ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Στις 14 Μαΐου αρχίζουν οι Παγκύπριες Εξετάσεις 2018

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 8/3 και θα ολοκληρωθεί τις 19/3

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Διεξάγονται από τις 14 Μαΐου μέχρι τις 8 Ιουνίου, οι Παγκύπριες Εξετάσεις 2018, ενώ οι αιτήσεις των τελειόφοιτων μαθητών Δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσουν σε κάθε δημόσιο Λύκειο και δημόσια Τεχνική Σχολή της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018 μέχρι και τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2018, στο οποίο δεν παρουσιάζονται τα μαθήματα που εξετάζονται μόνο για απόλυση, πρώτο μάθημα στο οποίο θα παρακαθίσουν οι υποψήφιοι, στις 14 Μαΐου, θα είναι τα Νέα Ελληνικά και ακολουθούν στις 15 Μαΐου το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, στις 16 Μαΐου το μάθημα των Ισπανικών και της Φυσικής 4ωρο Τεχνικών Σχολών., στις 17 Μαΐου το μάθημα της Λογιστικής και των Μαθηματικών 2ωρο Τ.Σ. (Πρακτική Κατεύθυνση.), στις 18 Μαΐου το μάθημα της Φυσικής, της Ιστορίας και των Μαθηματικών 4ωρο Τ.Σ. (Π.Κ.), στις 21 Μαΐου το μάθημα των Μαθηματικών Κ.Κ. και της Τεχνολογίας & Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων Τ.Σ. (Π.Κ.) ΙΙ, στις 22 Μαΐου στο μάθημα του Σχεδίου Ειδικότητας Τ.Σ. (Θεωρητική .Κατεύθυνση) και του Σχεδίου Γραφικών Τεχνών Τ.Σ..

Επιπρόσθετα, στις 23 Μαΐου οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν στο μάθημα των Αγγλικών και τις Εικαστικές Εφαρμογές, στις 24 Μαΐου θα παρακαθίσουν στο μάθημα της Τεχνολογίας Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι και των Γερμανικών, στις 25 Μαΐου θα παρακαθίσουν στο μάθημα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης, στις 28 Μαΐου, λόγω της δημόσιας αργίας του Αγίου Πνεύματος, δεν θα διεξαχθεί οποιαδήποτε εξέταση, στις 29 Μαΐου οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν στα μαθήματα της Βιολογίας, των Λατινικών και του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου Τ.Σ. (Θ.Κ.), στις 30 Μαΐου οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν στα μαθήματα της Τεχνολογίας Τ.Σ. (Π.Κ.)ΙΙ, των Γραφικών Τεχνών και των Τουρκικών, στις 31 Μαΐου θα παρακαθίσουν στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας και το Ελεύθερο -Προοπτικό Σχέδιο.

Επίσης, την 1η Ιουνίου οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν στα μαθήματα της Χημείας και των Μαθηματικών 4ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.), στις 4 Ιουνίου θα παρακαθίσουν στα μαθήματα της Πληροφορικής, των Αρχαίων Ελληνικών και της Τεχνολογίας Τ.Σ. (Θ.Κ.)Ι, στις 5 Ιουνίου θα παρακαθίσουν στα μαθήματα των Ρωσικών, του Σχεδίου Ειδικότητας Τ.Σ. (Π.Κ.), της Τεχνολογίας Τ.Σ. (Π.Κ.)ΙΙ και σε Πρακτική Δοκιμασία, στις 6 Ιουνίου θα παρακαθίσουν στα μαθήματα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, της Αρμονίας-Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου και σε Πρακτική Δοκιμασία, στις 7 Ιουνίου θα παρακαθίσουν στα μαθήματα των Αγγλικών 4ωρο Τ.Σ., των Ιταλικών και σε Πρακτική Δοκιμασία, στις 8 Ιουνίου, τελευταία ημέρα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα παρακαθίσουν στα μαθήματα της Τεχνολογίας Τ.Σ. (Θ.Κ.)ΙΙ, του Αρχιτεκτονικού -Τεχνικού Σχεδίου και των Γαλλικών.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου του 2006 και των τροποποιήσεων αυτού και ο οποίος είναι μια ετήσια έκδοση της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στόχος της Υπηρεσίας Εξετάσεων είναι η πλήρης, από κάθε άποψη, διασφάλιση των αδιάβλητων διαδικασιών διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων και κατανομής των θέσεων.

Σύμφωνα με τον Οδηγό, οι αιτήσεις των τελειόφοιτων μαθητών Δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσουν σε κάθε δημόσιο Λύκειο και δημόσια Τεχνική Σχολή της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018 μέχρι και τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018.

Οι αιτήσεις όλων των αποφοίτων καθώς και των τελειοφοίτων Ιδιωτικών Σχολείων, Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών θα υποβληθούναπό την Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018 μέχρι και τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 των υποψηφίων των συγκεκριμένων κατηγοριών θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ypexams), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy), καθώς και στον ημερήσιο τύπο.

Μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επιτρέψει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις την εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από τον υποψήφιο, μέχρι τις 21/3/2018 και ώρα 3:00 μμ, στην Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων και έγκρισής του.
Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής δεν θα επιτρέπεται καμία υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων.

Αιτήσεις και άλλες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης υποβάλλουν την αίτησή τους, στο ΚΣΑ που λειτουργεί στο Σχολείο τους, σύμφωνα με διευθετήσεις που καθορίζονται από τον υπεύθυνο του ΚΣΑ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του οικείου Σχολείου. Νοείται ότι όλοι οι τελειόφοιτοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση, ακόμη κι αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.

Εάν οι υποψήφιοι διαμένουν στο εξωτερικό, μπορούν να στείλουν την αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2018 σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου, στην Υπηρεσία Εξετάσεων μέχρι την Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου).
Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση να αποστείλει και με τηλεομοιότυπο (00357 22427562) στην Υπηρεσία Εξετάσεων την αίτησή του μέχρι και την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018.

Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας, τα οποία καθορίζονται για το 2018 σε €25.00 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Για την Εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα €50.00. Από την υποχρέωση καταβολής τελών εξαιρούνται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης. Τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους σε περίπτωση απόσυρσης και μη επαναϋποβολής της αίτησής τους.

Τα παιδιά των εγκλωβισμένων απαλλάσσονται από τα εξεταστικά τέλη, αφού προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

Τα Εξεταστικά Κέντρα καθορίζονται και ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου 2018, με σχετική δημοσίευση σε ημερήσιες παγκύπριας κυκλοφορίας εφημερίδες, με εγκύκλιο που αποστέλλεται στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς επίσης, και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy/ypexams).

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ατομικά με επιστολή, τουλάχιστον δύο βδομάδες πριν από την Εξέταση, για το συγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν σε κάθε μάθημα που έχουν δηλώσει. Λειτουργούν Εξεταστικά Κέντρα σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο). Οι Εξετάσεις Πρακτικής Δοκιμασίας και Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου - Αρμονίας διεξάγονται στη Λευκωσία.

Η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Τέρψα Κωνσταντινίδου, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ είπε ότι θα πρέπει να δοθεί χρονικό διάστημα στους μαθητές και στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν από τους Συμβούλους.

«Μετά τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής, κλήθηκαν οι καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής από το Υπουργείο Παιδείας, ενημερώθηκαν και θα αρχίσουν οι ενημερώσεις στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα βγήκε ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 2018 με όλες τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε χρειαστούν για οτιδήποτε άλλο πλέον είναι διαθέσιμη και η Υπηρεσία Εξετάσεων και η Υπηρεσία Συμβουλευτικής για να βοηθήσει», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Κωνσταντινίδου είπε ότι οι γονείς ήθελαν να δοθεί παράταση στην υποβολή των αιτήσεων, αλλά, όπως ανέφερε, «ευχαρίστως θα μπορούσαμε να δώσουμε παράταση σε περίπτωση που θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες οι οποίες είναι πάμπολλες».

Καταλήγοντας, η κ. Κωνσταντινίδου είπε ότι βάσει αυτών των δεδομένων δεν μπορεί να δοθεί παράταση, διότι δεν είναι απλό να προετοιμαστούν στην ώρα τους οι εξετάσεις.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Αρμόδιον ζητώ!

«Και ο κτίστης θα ηθελε ( μπορεί και είναι) καλλιτέχνης, όπως και πολλοί άλλοι ιδιώτες... βασικά όλοι ...»
Αρμαγεδών  |  20:40

Διαγράφηκαν δάνεια εκτοπισθέντων γεωργοκτηνοτρόφων από την ΣΚΤ

«Γεια σας, Χρειάζεστε οικονομική υποστήριξη; χρειάζεσαι δάνειο; Είμαι η Susan Benson της Sunshine Financial ...»
Susan Benson  |  01:52

Επιστροφή στην κανονικότητα σε ένα μη κανονικό κράτος

«Για να εχεις φυσιολογικο κρατος πρεπει να εχεις και φυσιολογικους ανθρωπους! Αλλα στον @manotopo που ...»
Γιωργος Χ  |  07:01

Η Τουρκία στη Λιβύη

«Πέδτα των Ευρωπαίων Χάρη μου εμείς τσ ξέρουμε...»
Αρμαγεδών  |  16:03

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση

X