ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Έκθεση #1 W2 Q1/23 - Τρόφιμα

Η πρώτη έκθεση που αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2023

Σημειώνουμε, πάντως, την σημαντική αύξηση από 10% σε 16% της πρόθεσης για μείωση των δαπανών σε τρόφιμα για σκοπούς συγκράτησης των δαπανών των νοικοκυριών. Η αύξηση ενδεχομένως να σχετίζεται και με αυξημένες δαπάνες που σημειώθηκαν κατά την εορταστική περίοδο που πέρασε.

Όσον αφορά στις αγοραστικές συνήθειες, δεν διαφαίνεται ακόμα σαφής τάση και οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενδέχεται να οφείλονται σε συνήθεις διακυμάνσεις στα ευρήματα. Σαφής τάση αναμένεται να διαφανεί κατά το επόμενο κύμα της έρευνας, αλλά είναι ασφαλής η διαπίστωση πως τα νοικοκυριά βρίσκονται σε αναζήτηση τρόπων για μείωση των δαπανών σε τρόφιμα, με δεδομένες τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις τιμές και την αναγκαστική διατήρηση των διατροφικών συνηθειών των νοικοκυριών.

 

Σε κάθε περίπτωση, καταγράφεται μια μικρή επιστροφή στις υπεραγορές, οι οποίες ήταν ούτως ή άλλως υψηλά το προηγούμενο τρίμηνο, με 91%, ενώ σήμερα κινούνται στο 94%. Αντίστοιχα, παρατηρούνται πιέσεις σε φούρνους, μικρά καταστήματα και φρουταρίες, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα οφείλονται στην εντύπωση των καταναλωτών πως οι εν λόγω επιλογές είναι πιο ακριβές σε σχέση με τις υπεραγορές.

 

Τα νοικοκυριά σήμερα δηλώνουν πως δαπανούν κατά μέσο όρο 420 ευρώ ανά μήνα για τρόφιμα, καταγράφοντας μια αύξηση της τάσης του 6.2% σε σχέση με τα ευρήματα προ τριμήνου. Τους επόμενους τρεις μήνες αναμένουν πως θα δαπανήσουν κατά μέσο όρο 530 ευρώ τον μήνα, κάτι που μεταφράζεται σε σημαντική αύξηση κατά 26%, ποσοστό υψηλότερο από τον πληθωρισμό στην κατηγορία των τροφίμων.