ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ο Ομιλος SPPMEDIA ζητά για άμεση πρόσληψη Hχολήπτη

Προσόντα:
- Δίπλωμα Ηχολήπτη και
- Γνώσεις jazler θα θεωρηθεί επιρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:
- Σύστημα βάρδιας on air
- Παραγωγή – ετοιμασία ροής και προγραμμάτων

Αποστολή βιογραφικών στο drousiotoue@sppmedia.com

Λευκωσία: Τελευταία Ενημέρωση