ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Με πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο την Παρασκευή

Πτώση κατέγραψαν και οι υπόλοιποι επιμέρους δείκτες, με τα Ξενοδοχεία να καταγράφουν ζημιές 0,95%

ΚΥΠΕ

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 0,49% και έκλεισε την Παρασκευή στις 73,34 μονάδες. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε επίσης πτώση σε ποσοστό 0,50% κλείνοντας στις 43,98 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε € 56.775,49.

Στην τελευταία συνεδρία της εβδομάδας, ο δείκτης της Κύριας Αγοράς έκλεισε με πτώση σε ποσοστό 0,57% στις 46,97 μονάδες.

Πτώση κατέγραψαν και οι υπόλοιποι επιμέρους δείκτες, με τα Ξενοδοχεία να καταγράφουν ζημιές 0,95% και να σταθεροποιούνται στις 880,03 μονάδες, την Εναλλακτική Αγορά να υποχωρεί κατά 0,48% στις 1.003,81 μονάδες και τις Επενδυτικές να μένουν αμετάβλητες στις 791,01 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €33.795 (τιμή κλεισίματος €1,285, χωρίς μεταβολή), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων (τιμή κλεισίματος €0,630, πτώση 3,08%), Πετρολίνα (τιμή κλεισίματος €1,100, χωρίς μεταβολή), Ελληνική Τράπεζα (τιμή κλεισίματος €0,920, πτώση1,08%), Λούης (τιμή κλεισίματος €0,071, πτώση 3,40%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, καμία δεν κινήθηκε ανοδικά, 6 κινήθηκαν πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 57.

Σύμφωνα εξάλλου με σημερινή ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μετά από την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Meditrina Cyprus Plc (ΝΕΑ Αγορά) για το έτος που έληξε στις 31/12/2021, αποφάσισε σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί), να αφαιρέσει από τους τίτλους της εν λόγω εταιρείας, τη σήμανση (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ, εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, έχει εκλείψει. Όπως αναφέρεται, η πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου θα τεθεί σε ισχύ από την Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από το ΧΑΚ, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του, επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των ακόλουθων εταιρειών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς των τίτλων Chris Joannou Public Ltd, Ch. Charilaou Group Plc, Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Harvest Capital Management Public Ltd, όπως είχε ανακοινωθεί στις 8 Αυγούστου 2022.

Παράλληλά, υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών αυτών θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2022) ή ενωρίτερα εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με την εκκρεμούσα συνεχή τους υποχρέωση, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Ακόμη, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του, επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών της ΝΕΑς Αγοράς G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd και Αιχμή Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων, όπως είχε ανακοινωθεί στις 8 Αυγούστου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών αυτών θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2022) ή ενωρίτερα εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με την εκκρεμούσα συνεχή τους υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/12/2021, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Με ξεχωριστή σημερινή ανακοίνωση, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, με την υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Intraware Investments Public Ltd (ΝΕΑ Αγορά) για το έτος που έληξε στις 31/12/2021, αποφάσισε όπως οι τίτλοι του πιο πάνω Εκδότη συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ), στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών, λόγω της «Ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα» που εγείρεται στην Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31/12/2021.

Όπως δηλώνεται, η απόφαση αυτή του Συμβουλίου του Χρηματιστήριου λήφθηκε με βάση τη πρόνοια 2.2.6Α(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε) προκειμένου περί εκδότη Μη Ρυθμιζόμενης Αγοράς και αφού μελέτησε το περιεχόμενο της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών του εκδότη αυτού.

Τέλος, στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών για τους τίτλους της εταιρείας αυτής, όταν διαπιστώσει ότι ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, θα έχει εκλείψει.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση