ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ημερήσια πτώση αλλά εβδομαδιαία κέρδη για το ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 132,20 μονάδες με ζημιές 0,17%. Ο δείκτης FTSE/CySE20 έκλεισε στις 80,21 μονάδες με πτώση 0,19%

ΚΥΠΕ

Με αμελητέα πτώση έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 132,20 μονάδες με ζημιές 0,17%. Ο δείκτης FTSE/CySE20 έκλεισε στις 80,21 μονάδες με πτώση 0,19%. Η εβδομάδα έκλεισε με άνοδο 1,40%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 466.604,98 ευρώ.

Με πτώση έκλεισαν και όλοι οι επιμέρους δείκτες. Η Κύρια Αγορά με 0,36%, η Εναλλακτική με 0,22%, τα Ξενοδοχεία με 0,53% και οι Επενδυτικές με την μεγαλύτερη πτώση της τάξης του 2,12%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 407.099,25 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,180 ευρώ - άνοδος 0,32%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Πετρολίνα με όγκο 15.344,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,080 ευρώ- πτώση 1,82%), τη μετοχή της THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD με όγκο 11.608,16 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,635 ευρώ - πτώση 0,78%), τη μετοχή της LOGICOM PUBLIC LTD με όγκο 10.437,68 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,940 ευρώ - πτώση 0,68%) και τη μετοχή της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 5.258,10 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,080 ευρώ - άνοδος 0,65%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 120.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου του ΧΑΚ 577.487 συνήθων μετοχών της εταιρείας «WEALTHAVENUE PLC» ονομαστικής αξίας €0,001, οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στην τιμή των €0,34 με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης και την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ, σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 34.746.111 μετοχές.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2023.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας The Reputation Exchange Plc (Ν.Ε.Α. Αγορά), για επιπλέον δύο μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 5 Φεβρουαρίου 2024.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθεί να συντρέχει ο λόγος που επιβάλλει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν λόγω εταιρείας, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης για υπηρεσίες Φορέα Εκκαθάρισης, όπως αναφέρεται.

Νοείται, σημειώνεται, ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με την πιο πάνω συνεχή της υποχρέωση, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση