ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

ΕΥ για έλεγχο Ακάμα: Η νομική συμβουλή να μην καθυστερεί στοιχεία

Η ανακοίνωση της Ελεγκτικής για το θέμα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Το αναφαίρετο δικαίωμα οποιουδήποτε ελεγχόμενου να αναζητεί νομική συμβουλή κατά την κρίση του, δεν μπορεί να οδηγεί σε καθυστέρηση στην παραχώρηση των ζητηθέντων στοιχείων, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της για το θέμα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Οπως εξηγεί, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη συνεδρία της ημερ. 29.11.2023, ζήτησε από την Υπηρεσία  όπως προβεί σε έλεγχο σε σχέση με τα έργα που διεξάγονται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων που έχει συνάψει το Τμήμα Δασών.

Προσθέτει ότι με βάση τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, ανάμεσα στα ελεγκτικά τεκμήρια που συλλέγονται για τη διεξαγωγή ενός ελέγχου, περιλαμβάνονται τυχόν εκθέσεις εσωτερικών ελεγκτών ή παρόμοιας φύσης έγγραφα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει, έκρινε ως απαραίτητο στοιχείο για τη διεξαγωγή του ελέγχου αυτού, μεταξύ άλλων, την έκθεση της διοικητικής έρευνας που διεξήχθη από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε σχέση με το θέμα, αντίγραφο της οποίας ζήτησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου.

"Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείτο, το θέμα τέθηκε, από τον Γενικό Ελεγκτή, ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο οποίος μας πληροφόρησε ότι ζήτησε σχετική γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και συνεπώς, πριν την έχει, δεν μπορεί να μας προωθήσει την έκθεση", προσθέτει η ΕΥ.

Σημειώνει ότι "έχουμε πολλές φορές εκφράσει την άποψη ότι το αναφαίρετο δικαίωμα οποιουδήποτε ελεγχόμενου να αναζητεί νομική συμβουλή κατά την κρίση του, δεν μπορεί να οδηγεί σε καθυστέρηση στην παραχώρηση των ζητηθέντων στοιχείων. Άλλωστε, η σχετική νομοθεσία επιβάλλει όπως τα ζητηθέντα στοιχεία παραχωρούνται στην Υπηρεσία μας το 'ταχύτερο δυνατό'", αναφέρει.

Σήμερα, προσθέτει, η Υπηρεσία ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι, "αν και σέβεται την παράκλησή της για την όσο το δυνατό ταχύτερη ολοκλήρωση του υπό αναφορά ελέγχου, δεν θα ξεκινήσει τον έλεγχο πριν να έχει ενώπιόν της όλα τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για τη διεξαγωγή του".

Με βάση, αναφέρει, τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, ο Ελεγκτής δεν πρέπει να εκφράζει γνώμη όταν αδυνατεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια επί των οποίων να βασίσει τη γνώμη, και συμπεραίνει ότι τα τεκμήρια αυτά θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν ουσιωδώς τη γνώμη του.

Συνεπώς, σημειώνει, η τυχόν έναρξη ελέγχου, χωρίς τη διασφάλιση πρόσβασης σε όλη την αναγκαία πληροφόρηση που κρίνουμε απαραίτητη, μπορεί να οδηγήσει στη σπάταλη των πόρων που θα έχουμε στο μεταξύ διαθέσει.

"Εκφράζουμε την ελπίδα ότι αυτή δεν θα είναι ακόμη μία περίπτωση στην οποία η Κυβέρνηση, κατ’ επίκληση υιοθέτησης γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, θα προβάλει εμπόδια στο έργο μας", αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση