ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

KTrends Q4 23: Σημαντική μείωση της πρόθεσης δαπάνης

Με βάση τα πιο πάνω ευρήματα, ως φυσιολογικά κρίνονται και τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την πρόθεση δαπάνης. Συγκεκριμένα, καταγράφεται σημαντική μείωση της τάξης του 9.2% στην πρόθεση δαπανών για την ένδυση. Σε σχέση με το προηγούμενο κύμα, η εκτίμηση δαπανών για ένδυση και υπόδηση μειώθηκε από 178.0 ευρώ σε 163.0 ευρώ.

Ωστόσο, η μείωση ενδέχεται να επηρεάζεται από εποχιακές διακυμάνσεις αφού το προηγούμενο κύμα αντικατόπτριζε μεταξύ άλλων και τις αυξημένες ανάγκες Σεπτεμβρίου, ενώ το παρόν κύμα δεν αντικατοπτρίζει τις επίσης αυξημένες δαπάνες Δεκεμβρίου. Έτσι, η φθινοπωρινή πρόθεση δαπανών για σκοπούς ένδυσης και υπόδησης, και δη σε μία εποχή όπου νέες αφίξεις δεν καταγράφονται, ενδεχομένως να επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες.

 


Όσον αφορά στα τρόφιμα, η μείωση στην πρόθεση δαπανών είναι πιο περιορισμένη, στο 1.5% και συγκεκριμένα από 439.9 ευρώ σε 433.3 ευρώ. Η μείωση της πρόθεσης αντικατοπτρίζει την προσαρμογή των καταναλωτικών συνηθειών των νοικοκυριών στις συνθήκες αυξημένων τιμών, αλλά και την αύξηση τιμών σε εποχιακά προϊόντα, τα οποία είναι περιορισμένα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύματος της έρευνας.

Όσον αφορά στην εκτίμηση δαπανών για το επόμενο τρίμηνο, πάντως, παρατηρείται αυξημένη πρόθεση δαπανών. Όσον αφορά στα είδη ένδυσης και υπόδησης, οι ερωτηθέντες αναμένουν αύξηση των δαπανών τους, από (κατά μέσο όρο) 178.0 ευρώ σε 184.8. Πρόκειται για σημαντική αύξηση της τάξης του 3.8% στην πρόθεση δαπάνης.

 

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η πρόθεση δαπάνης για τα τρόφιμα, από 433.3ευρώ σε 522.5ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε σημαντική αύξηση της τάξης του 27.5% στην πρόθεση δαπάνης.

Ωστόσο, υπαρκτό είναι το ενδεχόμενο οι προθέσεις αύξησης αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Σημειώνουμε δυστυχώς πως σε όλα τα κύματα η πρόθεση δαπανών για το επόμενο τρίμηνο δεν επαληθεύεται και τα νοικοκυριά υπερεκτιμούν τις δαπάνες που θα ολοκληρώσουν στο επόμενο τρίμηνο.

Για παράδειγμα, στο προηγούμενο κύμα, οι ερωτηθέντες ανέμεναν δαπάνες υψηλότερες για τρόφιμα κατά 20.7% σε σχέση με τα ποσά που ανέφεραν πως έχουν τελικά δαπανήσει, ενώ για σκοπούς ένδυσης και υπόδησης η απόκλιση ήταν μικρότερη κατά 3.4%. Η εικόνα αυτών των αποκλίσεων εντοπίζεται σε όλα τα κύματα της έρευνας και ίσως να αντικατοπτρίζει περισσότερο τις ανησυχίες των νοικοκυριών για δαπάνες, και ιδίως τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, παρά τον σχεδιασμό των οικογενειακών προϋπολογισμών.

 


Πάντως, η πρόθεση αγοράς για καταναλωτικά αγαθά παραμένει ανθεκτική, σε πείσμα των πιέσεων που αναφέρουν τα νοικοκυριά για τα οικονομικά τους. Η πρόθεση αγοράς για συσκευές τεχνολογίας παραμένει στο 15% και, παρά την μείωση κατά 2 μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, κρίνεται ως ανθεκτική, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι εποχιακές διακυμάνσεις αλλά και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.

Όσον αφορά στις οικιακές συσκευές, η εικόνα δεν διαφοροποιείται από εκείνη των συσκευών τεχνολογίας καθώς η πρόθεση αγοράς στο 14% είναι οριακά υψηλότερη κατά 1 μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Την ίδια ώρα, τα νοικοκυριά διατηρούν την πρόθεση τους για αγορά αυτοκινήτου σε σταθερά επίπεδα, 4%, με τις διακυμάνσεις κατά 1 εκατ. μονάδα να συνεχίζονται από το πρώτο κύμα της έρευνας μέχρι σήμερα.