ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

O Όμιλος SPP Media αναζητά άτομο να στελεχώσει το τμήμα διόρθωσης περιοδικών

Προσόντα:
- Πτυχίο Πανεπιστημίου, στον κλάδο Φιλολογίας
- Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας
- Ικανότητα γρήγορης διόρθωσης και επιμέλειας κειμένων
- Ικανότητα συγγραφής κειμένων
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Ικανότητα απόδοσης υπό πίεση χρόνου
- Γνώσεις Microsoft Office και μηχανών αναζήτης στο διαδίκτυο
- Eυχάριστη προσωπικότητα, με ομαδικό πνεύμα
- Συνέπεια και επαγγελματισμός

Καθήκοντα
- Διόρθωση κειμένων
- Επιμέλεια κειμένων
- Συγγραφή κειμένων
- Έλεγχος και επίβλεψη στο προεκτυπωτικό στάδιο των εκδόσεων

Ο Όμιλος SPP Media προσφέρει:
- Ανταγωνιστικές απολαβές
- Σταθερή εργασία
- Ευκαιρίες ανέλιξης
- Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών: karavalim@sppmedia.com

Θέσεις εργασίας: Τελευταία Ενημέρωση