ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αναθεώρηση Οδηγών για προστασία πληροφοριοδοτών

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την αναθεώρηση των οδηγών για την προστασία των πληροφοριοδοτών

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Στην αναθεώρηση των τριών επεξηγηματικών Οδηγών για την προστασία πληροφοριοδοτών, οι οποίοι επεξηγούν σε απλή γλώσσα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμο του 2022 (Ν. 6(I)/2022), από την σκοπιά του εργαζόμενου, του εργοδότη και των Αρμόδιων Αρχών έχουν προχωρήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αφορμή για την αναθεώρηση των εν λόγω Οδηγών αποτέλεσε η ψήφιση του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2024, τον Φεβρουάριο του 2024, μεταξύ άλλων, για σκοπούς καλύτερης ενσωμάτωσης της «Οδηγίας 2019/1937/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης», και καλύτερης εφαρμογής του βασικού νόμου.

Οι αναθεωρημένοι Οδηγοί έχουν αναρτηθεί τόσο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όσο και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση