριστεί στα €3.000,00 τον χρόνο, το οποίο και προπληρώνεται. Νοείται ότι όταν καθοριστεί το αγοραίο μίσθωμα από το τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις πάνω στα ποσά που θα έχει καταβάλει ο μισθωτής, δηλαδή θα καταβάλει ή θα του επιστραφεί η διαφορά που θα αναλογεί (χωρίς την επιβάρυνση τόκων)» σχολίασε ο κ. Κουγιάλης.

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook