ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

KTrends Q1 24: Τράπεζες

Οι τράπεζες παρουσιάζουν τις ίδιες τάσεις με την υπόλοιπη οικονομία, έχοντας καταγράψει σημαντικές και συνεχείς υποχωρήσεις στην εμπιστοσύνη τους κατά τα προηγούμενα κύματα, και επιδεικνύοντας σημάδια σταθεροποίησης στα χαμηλά επίπεδα κατά το τελευταίο κύμα.

Σημαντική βελτίωση μεν, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η γενικότερη εικόνα, καταγράφεται σε σχέση με την εμπιστοσύνη του δείγματος συγκεκριμένα προς τη τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Η έρευνα δείχνει απώλεια εμπιστοσύνης ανάμεσα υψηλό ποσοστό 28% του δείγματος, σε συνδυασμό με σταθεροποίηση ανάμεσα στο 67%.

Στα θετικά σημειώνουμε την μείωση της απώλειας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους συνταξιούχους, όπου στα προηγούμενα κύματα καταγραφόταν κατά 8% υψηλότερη απώλεια για την κύριά τους τράπεζα. Η μεγαλύτερη, όμως, βελτίωση, σημειώνεται στην επαρχία Αμμοχώστου, όπου γενικότερα επικρατούν βελτιωμένες συνθήκες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στην Αμμόχωστο, η απώλεια εμπιστοσύνης (η εμπιστοσύνη μου έχει μειωθεί «κάπως» ή «σημαντικά») καταγράφει υποχώρηση κατά 11 εκατ. μονάδες, ενώ αυξήθηκαν κατά 2 εκατ. μονάδες οι απαντήσεις σταθεροποίησης.

Τα δημογραφικά στα οποία οι τράπεζες καταγράφουν τα χειρότερα αποτελέσματα, (συνταξιούχοι και άτομα μορφωτικού επιπέδου μέχρι μέση εκπαίδευση) σημειώνουν ανάκαμψη, με τα άτομα που εμπιστεύονται την τράπεζά τους λιγότερο από ό,τι το περασμένο τρίμηνο, να έχουν υποχωρήσει σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα άτομα με εκπαίδευση μέχρι το δημοτικό μειώθηκαν κατά 12 μονάδες και τα άτομα μέχρι μέση εκπαίδευση κατά 5. Ταυτόχρονα, οι καλά θωρακισμένοι από τις οικονομικές συνθήκες νέοι (18-24) καταγράφουν αύξηση εμπιστοσύνης στην τράπεζά τους κατά 4 μονάδες.

 

Το τραπεζικό σύστημα εν γένει καταγράφει εικόνα έντονης σταθεροποίησης, με μετατόπιση των απαντήσεων από «μείωση της εμπιστοσύνης» (κάπως ή και σημαντικά) προς την απάντηση «το ίδιο».

Όπως και στα άλλα ευρήματα, η μεγαλύτερη μετατόπιση καταγράφεται στην Αμμόχωστο, όπου η αύξηση της εμπιστοσύνης κατά 3 μονάδες (σε σχέση με 0 στα προηγούμενα κύματα) συνδυάζεται και με μείωση των ατόμων που αναφέρουν απώλεια εμπιστοσύνης κατά 8%. Έτσι, η αιμορραγία έχει επιβραδυνθεί, χωρίς ωστόσο να σημειώνεται σημαντική ανάκαμψη της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα.