ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Επ. Διοικήσεως: Δεν αποκαθίσταται η αδικία σε μερίδα εκ μητρογονίας εκτοπισθέντων

Για αναθεωρημένα κριτήρια στεγαστικής βοήθειας κάνει αναφορά η κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Σχετικά με τα αναθεωρημένα κριτήρια παροχής στεγαστικής βοήθειας σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες αναφέρθηκε έκανε αναφορά σε ανακοίνωση της η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως «με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σε ΜΜΕ, έχω λάβει γνώση για την παρουσίαση νέων κριτηρίων για παροχή οικονομικής ενίσχυσης για στέγαση εκτοπισθέντων και παθόντων, από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείο Εσωτερικών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων στις 2 Ιουλίου 2019».

Για την εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνει η Επίτροπος «πληροφορήθηκα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και από την κυρία Μαρκέλλα Ησαϊα-Τσιάκκα, Πρόεδρο Κίνησης Προσφύγων & Εκτοπισθένων Μανάδων, όπως και από πολίτη, σχετικό παράπονο του οποίου εξετάστηκε από το Γραφείο μου. Η δε ερευνά μου αυτή, κατέληξε στην υποβολή Έκθεσής μου, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής των εν ισχύ κριτηρίων σε σχέση με την παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες και παθόντες, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019».

Ενώ, από τον Δεκέμβριο του 2013, αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα και για τους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες και κατ’ επέκταση, πρόσωπα αυτής της κατηγορίας, έχουν, θεωρητικά, πρόσβαση σε όλα τα Κρατικά Στεγαστικά Σχέδια για Εκτοπισθέντες, εντούτοις, όσοι από τους ενδιαφερόμενους απέκτησαν την οικία τους με τρόπο ώστε να μην ικανοποιούνται οι χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα οικεία κριτήρια (η αγορά να έχει πραγματοποιηθεί εντός ενός ή δυο χρόνων, ανάλογα της περίπτωσης, από την υποβολή της αίτησης) να μην μπορούν να επωφεληθούν των Σχεδίων, τόνισε η κ. Λοττίδη.

«Είναι, δε, παράδοξο, να καθίσταται αδύνατη η άσκηση δικαιώματος το οποίο έχει ήδη αναγνωριστεί. Σημειώνω ότι, στην προαναφερόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, το Γραφείο μου δεν κλήθηκε να συμμετέχει. Συνακόλουθα, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω το περιεχόμενο των όσων συζητήθηκαν σε αυτή» επισημαίνει.

Σε κάθε περίπτωση, η Επίτροπος Διοικήσεως τονίζει πως «από τα όσα έχουν δημοσιευτεί αναφορικά με το θέμα, καθώς και τα όσα έθεσαν υπόψη μου τα πιο πάνω πρόσωπα, διαφαίνεται ότι, μέσω της αναθεώρησης των υφιστάμενων κριτηρίων, δεν αποκαθίσταται η αδικία που υφίσταται μερίδα εκ μητρογονίας εκτοπισθέντων, οι οποίοι, με βάση τα εν ισχύ κριτήρια, δεν είναι δυνατόν να καταστούν δικαιούχοι της παρεχόμενης στεγαστικής βοήθειας, εξαιτίας του χρόνου αγοράς της οικιστικής τους μονάδας, σε συνδυασμό με τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους».

«Όπως είναι γνωστό, το κράτος, αποκατέστησε, τον Δεκέμβριο του 2013, την αδικία που υφίσταντο, μέχρι τότε, οι εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες, κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, διασφαλίζοντας ότι τα πρόσωπα αυτά, που μέχρι την τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας, δεν αναγνωρίζονταν ως πρόσφυγες, μπορούσαν πλέον να έχουν πρόσβαση σε αγαθά με βάση την αναγνώριση της προσφυγικής τους ιδιότητας, την οποίαν έφεραν ένεκα της καταγωγής της μητέρας τους» αναφέρει.

Ενόψει του ότι, τα νέα κριτήρια, εγκρίθηκαν, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα τεθούν σε εφαρμογή στις 4 Ιουλίου 2019, χωρίς σχετική πρόνοια για τους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες, η διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, ομάδας εκτοπισθέντων, η αγορά της κατοικίας των οποίων έλαβε χώρα σε χρόνο πέραν του ενός ή των δύο ετών πριν από την αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες, εξακολουθεί να υφίσταται.

Την ίδια στιγμή τονίζει πως «η αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης που επήλθε με τις νομοθετικές τροποποιήσεις του 2013, καθίσταται επιβεβλημένη σε όλο το εύρος και την έκτασή της. Η ορθή εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης, επιβάλλει όπως οι εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες, έχουν πρόσβαση στις κρατικές κοινωνικές παροχές που συνδέονται με την προσφυγική τους ιδιότητα, από την έκδοση της προσφυγικής τους ταυτότητας, η οποία αποτελεί και τον γενεσιουργό λόγο της απόρροιας των σχετιζόμενων με αυτή δικαιωμάτων».

Καταλήγοντας η Επίτροπος επισημαίνει πως «καθίσταται αναγκαία, η αναθεώρηση των προϋποθέσεων που θέτουν τα κριτήρια για παροχή οικονομικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, με τρόπο ώστε η άσκηση του δικαιώματος και από αυτή την κατηγορία εκτοπισθέντων να είναι ουσιαστικά εφικτή».

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση