ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Δεύτερη χώρα η Κύπρος στην Ε.Ε. σε αύξηση επενδύσεων

Η Κομισιόν αναμένει ότι το νησί θα συνεχίσει τη θετική ανάπτυξη τα επόμενα τρία χρόνια

Αν και η οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο αναμένεται να μειωθεί το προσεχές διάστημα, εικάζεται ότι θα παραμείνει ισχυρή κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2016-2018, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προβλέπει 2,8% ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2016, 2,5% για το 2017 και 2,3% για το 2018. Η ανάκαμψη που καταγράφεται έχει ωφελήσει την αγορά εργασίας και η ανεργία άρχισε να μειώνεται, αν και παραμένει υψηλή, σημειώνεται. Ο πληθωρισμός, δε, αναμένεται να επιστρέψει σε θετικά, αν και μέτρια, επίπεδα. Η γενική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών αναμένεται επίσης να παραμείνει ισορροπημένη, βοηθώντας έτσι και στη μείωση του δείκτη δημοσίου χρέους.

Παράλληλα, η οικονομική ανάπτυξη ευρύτερα στην Ευρώπη, υπολογίζεται ότι θα συνεχιστεί με συγκρατημένο ρυθμό, καθώς οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αντισταθμίστηκαν από μια σειρά εμποδίων στην ανάπτυξη και από την εξασθένηση ευνοϊκών παραγόντων. Στις φθινοπωρινές της προβλέψεις που δημοσιεύτηκαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει αύξηση του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ κατά 1,7% το 2016, 1,5% το 2017 και 1,7% το 2018 (εαρινές προβλέψεις: για το 2016 στο 1,6% και για το 2017 στο 1,8 %). Η αύξηση του ΑΕΠ στην ευρύτερη Ε.Ε. ως σύνολο θα πρέπει να ακολουθήσει ανάλογη πορεία και προβλέπεται να ανέλθει σε 1,8% φέτος, 1,6% το 2017 και 1,8% το 2018 (εαρινές προβλέψεις: για το 2016 στο 1,8% και για το 2017 στο 1,9%).

 

Πραγματικό ΑΕΠ (% μεταβολής)

ΧΩΡΑ

2016

2017

2018

Ρουμανία

5,2%

3,9%

3,6%

Μάλτα

4,1%

3,7%

3,7%

Ιρλανδία

4,1%

3,6%

3,5%

Κύπρος

2,8%

2,5%

2,3%

Πορτογαλία

0,9%

1,2%

1,4%

Φινλανδία

0,8%

0,8%

1,1%

Ελλάδα

-0,3%

2,7%

3,1%

 

Ανάμεσα στις χώρες με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης

Ενώ συνεχίζεται η τάση των πολύ διαφορετικών οικονομικών επιδόσεων, το ΑΕΠ της Ε.Ε. είναι σήμερα υψηλότερο σε σχέση με το επίπεδο πριν από την κρίση και το ΑΕΠ σε ορισμένα κράτη μέλη υπερβαίνει το κατώτατο σημείο του κατά περισσότερο από 10%. Συγκριτικά, όπως καταγράφεται και πιο πάνω, τα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης θέτουν την Κύπρο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που βιώνουν, και θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν, σχετικά υψηλό βαθμό ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, πέντε χώρες της ευρωζώνης αναμένεται να ξεπεράσουν το νησί, συν τέσσερεις χώρες εκτός ευρωζώνης. Κατά αρχήν, τους μεγαλύτερους ρυθμούς καταγράφει η Ρουμανία με 5,2% ενώ ακολουθούν η Ιρλανδία και η Μάλτα, οι οποίες με 4,1% προβλεπόμενη ανάπτυξη για το 2016, κατέχουν την πρωτιά για τις χώρες της ΕΕ. Οι τρεις χειρότερες χώρες της εν λόγω κατηγορίας είναι η Ελλάδα, η Φινλανδία και η Πορτογαλία με 0,3%, 0,8% και 0,9% αντίστοιχα, με την Ελλάδα, εντούτοις, να φτάνει 3,1% μέχρι το 2018.   

Συνολικές Επενδύσεις (% μεταβολής)

ΧΩΡΑ

2016

2017

2018

Ιρλανδία

16%

6,8%

5,0%

Κύπρος

9,1%

8,3%

6,4%

Ολλανδία

6,9%

4,4%

3,2%

Σουηδία

6,6%

3,5%

2,9%

Σλοβενία

-0,9%

4,9%

4,3%

Λετονία

-6,5%

5,5%

4,2%

Ουγγαρία

-8,2%

5,9%

3,0%

 

Με αύξηση 9,1%, δεύτερη σε συνολικές επενδύσεις

Όσον αφορά σε επενδύσεις, με 9,1% η Κύπρος έρχεται δεύτερη σε όλη την Ε.Ε., πίσω μόνο από την Ιρλανδία που αναμένεται να κλείσει το έτος με 16%. Η Ουγγαρία και Λετονία με -8,2% και -6,5% αντίστοιχα, βρίσκονται τελευταίες. Έχοντας επηρεαστεί από τη χαμηλή αύξηση της ζήτησης και τις προσδοκίες για ασθενή δυνητική ανάπτυξη, τη συνεχιζόμενη μείωση του εταιρικού χρέους σε ορισμένα κράτη μέλη και την αυξημένη αβεβαιότητα, το επενδυτικό περιβάλλον παρουσιάζει επιτέλους βελτίωση και οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν έως το 2018. Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, καθώς και –σε ορισμένα κράτη μέλη– έργα που συγχρηματοδοτούνται με κονδύλια της Ε.Ε. από την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να υποστηρίζουν ολοένα και περισσότερο ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που εισέρχονται στο στάδιο της υλοποίησής τους. Συνολικά, οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,3% το τρέχον έτος, 3,1% το 2017 και 3,5% το 2018.

Δείκτης Ανεργίας

ΧΩΡΑ

2016

2017

2018

Τσεχία

4,2%

4,1%

4,0%

Γερμανία

4,4%

4,3%

4,2%

Μάλτα

5,0%

5,2%

5,2%

Ιταλία

11,5%

11,4%

11,3%

Κύπρος

12,5%

11,1%

10,0%

Ισπανία

19,7%

18,0%

16,5%

Ελλάδα

23,5%

22,2%

20,3%

 

Τρίτη από το τέλος όσον αφορά σε ανεργία

Αν και καταγράφει τους πιο υψηλούς ρυθμούς μείωσης της ανεργίας, η Κύπρος βρίσκεται τρίτη από το τέλος με 12,5%, πίσω από Ισπανία και Ελλάδα (19,7% και 23,5% αντίστοιχα). Στην αντίπερα όχθη, η Τσεχία κατέχει τα πρωτεία με ποσοστό ανεργίας της τάξης του 4,2%, ακολουθούμενη από την Γερμανία (4,4%) και Μάλτα (5,0%). Ωστόσο, η απασχόληση στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,4 % το τρέχον έτος, δηλαδή ταχύτερα σε σχέση με οποιαδήποτε περίοδο μετά το 2008, παρά τη βραδύτητα στην αγορά εργασίας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας, εκτιμά η Κομισιόν, θα συνεχίσει να ευνοείται από την ανάπτυξη μέσω της εγχώριας ζήτησης, τη συγκρατημένη αύξηση των μισθών, καθώς και από μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε ορισμένα κράτη μέλη. Η αύξηση της απασχόλησης προβλέπεται να παραμείνει σχετικά σταθερή, αν και ελαφρώς συγκρατημένη το 2017 και το 2018. Πάντως, στην Ευρωζώνη, καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό από το 2009.

Πληθωρισμός Τιμών Καταναλωτή (% μεταβολής)

ΧΩΡΑ

2016

2017

2018

Βέλγιο

1,7%

1,7%

1,8%

Σουηδία

1,1%

1,6%

2,0%

Μάλτα

1,0%

1,6%

1,8%

Βουλγαρία

-0,9%

1,0%

1,2%

Κροατία

-0,9%

0,8%

1,5%

Ρουμανία

-1,0%

1,8%

2,9%

Κύπρος

-1,1%

0,7%

1,3%

 

Οι τιμές της ενέργειας ωθούν άνοδο πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ήταν πολύ χαμηλός το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, αλλά άρχισε να αυξάνεται κατά το τρίτο τρίμηνο με την εξασθένιση του αντίκτυπου των προηγούμενων μειώσεων των τιμών. Πάντως, σε αυτή την κατηγορία η Κύπρος καταγράφει το χειρότερο ποσοστό στην Ε.Ε., καθώς ο πληθωρισμός εικάζεται ότι να φτάσει στο -1,1% μέχρι το τέλος του έτους. Στην κορυφή βρίσκεται το Βέλγιο με 1,7%, με τη Σουηδία να ακολουθεί στο 1,1% και Μάλτα στο 1,0%. Προβλέπεται ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει ελαφρώς πάνω από το 1%, καθώς προβλέπεται αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Συνολικά, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από 0,3%το 2016 σε 1,4 % τόσο το 2017 όσο και το 2018. Στην Ε.Ε., ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί από 0,3  % το τρέχον έτος σε 1,6% το 2017 και 1,7% το 2018.

Δημόσιο Χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ

ΧΩΡΑ

2016

2017

2018

Εσθονία

9,4%

9,5%

9,4%

Λουξεμβούργο

23,2%

23,3%

23,5%

Βουλγαρία

29,4%

26,3%

25,9%

Κύπρος

107,1%

103,7%

100,6%

Πορτογαλία

130,3%

129,5%

127,8%

Ιταλία

133,0%

133,1%

133,1%

Ελλάδα

181,6%

179,1%

172,4%

 

Συνέχιση της βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών

Τόσο το συνολικό δημόσιο έλλειμμα όσο και ο δείκτης του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ αναμένεται να συνεχίσουν να κινούνται πτωτικά κατά την περίοδο 2017-2018 που καλύπτουν οι προβλέψεις. Η Κύπρος κατατάσσεται τέταρτη από το τέλος, καθώς το χρέος της ως ποσοστό επί του ΑΕΠ βρίσκεται στο 107,1%. Χειρότερες επιδόσεις έχουν η Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία (181,6%, 133% και 130,3% αντίστοιχα). Εντυπωσιακό ποσοστό καταγράφει η Εσθονία με 9,4%, με δεύτερη χώρα το Λουξεμβούργο στο 23,2% και τρίτη τη Βουλγαρία με 29,4%. Το επίπεδο του δημοσίου ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να μειωθεί από 1,8% φέτος σε 1,5% του ΑΕΠ τόσο το 2017 όσο και το 2018. Αυτό εξηγείται, σημειώνει η Κομισιόν, από τη μείωση των κοινωνικών μεταβιβάσεων λόγω χαμηλότερης ανεργίας, από τη συγκράτηση του μισθολογικού κόστους στο δημόσιο τομέα και από τα χαμηλά επιτόκια, τα οποία καθιστούν φθηνότερη την εξυπηρέτηση του χρέους.