ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Με αμελητέες απώλειες έκλεισε το ΧΑΚ την Πέμπτη

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 88,10 μονάδες με πτώση 0,31%. Η αξία των συναλλαγών ήταν 2.688.362,44 ευρώ

ΚΥΠΕ

Με αμελητέα πτώση έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 145,06 μονάδες με ζημιές 0,28%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 88,10 μονάδες με πτώση 0,31%.  Η αξία των συναλλαγών ήταν 2.688.362,44 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε πτώση 0,40%, η Εναλλακτική επίσης πτώση 0,05%, τα Ξενοδοχεία έκλεισαν με απώλειες 5,44% όπως και οι Επενδυτικές με 0,56%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών 2.009.097,95 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,870 ευρώ - πτώση 0,57%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 517.407,40 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,690 ευρώ - άνοδος 0,55%), της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο 115.719,17 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,390 ευρώ - πτώση 0,83%), της Logicom με όγκο 22.350,70 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,980 ευρώ - πτώση 0,67%), και της Tsokkos Hotels με 6.622,71 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,054 ευρώ - άνοδος 0,93%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 5 έκλεισαν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 231.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κατά την πρόσφατη αξιολόγηση στην οποία έχει προβεί για την περίοδο μεταξύ Αυγούστου 2023 και Ιανουαρίου 2024, αναφορικά με τη συμμόρφωση των εισηγμένων εταιρειών Κύριας και Εναλλακτικής Αγοράς (Ρυθμιζόμενη Αγορά), για τήρηση της ελάχιστης χρηματιστηριακής αξίας [προϋπόθεση εισαγωγής και συνεχής υποχρέωση, Παράγραφοι 3.2.1(α) και 3.3.1(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί)], θα ήθελε να ανακοινώσει τα ακόλουθα:

Α.   Οι τίτλοι των πιο κάτω εκδοτών θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών στην Αγορά τους [πρόνοια 2.2.6(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε)], λόγω μη συμμόρφωσης τους με την πιο πάνω ειδική προϋπόθεση εισαγωγής/ συνεχή υποχρέωση (μη τήρηση χρηματιστηριακής αξίας):

- LCP Holdings and Investments Public Ltd – Κύρια Αγορά

- CLR Investment Fund Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά

- Top Kinisis Travel Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά

- Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ – Εναλλακτική Αγορά

- Chris Joannou Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά

- CPI Holdings Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά

- Unifast Finance & Investments Public Company Ltd – Εναλλακτική Αγορά

Β.   Οι τίτλοι των ακόλουθων εταιρειών για τους οποίους δεν έχει πραγματοποιηθεί συναλλαγή κατά τους υπό εξέταση έξι μήνες λόγω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) εφόσον δε μπορεί να υπολογιστεί η μέση χρηματιστηριακή αξία λόγω έλλειψης συναλλακτικής δραστηριότητας:

    Dome Investments Public Company Ltd

    Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ

    Display Art Plc

    Unigrowth Investments Public Ltd

    Harvest Capital Management Public Ltd

    NET Info Plc

Σημειώνεται ότι για τους τίτλους της εταιρείας NET Info Plc, οι οποίοι δεν παρουσιάζονται μέχρι σήμερα με σήμανση (Σ), η σήμανση θα προστεθεί στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών από την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024.

Γ.   Για τις ακόλουθες εταιρείες, ο τίτλοι των οποίων τελούν ή τελούσαν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης στην Αγορά Επιτήρησης κατά την υπό εξέταση περίοδο, δεν μπορεί επίσης να υπολογιστεί η μέση χρηματιστηριακή αξία λόγω έλλειψης διαπραγμάτευσης. Οι εταιρείες είναι:

    Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (σε αναστολή διαπραγμάτευσης)

    Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ (έχει γίνει άρση αναστολής διαπραγμάτευσης)

    Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ (έχει γίνει άρση αναστολής διαπραγμάτευσης)

    Regallia Holdings & Investments Public Ltd (έχει γίνει άρση αναστολής διαπραγμάτευσης)

Το Συμβούλιο του ΧΑΚ θα αφαιρέσει τη σήμανση (Σ) από τους τίτλους των πιο πάνω εταιρειών, όταν διαπιστωθεί ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης έχουν εκλείψει.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση