ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Στην ανάγκη ανάπτυξης της Αγοράς Ομολόγων στο ΧΑΚ αναφέρεται ο Μ. Χριστοδουλίδης

Το Χρηματιστήριο πρέπει να αναβαθμιστεί και εμπλουτιστεί, και να καταστεί το βασικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο, σημειώνει

ΚΥΠΕ

Στην αναγκαιότητα ανάπτυξης της Αγοράς Ομολόγων δευτερογενώς στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), εφόσον «οι αγορές ομολόγων διεθνώς που καλύπτουν τόσο τα κρατικά, όσο και τα εταιρικά ομόλογα, συνιστούν αγορές με ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στην οικονομική ανάπτυξη και στην επενδυτική δραστηριότητα», αναφέρεται ο Πρόεδρος του ΧΑΚ Μαρίνος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Χρηματιστηρίου για διαρκή αναβάθμιση των προϊόντων, αγορών και υπηρεσιών του.

Σε γραπτή δήλωση, ο Πρόεδρος του ΧΑΚ αναφέρει ότι «το Χρηματιστήριο πρέπει να αναβαθμιστεί και εμπλουτιστεί, και να καταστεί το βασικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο, παρέχοντας τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και διοχέτευσης τους στις πιο παραγωγικές επενδύσεις του τόπου μας» και «αυτό, μέσα στο πλαίσιο της αυξημένης διαφάνειας που παρέχεται στους επενδυτές, βάσει του πλαισίου λειτουργίας του ΧΑΚ, με την ταυτόχρονη παροχή διευρυμένου φάσματος εναλλακτικών επιλογών για προσέλκυση επενδύσεων, ειδικά από το εξωτερικό, στη χώρα μας».

Ο κ. Χριστοδουλίδης διαβεβαιώνει ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου θα συνεχίσει «την προσπάθεια αυτή, για να ευοδωθεί, όσο κατά το δυνατόν είναι εφικτό, με θετικά αποτελέσματα» και προσθέτει ότι «η στήριξη της Κυβέρνησης και της πολιτείας γενικότερα είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας».

Αναφέρει επίσης ότι ως ανακοινώθηκε από το Χρηματιστήριο, άρχισε (από τις 27 Μαρτίου 2024), η παράλληλη εισαγωγή στο ΧΑΚ των Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (EMTNs), αφού τα Ομόλογα αυτά μέχρι την ημερομηνία αυτή, είχαν πρωτογενώς μετά από την έκδοση τους, εισαχθεί σε αγορά του εξωτερικού και συγκεκριμένα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Προσθέτει ότι η εξέλιξη αυτή αξιολογείται ως "ιδιαίτερα σημαντική για το Χρηματιστήριο μας, εφόσον αυτή διευρύνει σημαντικά την κεφαλαιοποίηση της Αγοράς του ΧΑΚ όσον αφορά στη συνολική αξία των εισηγμένων Ομολόγων (με προσθήκη ενός ποσού κεφαλαιοποίησης άνω των 11,5 δις ευρώ στην αγορά ομολόγων του ΧΑΚ), προσφέροντας ταυτόχρονα επιπρόσθετες επιλογές για τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή αγορά για να συναλλάσσονται και στις διεθνείς εκδόσεις ομολόγων της Δημοκρατίας μας".

«Ταυτόχρονα, χωρίς αμφιβολία, εμπλουτίζεται περαιτέρω το επενδυτικό προϊόν του ΧΑΚ», προσθέτει.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΧΑΚ αναφέρει ότι για να διευκολύνει αποτελεσματικά την επίτευξη του στόχου αυτού, το ΧΑΚ έχει δημιουργήσει σύνδεσμο (link) με το Ελβετικό Αποθετήριο SIX SIS, για να εξυπηρετεί σε διασυνοριακή βάση τη μεταφορά από και προς το ΧΑΚ των Ομολόγων αυτών, ώστε να μπορέσει να ενεργοποιηθεί κατ’ επέκταση σε δευτερογενή βάση, η διαπραγμάτευση τους στο ΧΑΚ.

Αναφορικά με τα Κυβερνητικά Ομόλογα, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι το ΧΑΚ υπέβαλε εντός του 2023 και μία πρόσθετη πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να προχωρήσει το Υπουργείο με την έκδοση μέρους του δημοσίου χρέους σε εγχώρια βάση και ακολούθως με την εισαγωγή τους στο ΧΑΚ.

«Κάτι τέτοιο αναμένεται χρονικά να προωθηθεί από το Υπουργείο εντός του 2024 και η υλοποίηση του, θα συνιστά ακόμη ένα ουσιαστικό κρίκο στην προσπάθεια που καταβάλλεται, για να ενδυναμωθεί η δευτερογενής αγορά των κρατικών ομολόγων, μέσω του ΧΑΚ», προσθέτει.

Αναφέρει επίσης ότι η αγορά των Ομολόγων θα μπορούσε, ως ισχύει στις λοιπές ανεπτυγμένες αγορές, να διευρυνθεί και με την εισαγωγή στο ΧΑΚ, χρεογράφων / ομολόγων που θα μπορούσαν να εκδίδουν Ημικρατικοί Οργανισμοί / Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας, καθώς και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΧΑΚ, «αναγνωρίζοντας επιπλέον τη σημαντική ανάπτυξη του επενδυτικού προϊόντος των Πράσινων Ομολόγων (Green Bonds) σε διεθνή βάση, έχει προβεί σε ειδικές ρυθμίσεις στην τιμολογιακή πολιτική του, για να ενθαρρύνει τέτοιες εκδόσεις, προς εισαγωγή τους στο ΧΑΚ».

«Ήδη, το πρώτο Πράσινο Ομόλογο Κυπριακής εταιρείας σκανδιναβικών συμφερόντων εισήχθηκε στο ΧΑΚ εντός του Μαρτίου 2024 και το Χρηματιστήριο προσβλέπει πλέον, σε περαιτέρω ανάπτυξη και της Αγοράς αυτής», προσθέτει.

Σημειώνει ότι «είναι με εντατικές παραστάσεις του Χρηματιστηρίου κατά τα προηγούμενα χρόνια, που επιτεύχθηκε η μείωση του ποσοστού καταβολής της έκτακτης αμυντικής εισφοράς στους τόκους που λαμβάνονται από εταιρικά ομόλογα από το 30% στο 3% δεδομένου ότι αυτά είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή πρόσθετων εταιρικών ομολόγων στο ΧΑΚ».

Προσθέτει ότι το Χρηματιστήριο χρειάζεται και νέες εταιρείες που θα εμπλουτίσουν το προϊόν του και που θα διευρύνουν τις προσφερόμενες επενδυτικές επιλογές, μέσω του ΧΑΚ.

Στην κατεύθυνση αυτή, συνεχίζει, το Χρηματιστήριο υπέβαλε στην Κυβέρνηση εισηγήσεις για την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων, στο πλαίσιο και της προωθούμενης ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης, με στόχο να αναζωογονηθεί το ενδιαφέρον νέων επιχειρήσεων, για εισαγωγή τους στο ΧΑΚ.

«Κι’ αυτή η παράμετρος είναι πολύ σημαντική για να μπορέσει να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον εισαγωγής νέων εταιρειών στο ΧΑΚ», προσθέτει.

Αναφορικά με την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ που δρομολογείται προς υλοποίηση, ο Πρόεδρος του ΧΑΚ αναφέρει ότι είναι «ένα ύψιστης σημασίας έργο, που στοχεύει στην εξεύρεση ενός στρατηγικού επενδυτή, εγνωσμένης πείρας και τεχνογνωσίας, που θα προσδώσει περαιτέρω αξία και προοπτική στο Χρηματιστήριο».

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, «ετοιμάστηκε νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε για διαβούλευση (Δεκέμβριος 2023 – Ιανουάριος 2024) και την περίοδο αυτή οριστικοποιείται, για να προχωρήσει πλέον προς τη νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας για την αναγκαία νομοτεχνική επεξεργασία» και ακολούθως, αυτό θα οδηγηθεί προς τη Βουλή προς έγκριση, ώστε με την ψήφιση του να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση και των περαιτέρω εργασιών για ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ.

«Τα πιο πάνω ως αναφέρονται σε επιγραμματική βάση, αποτυπώνουν μερικές από τις συντονισμένες ενέργειες του Χρηματιστηρίου, για περαιτέρω ανάπτυξη του και για την ορθή πλαισίωση του (“positioning”) στο νέο, απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο χρηματιστηριακό περιβάλλον», καταλήγει ο κ. Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση