ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Μάρτιος: ο μήνας των τραπεζικών επετείων

Κύριο Άρθρο

Κύριο Άρθρο

Νέοι κίνδυνοι αναμορφώνουν το τραπεζικό περιβάλλον. Θέτουν νέες προκλήσεις για τις τράπεζες και τους επόπτες που είναι επιφορτισμένοι με τη συμμόρφωση στα νέα δεδομένα. Στην Ευρώπη, η ΕΚΤ προωθεί την ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων έτσι ώστε να ενταχθούν οι νέες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική κρίση και το περιβάλλον. Η άλλη μεγάλη κατηγορία έχει να κάνει με την κυβερνοασφάλεια και τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με τη φύλαξη των δεδομένων. Και στις δύο περιπτώσεις η έμφαση δίνεται προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης, μέτρησης και παρακολούθησης αυτών των κινδύνων. Η ΕΚΤ από τη μεριά της, εκσυγχρονίζει το πλαίσιο για να ενταχθούν νέοι έλεγχοι, όπως ήταν η πρόσφατη άσκηση ακραίων σεναρίων για την κυβερνοασφάλεια. Ο μήνας Μάρτιος πάει να μετατραπεί στον μήνα των τραπεζικών επετείων. Πριν από ένα χρόνο τέτοια εποχή κατέρρευσε η Credit Suisse και χρειάστηκε με τη συνδρομή του κράτους να διασωθεί από τον μεγάλο ανταγωνιστή της, την UBS. Πριν από 11 χρόνια, Μάρτιο μήνα επίσης, είχαμε το κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων στις δύο μεγάλες συστημικές τράπεζες της Κύπρου. Μια εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα η μία να απορροφήσει την άλλη. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην περίπτωση της Ελβετίας. Η αναφορά στην κυπριακή περιπέτεια γίνεται κυρίως για σκοπούς καταγραφής.

Η κατάρρευση της Credit Suisse αφορούσε στην αποτυχία των μηχανισμών παροχής ρευστότητας της τράπεζας για να αντιμετωπίσει τη φυγή καταθέσεων. Τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων για θέματα ρευστότητας δοκιμάστηκαν στην πράξη και απέτυχαν. Οι κανονισμοί που εισήχθησαν, συνέπεια της παγκόσμιας κρίσης του 2008, αποδείχθηκαν ανεπαρκής για την αποφυγή της κατάρρευση. Οι δείκτες ρευστότητας που παρακολουθούν οι επόπτες αποδείχθηκαν μη ακριβείς μετρήσεις για πρόβλεψη της ανθεκτικότητας. Η ρευστότητα που σπάνια αποτελεί περιοχή ανησυχίας για τους επόπτες αποδείχθηκε θανάσιμη απειλή. Οι ψηλοί δείκτες ρευστότητας δεν παρέχουν επαρκή πληροφόρηση για τις αντοχές μιας τράπεζας στο ενδεχόμενο της μαζικής φυγής καταθέσεων. Μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο ως σημεία αναφοράς, αφού οι δυναμικές που αναπτύσσονται στην πραγματική ζωή είναι πολύ διαφορετικές. Οι επόπτες μέσα από την εμπειρία του 2023 ετοιμάζουν αλλαγές που για την ώρα δεν είναι γνωστές. Ξέρουμε όμως ότι η εμπειρία της Ελβετίας δεν θα αφεθεί να περάσει αναξιοποίητη για ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας. Το τέλος των διεργασιών θα φέρει αυξημένες απαιτήσεις σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές τράπεζες ακόμη να εφαρμόσουν πλήρως το πλαίσιο που αποφασίστηκε μετά την κρίση του 2008. Η πλήρης εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ θα αυξήσει τις απαιτήσεις σε κεφάλαια.

Το 2023 εκτός από μεγάλα τραπεζικά κέρδη έφερε και προβληματισμό, συνέπεια της περιπέτειας με πρωταγωνιστή την Credit Suisse. H Credit Suisse δεν κατέρρευσε από κάποιο εξωτικό κίνδυνο ή έστω κάποια από τις νέες απαιτήσεις σε σχέση με το κλίμα και την κυβερνοασφάλεια. Η Credit Suisse κατέρρευσε από έναν παλαιού τύπου κίνδυνο που έχει να κάνει με τη ρευστότητα. Η νέα εποχή φέρνει νέες προσεγγίσεις στην ανάγνωση των τραπεζικών κινδύνων. Επιβάλλει μια πιο οριζόντια θεώρηση, αφού πλέον όλα κινούνται όπως ένα γαϊτανάκι. Η τεχνολογία τα κάνει όλα πιο γρήγορα και τους δίνει μεγέθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Οι απορίες που προκάλεσε η κατάρρευση της CreditSuisseμένουν ακόμα και σήμερα αναπάντητες. Η βραχυπρόθεσμη ομαλοποίηση της κατάστασης δεν εγγυάται πως

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Κύριο Άρθρο

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τελευταία Ενημέρωση