ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Με μικρή πτώση έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 είχε πτώση 0,56% και έκλεισε στις 100,37 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ήταν 308.249 ευρώ

ΚΥΠΕ

Με μικρή πτώση έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό του Δείκτη να διαμορφώνεται στις 165,03 μονάδες με ζημιές 0,55%

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 είχε πτώση 0,56% και έκλεισε στις 100,37 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ήταν 308.249 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε πτώση 0,54%, η Εναλλακτική έκλεισε με άνοδο 0,30%, οι Επενδυτικές είχαν επίσης κέρδη 0,92%, ενώ τα Ξενοδοχεία έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 187.955,50 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,510 ευρώ - πτώση 1,96%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της BLUE ISLAND PLC με όγκο συναλλαγών 28.769,39 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,050 ευρώ - αμετάβλητη), της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο 25.658,35 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,640 ευρώ - πτώση 1,86%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 18.357,37 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,000 ευρώ - άνοδος 1,01%) και της Πετρολίνα με όγκο συναλλαγών 18.072,90 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,885 ευρώ - άνοδος 0,57%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 11 κινήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά και μια έμεινε αμετάβλητη.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 120.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία λήφθηκε με βάση την εξουσία που της παρέχεται από το άρθρο 70(2)(ιγ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εν λόγω εταιρείας στο ΧΑΚ από τις 3 Ιουνίου 2024, μέχρι τη συμμόρφωση της και το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί.

Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι η εταιρεία Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ δεν έχει συμμορφωθεί, με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2023 καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2023, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική κατάσταση της εν λόγω εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση