ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Έκθεση #1 W2 Q1/23 - Ένδυση

Η πρώτη έκθεση που αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2023

Όσον αφορά στην ένδυση και υπόδηση, το 13% των ερωτηθέντων σημειώνει πως εξοικονομήσεις από την εν λόγω κατηγορία δαπανών αποτελεί πρώτη επιλογή για αντιμετώπιση της αύξησης στο κόστος ζωής. Καθίσταται, έτσι, μια σημαντική κατηγορία εξοικονομήσεων για τα νοικοκυριά, παρά τη μείωση σε σχέση με το 19% που καταγράφηκε πριν 3 μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η ένδυση είναι μεν πρώτη επιλογή εξοικονόμησης για το 13% των απαντήσεων, αλλά για σχεδόν τους μισούς ερωτηθέντες (46%) είναι ανάμεσα στις πρώτες τρεις επιλογές για μείωση των δαπανών.

 

Κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά δαπανούν 144 ευρώ τον μήνα για σκοπούς ρουχισμού, σε σχέση με 127 ευρώ προ τριμήνου, καταγράφοντας έτσι μια αύξηση κατά 13.6%. Παρά το ότι οι εν λόγω αγορές παραμένουν μια από τις σημαντικές επιλογές μείωσης δαπανών εν όψει πληθωρισμού, η εκτίμηση για τους επόμενους 3 μήνες συνεπάγεται αύξηση των δαπανών κατά ακόμα 17.9%, με τον αναμενόμενο μέσο όρο να τίθεται στα 170 ευρώ. Έτσι, οι καταναλωτές θεωρούν πως έχουν ελαχιστοποιήσει τις συγκεκριμένες δαπάνες και αναμένουν μικρές αυξήσεις που συνάδουν με την αναμενόμενη αύξηση του κόστους. Αυτή όμως η αύξηση παραμένει επίφοβη.