ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Έκθεση #1 W2 Q1/23 - Αγορά εργασίας

Η πρώτη έκθεση που αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2023

Αγορά εργασίας

Οι εκτιμήσεις για την αγορά εργασίας συνάδουν και με τις προσδοκίες για την πορεία της επιχείρησης όπου δραστηριοποιούνται οι ερωτηθέντες. Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική μείωση στην εκτίμηση για απολύσεις, με το 9% των ερωτηθέντων να αναμένουν απολύσεις. Παρόλο ότι το ποσοστό αυτό κρίνεται ως υψηλό, είναι βελτιωμένο σημαντικά από το 14% που ήταν πριν από τρεις μήνες. Σημειώνεται επίσης πως, εν όψει συζητήσεων για παραχώρηση ΑΤΑ, αλλά και λόγω της υιοθέτησης του κατώτατου μισθού, αναμένονται αυξήσεις στο μισθολόγιο, με το 16% των ερωτηθέντων να αναμένουν αύξηση στους μισθούς.

 

Όσον αφορά στην εκτίμηση για απολύσεις, αυτή είναι αυξημένη στην Αμμόχωστο (13%) όπου το 63% των ερωτηθέντων αναμένουν επίσης και μείωση των κερδών της επιχείρησης όπου εργάζονται ή την οποία διευθύνουν, ενδεχομένως λόγω και των αυξημένων πιέσεων στην τουριστική βιομηχανία.

Υψηλή εκτίμηση για απολύσεις καταγράφεται επίσης στη Λευκωσία (10%) και ανάμεσα στα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Στις θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν υψηλή κατάρτιση, σημειώνουμε εκτίμηση για απολύσεις τους επόμενους 3 μήνες, που φτάνουν στο 60%, αντικατοπτρίζοντας αφενός τις πιέσεις σε τομείς όπως τις κατασκευές και την μεταποίηση και αφετέρου την αυξημένη αβεβαιότητα ανάμεσα στα άτομα που απασχολούνται σε θέσεις χαμηλής κατάρτισης.

Στη Λεμεσό σημειώνουμε την υψηλότερη εκτίμηση για μείωση των μισθών, με 15% των ερωτηθέντων.