ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ελεγκτική Υπηρεσία: Επιβάρυνση κόστους λόγω αλλαγών μελών αποστολής στους ΑΜΚΕ

Σύμφωνα με το ισοζύγιο της ΚΟΕ, το συνολικό κόστος της συμμετοχής της Κύπρου στους αγώνες, ανήλθε σε €616.177

ΚΥΠΕ

Οι συνεχείς αλλαγές στον αριθμό των μελών της κυπριακής αποστολής της ΚΟΕ στους Αγώνες Μικρών Κρατών, αλλά και των πτήσεων είχαν ως συνεπακόλουθο τη σημαντική αύξηση του κόστους μετάβασης, ενώ παροχή δωρεάν πακέτων φιλοξενίας στους χορηγούς αλλά και στα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου που συνόδευε την αποστολή αύξησε περαιτέρω το κόστος, αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Ειδική Έκθεσή της.

Η έκθεση αφορά τον έλεγχο των δαπανών της ΚΟΕ στους ΑΜΚΕ, και διενεργήθηκε κατόπιν αιτήματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού και του Υπουργείου, ενόψει των όσων διαμείφθηκαν κατά τις σχετικές συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, παρόλο που οι πιο πάνω δαπάνες δεν διενεργήθηκαν από το ποσό της κρατικής χορηγίας και κατά συνέπεια δεν ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή αλλά από ιδιώτες ελεγκτές.

Σύμφωνα με το ισοζύγιο της ΚΟΕ, το συνολικό κόστος της συμμετοχής της Κύπρου στους πιο πάνω αγώνες, ανήλθε σε €616.177. Σημειώνεται ότι, ποσό ύψους €31.500 παραχωρήθηκε στην ΚΟΕ από την ΟΕΜ, ως επιδότηση για τη συμμετοχή της Κύπρου και καταχωρίστηκε ως έσοδο και κατά συνέπεια, το καθαρό κόστος των αγώνων, με βάση το ισοζύγιο της ΚΟΕ, ανήλθε σε €584.677. Το κόστος της διαμονής και διατροφής της αποστολής ανήλθε στις €322.708 ενώ το κόστος για τα ναύλα και τις μεταφορές στις €156.731.

Στη σύνοψη της Έκθεση της, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως δεν επικαιροποιήθηκε ως θα έπρεπε η κατάσταση με τα μέλη της Κυπριακής Αποστολής, που θα μετέβαιναν στους αγώνες και συστήνεται όπως η ΚΟΕ τηρεί επικαιροποιημένη κατάσταση της αποστολής, η οποία θα περιλαμβάνει τα άτομα που μεταβαίνουν στους αγώνες.

Δεύτερο, αναφέρει πως καταβλήθηκαν από την ΚΟΕ επιπλέον ποσά σε ναύλα λόγω ακυρώσεων και αλλαγών στις θέσεις των μελών της Κυπριακής Αποστολής και η Υπηρεσία συστήνει, όπως σε περιπτώσεις ακυρώσεων και αλλαγών, το επιπλέον κόστος που προκύπτει καταβάλλεται από τις Ομοσπονδίες των μελών της αποστολής.

Τρίτον, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως σε ορισμένες περιπτώσεις παραχωρήθηκαν δωρεάν πακέτα φιλοξενίας σε χορηγούς και σε εταιρείες τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων, χωρίς αυτό να προκύπτει από συμβατική υποχρέωση, ενώ δεν υπάρχει εγκεκριμένη Πολιτική για τη φιλοξενία των προσκεκλημένων/χορηγών της ΚΟΕ. Σε αυτό το εύρημα, η Υπηρεσία συνέστησε όπως η παροχή δωρεάν πακέτων φιλοξενίας περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου αυτό περιλαμβάνεται στις συμφωνίες της ΚΟΕ με χορηγούς/εταιρείες και όπως το Εκτελεστικό Συμβούλιο (ΕΣ) της ΚΟΕ εγκρίνει σχετική Πολιτική.

Τέταρτο, στην Έκθεση της η Υπηρεσία εντόπισε πως δεν διενεργείται καταγραφή του αθλητικού υλικού το οποίο παραμένει ως απόθεμα στην αποθήκη της ΚΟΕ και η κατανομή του στις αποστολές έγινε καθ΄υπολογισμό. Για αυτό, συνέστησε όπως διενεργείται καταμέτρηση και συμφιλίωση του αποθέματος αθλητικού υλικού στην αποθήκη και το κόστος που κατανέμεται στις αποστολές βασίζεται στο υλικό που τους παραχωρείται.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση