ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:02
 

Σε ξεχωριστές συνεδρίες ΟΛΤΕΚ-ΟΕΛΜΕΚ για το Σχέδιο Αξιολόγησης του μαθητή

Ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ είπε ότι θα καταθέσουν ως Οργάνωση τις παρατηρήσεις τους

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εκπαιδευτικές οργανώσεις, γονείς, μαθητές, Παιδοβουλή, θα έχει αύριο το πρωί, στο Υπουργείο Παιδείας, η αρμόδια Επιτροπή για το Σχέδιο Αξιολόγησης του Μαθητή.

Στην αυριανή συνάντηση οι εμπλεκόμενοι φορείς θα τοποθετηθούν επί του Σχεδίου, ενώ γονείς και ΟΕΛΜΕΚ αναμένεται να καταθέσουν δικές τους προτάσεις με εισηγήσεις και παρατηρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Γιάννος Σωκράτους, την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα, στις 17 Ιανουαρίου, ετοίμασε και έδωσε στο ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, μια συνολική πρόταση για την αξιολόγηση του μαθητή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ούτως ώστε να την μελετήσουν και να τοποθετηθούν.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ στην πρότασή του εισηγείται, όσον αφορά το θέμα των τετραμήνων, για τα εξεταζόμενα μαθήματα όπως στη γραπτή αξιολόγηση (40% βαθμολογία) υπάρχει ένα ενιαίο κοινό διαγώνισμα 90 λεπτών ανά τετράμηνο, που θα ετοιμάζεται κεντρικά και ως εξεταστέα ύλη να καθορίζεται το 50% της διδακτέας ύλης μέχρι τη διεξαγωγή του κοινού διαγωνίσματος (25% βαρύτητα), και ένα προειδοποιημένο διαγώνισμα 45 λεπτών ανά τετράμηνο (15% βαρύτητα), ενώ στην προφορική ή/και άλλη αξιολόγηση (60%) να υπάρχουν μέχρι δύο μικρές (20λεπτες) γραπτές βαθμολογητέες ασκήσεις στην τάξη βάσει των Δεικτών Επιτυχίας/Επάρκειας (προειδοποιημένες) ή μέχρι δύο quiz ή παρόμοιων τύπων ασκήσεων ή ένα project, να υπάρχει συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος στην τάξη ή στο εργαστήριο ή/και σε δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, καθώς και κατ’ οίκον εργασίες.

Όσον αφορά τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, ο κ. Σωκράτους εισηγείται όσον αφορά τη γραπτή αξιολόγηση (40%) να υπάρχει ένα διαγώνισμα 45 λεπτών ανά τετράμηνο ή ένα project, ενώ όσον αφορά την προφορική ή/και άλλη αξιολόγηση (60%) να υπάρχει μια μικρή (20λεπτη) γραπτή βαθμολογητέα άσκηση στην τάξη βάσει των Δεικτών Επιτυχίας/Επάρκειας (προειδοποιημένη) ή Μέχρι δύο quiz ή παρόμοιων τύπων ασκήσεων ή ένα project, να υπάρχει συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος στην τάξη ή στο εργαστήριο ή/και σε δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, καθώς και κατ’ οίκον εργασίες.

Ο κ. Σωκράτους αναφέρει, επίσης, ότι αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή εφαρμογή της συγκεκριμένη πρότασης είναι η προσαρμογή της διδακτέας ύλης στον πραγματικά διαθέσιμο διδακτικό χρόνο (αναθεώρηση Αναλυτικών Προγραμμάτων), η πρόβλεψη επαρκούς χρόνου για την εφαρμογή άλλων μορφών αξιολόγησης, πέραν της γραπτής, η δημιουργία τράπεζας υλικού αξιολόγησης για όλες τις μορφές αξιολόγησης, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε όλα τα θέματα που άπτονται της αξιολόγησης των μαθητών/-τριών.

Σημειώνει ότι η εν λόγω πρόταση φιλοδοξεί να επιτύχει τη μείωση του υφιστάμενου εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου και αποφυγή της επίταση του φαινομένου αυτού με τις δύο εξεταστικές περιόδους που περλαμβάνονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων, που το ΥΠΠ προωθεί για εφαρμογή, τη μείωση του αριθμού των διαγωνισμάτων (θα είναι όλα προειδοποιημένα) αλλά και του άγχους των μαθητών/-τριών, τη μείωση της παραπαιδείας, αν εφαρμοστούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις, την αποτροπή των παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και οργανωτικών προβλημάτων, που θα προέκυπταν από την εφαρμογή εξετάσεων τετραμήνων, να προάγει νέες και σύγχρονες μορφές αξιολόγησης έναντι της γραπτής αξιολόγησης και να προάγει τη διαγνωστική και διαμορφωτική αξιολόγηση έναντι της συγκριτικής.

Η πρόταση αυτή, συνεχίζει ο κ. Σωκράτους, όχι μόνο δεν συρρικνώνει τον υφιστάμενο διδακτικό χρόνο αλλά τον μεγιστοποιεί (καταργεί τις δύο εξεταστικές περιόδους καθώς και την εβδομάδα ανατροφοδότησης).

Γονείς: «Τελική Γραπτή Αξιολόγηση Μαθητή/Μαθήτριας»

Από την άλλη, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση του μαθητή, στην πρόταση της εισηγείται όπως η ορολογία που θα χρησιμοποιείται να είναι «Τελική Γραπτή Αξιολόγηση Μαθητή/Μαθήτριας».

Αναφέρει ότι η Συνομοσπονδία τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής ενιαίας τελικής γραπτής αξιολόγησης του μαθητή/μαθήτριας ανά τετράμηνο.

Αναφορικά με τη λειτουργία των Σχολείων κατά την Περίοδο Διεξαγωγής της Τελικής Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνου, οι οργανωμένοι γονείς εισηγούνται όπως κατά την περίοδο των Εξετάσεων τα σχολεία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και προσθέτουν ότι με τα σχολεία ανοιχτά και με την παράταση της σχολικής χρονιάς μέχρι 20 Μαΐου αυξάνεται σημαντικά ο διδακτικός χρόνος, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να καλύψουν την καθορισμένη ύλη και να κάνουν τις απαραίτητες επαναλήψεις και έτσι μειώνεται η ανάγκη για φροντιστήρια.

Εισηγούνται, παράλληλα, όπως πριν από την ημέρα της εξέτασης, την ώρα του εξεταζόμενου μαθήματος να γίνονται επαναλήψεις/προετοιμασία, όπως τα σχολεία να μπορούν να κάνουν τους καθ’ έτος εορτασμούς στις σχολικές μονάδες τηρώντας τα ήθη και έθιμα του τόπου.

Στην πρόταση τους, οι γονείς σημειώνουν ότι η πρόνοια για να παραμένουν ανοιχτά τα σχολεία κατά την περίοδο των εξετάσεων ήταν μέρος των προτάσεων του Υπουργού Παιδείας στις 8 Μαρτίου 2018.

Αναφορικά με τη βαθμολογία της τελικής Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνου, οι γονείς εισηγούνται όπως ο βαθμός γραπτής αξιολόγησης να χωρίζεται σε 2 μέρη: Ένα 90λεπτο διαγώνισμα το οποίο θα καθορίζεται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και θα λαμβάνει το 25% του 40% της γραπτής βαθμολογίας (στο 50% της διδακτέας ή της διδαχθείσας ύλης) και ένα 45λεπτο προειδοποιημένο διαγώνισμα που θα καθορίζεται από τους εκπαιδευτικούς το οποίο θα λαμβάνει το υπόλοιπο 15% (επί του 40%).

Σημειώνουν ότι με το 2ο διαγώνισμα δίνεται μία ακόμα ευκαιρία στον μαθητή σε περίπτωση που για κάποιο λόγο απέτυχε στην γραπτή εξέταση και εισηγούνται όπως και για τις δύο μορφές γραπτής αξιολόγησης δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία στους μαθητές αν για κάποιο σοβαρό λόγο (π.χ. υγείας) απουσίαζαν από την εξέταση.

Όσον αφορά την περίοδο διεξαγωγής της τελικής Γραπτής Αξιολόγησης Α’ Τετραμήνου, οι οργανωμένοι γονείς εισηγούνται όπως η εξεταστική περίοδος για το Α’ Τετράμηνο καθορίζεται από τέλη Νοεμβρίου μέχρι τη λήξη του τετραμήνου, διότι, όπως αναφέρουν, με τον τρόπο αυτό δίνεται αρκετός χρόνος ανάμεσα στην κάθε γραπτή εξέταση και δίνεται η δυνατότητα επαναλήψεων και εμπέδωσης και με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ανάγκη φροντιστηρίων.

Αναφορικά με τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, οι οργανωμένοι γονείς εισηγούνται στην πρόταση τους όπως η γραπτή εξέταση να είναι μόνο ένα 45λεπτο προειδοποιημένο διαγώνισμα, το οποίο θα λαμβάνει το 40% της συνολικής βαθμολογίας τετραμήνου και το διαγώνισμα να καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό και το υπόλοιπο 60% να καθορίζεται από τις άλλες μορφές αξιολόγησης όπως στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Για τις μορφές Προφορικής Αξιολόγησης, οι γονείς προτείνουν όπως κατά την πρώτη βδομάδα της κάθε σχολικής χρονιάς επιδίδεται σε όλους τους μαθητές μονοσέλιδη περιγραφή κάθε μαθήματος (syllabus), η οποία θα περιέχει: (α) το περίγραμμά της διδακτέας ύλης, (β) αναφορές σε σχετικές εκπαιδευτικές πηγές, (γ) τους στόχους του μαθήματος μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς (οι οποίοι καλό θα ήταν να διαχωρίζονται και ανάλογα με την ύλη που πρόκειται να καλυφθεί κάθε τετράμηνο), ποιες αναμένονται ότι θα είναι οι γνώσεις ή οι δεξιότητες που θα αποκτήσει ο κάθε μαθητής κατά τη σχολική χρονιά, (δ) τις μορφές προφορικής αξιολόγησης αλλά και την ποσόστωση της κάθε επιλεγόμενης μορφής αξιολόγησης, ανάλογα με το τι θα επιλέξει η ομάδα διδασκόντων του ίδιου μαθήματος κάθε σχολείου, δεδομένου του ότι το ποσοστό της γραπτής αξιολόγησης είναι ήδη καθορισμένο.

Σημειώνουν ότι η κατ’ οίκον εργασία και η συνολική συμμετοχή του-της μαθητή/μαθήτριας μέσα στην τάξη πρέπει να είναι υποχρεωτικές μορφές αξιολόγησης, και προσθέτουν ότι πρέπει να καθοριστεί η έννοια «λελογισμένη χρήση» αναφορικά με την κατ’ οίκο εργασία ούτως ώστε να μην γίνεται κατάχρηση και να βαρυφορτώνονται οι μαθητές/μαθήτριες.

Οι γονείς ζητούν, παράλληλα, διευκρινήσεις για τους τρόπους διαβάθμισης της ενισχυτικής διδασκαλίας έτσι ώστε να καλύπτει παράλληλα όλους τους μαθητές της ίδιας τάξης και να ικανοποιεί τις ατομικές ανάγκες/ελλείψεις.

Όπως αναφέρουν, δεν έχουν όλοι οι μαθητές μιας τάξης τις ίδιες δυνατότητες/δεξιότητες

Αναφέρουν, ακόμη, ότι έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό που είναι πάρα πολύ παλιά και προσθέτουν ότι είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των βιβλίων και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Στην πρόταση τους, οι γονείς αναφέρουν ότι συμφωνούν με τη δημιουργία τράπεζας υλικού για αυθεντική αξιολόγηση για βελτίωση του περιεχομένου της αξιολόγησης. 

Μαθητές με Μεταναστευτική Βιογραφία

Αναφορικά με τους μαθητές με Μεταναστευτική Βιογραφία, οι γονείς αναφέρουν ότι για την επιτυχή αξιολόγηση των μαθητών αυτών πρέπει απαραίτητα να δημιουργηθούν τάξεις υποδοχής όπου θα μαθαίνουν όχι μόνο τα ελληνικά αλλά και την ιστορία, την κουλτούρα και την παράδοση της χώρας που τους φιλοξενεί και σημειώνουν ότι έχουν πληροφορηθεί από τον Υπουργό ότι σύντομα αναμένονται στην Κύπρο εμπειρογνώμονες από την ΕΕ, οι οποίοι θα εισηγηθούν τρόπους λειτουργίας των τάξεων υποδοχής και ζητούν έως ότου οι τάξεις αυτές δημιουργηθούν, να ενημερωθούν πως θα αξιολογηθούν οι μαθητές αυτοί που σήμερα είναι στις τάξεις.

Αναφορικά με τους μαθητές ΑμεΑ, οι γονείς αναφέρουν ότι πρέπει να ενταχθούν στο Σχέδιο Αξιολόγησης πρόνοιες αξιολόγησης των μαθητών ΑμεΑ και ζητούν, επίσης, την ένταξη ειδικών εκπαιδευτικών στη Μέση Εκπαίδευση, οι οποίοι θα συμβάλουν θετικά τόσο στην ευημερία και μάθηση των μαθητών αλλά και στην αξιολόγησή τους.

Όσον αφορά τη στελέχωση Σχολικών Μονάδων, οι οργανωμένοι γονείς εισηγούνται όπως η στελέχωση των σχολικών μονάδων να ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και αναφέρουν ότι διαπιστώνεται σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης στα μαθήματα ειδικοτήτων στις Τεχνικές Σχολές.

Αναφέρουν, παράλληλα, ότι για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το σχέδιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου.

Το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με το θέμα των τετραμήνων αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η αξιολόγηση τετραμήνων έχει τη μορφή κοινού διαγωνίσματος 90 λεπτών και αφορά στο 50% της διδαχθείσας ύλης (Νέα Ελληνικά 135 λεπτά), ότι ο όγκος της ετήσιας εξεταστέας ύλης μοιράζεται στις εξετάσεις των δύο Τετραμήνων, και ότι υπάρχει αποφόρτωση και μείωση του άγχους.

Αναφορικά με τις μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης (60%) , το Υπουργείο Παιδείας αναφέρεται σε κατ’ οίκον εργασίες, σε γραπτές βαθμολογητέες ασκήσεις/δραστηριότητες στην τάξη βάσει των Δεικτών Επάρκειας/ Επιτυχίας (Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων), οι οποίες πρέπει να είναι προειδοποιημένες και περιορισμένες στον αριθμό και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε γνωστικού αντικειμένου, σε Πρότζεκτ – Ατομική ή Συνεργατική Εργασία, σε συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος, σε παιγνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων (quiz) και σε δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης.

Όσον αφορά την αξιολόγηση Μαθητή/τριας στα Εξεταζόμενα Μαθήματα (40%), το Υπουργείο Παιδείας για την γραπτή εξέταση (40%), εισηγείται το Προαγωγικό Δοκίμιο τύπου κοινού διαγωνίσματος, να είναι διάρκειας 90 λεπτών με δυνατότητα παράτασης για μαθητές που τυγχάνουν διευκολύνσεων (Εξαιρείται το μάθημα των Νέων Ελληνικών όπου η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 135 λεπτά) και η εξεταστέα ύλη για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, για τη σχολική χρονιά 2019-2020, να αποτελεί το 50% της διδαχθείσας ύλης του Τετραμήνου και να καθοριστεί μετά από συνεννόηση μεταξύ των διδασκόντων/ουσών της κάθε σχολικής μονάδας.

Όσον αφορά την αξιολόγηση του Μαθητή/τριας σε Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα, το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι στο κάθε μη εξεταζόμενο μάθημα να γίνεται μόνον ένα διαγώνισμα ανά Τετράμηνο και αυτό πρέπει να είναι προειδοποιημένο.

Ουσιαστικά, το Υπουργείου εισηγείται όπως ο βαθμός του διαγωνίσματος να αποτελεί το 40% του βαθμού κάθε Τετραμήνου και το υπόλοιπο 60% να στηρίζεται στις μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης του/της μαθητή/τριας.

Η ΠΣΕΜ την περασμένη εβδομάδα, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία δήλωνε έτοιμη να συζητήσει και να συμφωνήσει στα ζητήματα αξιολόγησης του μαθητή, με την προϋπόθεση ότι θα ανακληθούν οι εξετάσεις ανά τετράμηνο.

Στην ανακοίνωση της, η ΠΣΕΜ είχε αναφέρει ότι θα καταθέσει τις προτάσεις της στην Επιτροπή Αξιολόγησης του μαθητή που θα συνεδριάσει αύριο και κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να έρθει με διάθεση για πραγματικό και ουσιαστικό διάλογο χωρίς επικοινωνιακά τεχνάσματα και αντιφάσεις.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Η τραγωδία στην Τουρκία, η αλληλεγγύη της Ελλάδας και ίσως μια ευκαιρία

«Ούτε πρόκειται να εκτίμησει ο τάγιπ .... Πάντως και δεν ξέρετε πως μιλά για τον δυτικό πολιτισμό ... ...»
Ούτε ένα στο εκατομμυρίο  |  17:41

Ψηφίστηκε ο νόμος για τις εξώσεις

«Διερωτώμαι για την αδιαφορία δεκαετιών, που οι Νομοθέτες μας ανέχονταν την διάκριση της διαφορετικής ...»
YIANNOULIS  |  10:55

Είναι εφικτή η βελτίωση της οδικής νοοτροπίας;

«Το ταχυδρομείο στην Αραδίππου στη Λάρνακα βρίσκεται πάνω στα φώτα τροχαίας. Συνέχεια είναι σταθμευμένα ...»
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ  |  15:20

Η Τουρκία τρυπά στο «8» εξ ονόματος του ψευδοκράτους

«ΤΟΙΣ ΦΡΟΝΙΜΟΙΣ ........ ΟΛΙΓΑ !!!!»
YIANNOULIS  |  11:05

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση

X