ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Διαχείριση της πανδημίας - Πόσο επηρέασε τον προϋπολογισμό του Υπ. Υγείας

Παρουσιάστηκε σήμερα ο απολογισμός του Υπουργείου Υγείας

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Με γνώμονα την ανθρωποκεντρική διασφάλιση του συστήματος υγείας της χώρας μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, παρουσιάστηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο απολογισμός έργου του Υπουργείου Υγείας από τον Υπουργό, κο Μιχάλη Χατζηπαντέλα.

€71,9 εκ. συνολικός προϋπολογισμός δράσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναλύοντας επτά δράσεις που θα υλοποιηθούν απευθείας από το Υπουργείο Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού €21,9 εκ, και 12 δράσεις που θα υλοποιηθούν από τον ΟΚΥπΥ, τον ΟΑΥ και την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού €71,9 εκ. Συγκεκριμένα, ανέφερε, οι επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- Την δημιουργία Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παροχών υπηρεσιών υγείας και την ταυτόχρονη διαφύλαξη και αειφορία του συστήματος υγείας, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής Ιατρικών πρωτοκόλλων, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο μελέτης για προκήρυξη διαγωνισμού.

- Την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επιτήρηση της νοσοκομειακής κατανάλωσης αντιβιοτικών και της υγειονομικής περίθαλψης - σχετιζόμενων λοιμώξεων, που βρίσκεται στα αρχικά στάδια προγραμματισμού.

- Την ανάπτυξη καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος δημόσιας υγείας στο γενικό πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών και ετοιμότητας για κάθε πανδημία, που βρίσκεται στο στάδιο προκήρυξης διαγωνισμού.

- Το σχέδιο χορηγιών για διαπίστευση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, του οποίου το αναθεωρημένο Σχέδιο έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, με επαναπροκήρυξη εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2021.

- Την ανάπτυξη λύσεων eHealth για ευκολότερη πρόσβαση σε περιθάλψεις ασθενών, ePrescription και eDispencing. (Αρμόδια Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας), με στόχο την απρόσκοπτη διασυνοριακή φροντίδα υγείας και ασφαλή πρόσβαση σε πληροφορίες για την υγεία των ασθενών μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης.

- Την σταδιακή μετατόπιση του πλαισίου παροχής υγειονομικής περίθαλψης και αποζημίωσης προς μοντέλα με βάση την αξία στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. Στόχος, δήλωσε, είναι η αλλαγή από το μοντέλο ολοκληρωτικής αποζημίωσης (capitation), στην εισαγωγή αποζημίωσης βάσει ποιοτικών δειχτών. Στην ενδονοσοκομειακή, επεσήμανε ο Υπουργός, στόχος είναι η εισαγωγή ποιοτικών Δεικτών Απόδοσης αποζημίωσης, αφού μέχρι τώρα αυτή βασίζεται στην ποσότητα των πράξεων, χρησιμοποιώντας μία προσυμφωνημένη τιμή μονάδας με κάθε νοσηλευτήριο, μέτρο για το οποίο αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού από τον ΟΑΥ.

- Ενίσχυση των υπαρχουσών ισοτοπικών βάσεων των δεδομένων, παραδοσιακών κυπριακών τροφίμων/ποτών, αναπτύσσοντας ηλεκτρονική πλατφόρμα Blockchain για να διασφαλιστεί η ταυτότητα τους, διαδικασία η οποία όπως ανέφερε έχει ολοκληρωθεί.

- Τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων για το κέντρο Αίματος Κύπρου και προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας.

- Ενίσχυση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των κρατικών Νοσοκομείων Κύπρου - Κατασκευή ή/και επέκταση Μονάδας Αιμοδιάλυσης σε όλα τα Κρατικά Νοσοκομεία, με το έργο να έχει ξεκινήσει στην Πάφο και σχετικό χώρο να έχει καθοριστεί στη Λεμεσό.

- Την κατασκευή νέου Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας και προμήθεια τελευταίας τεχνολογίας βοηθητικού εξοπλισμού, έργο που έχει προκηρυχθεί από τα Δημόσια Έργα.

- Τη δημιουργία Μονάδας Μεταδοτικών Παθήσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, έργο για το οποίο έχει συσταθεί ad hoc επιτροπή ειδικών η οποία έχει αρχίσει τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων αναγκών και χώρων που θα καλύπτει η Μονάδα.

€125 εκ. ποσό πέραν του εγκριθέντος προϋπολογισμού του Υπουργείου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου

Ο Υπουργός τόνισε πως εν μέσω της πανδημίας του Κορωνοϊού Covid-19, το Υπουργείο συνεχίζει τις ατέρμονες προσπάθειες για προάσπιση της δημόσιας υγείας, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, και με τρόπους που να επιτρέπουν την οικονομική και κοινωνική διαβίωση του τόπου. Αναφέρθηκε επίσης και στη λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2021 εμβολιαστικών κέντρων σε Παγκύπρια εμβέλεια, με την μετέπειτα προσθήκη των κέντρων εμβολιασμού ελεύθερης προσέλευσης.

Αναφορικά με τη δράση του Υπουργείου κατά την περίοδο της πανδημίας, ο Υπουργός έκανε λόγο για την ανάπτυξη του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου ως Νοσοκομείο Αναφοράς για την Covid-19 ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με τον ΟΚΥπΥ. Ανέφερε τη στελέχωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και την επίταξη πέραν των 360 ιατρών και νοσηλευτών μετά από χρήση σχετικού διατάγματος, και την υπερωριακή κάλυψη από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ως ανταπόκριση για τις τεράστιες ανάγκες των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας. Συνολικά 5,200 ασθενείς παραπέμφθηκαν για περίθαλψη στον Ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός ΓεΣΥ, ενώ ενισχύθηκε παράλληλα και η κάλυψη της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων. Κλείνοντας το κεφάλαιο του απολογισμού για την πανδημία, αναφέρθηκε στο ποσοστό συμπλήρωσης πλήρους εμβολιαστικού σχήματος από τον γενικό πληθυσμό, ο οποίος ανέρχεται στο 67,3%, με τον ενήλικο πληθυσμό να φτάνει το 81%. Ο Υπουργός ανέφερε επίσης πως οι εμβολιασμοί με την τρίτη δόση έφτασαν τους 78,583.

ΓεΣΥ: Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση

Ακολούθως, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην μέχρι σήμερα πορεία του ΓεΣΥ, χαρακτηρίζοντας το ως την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού η μετάβαση στο νέο αυτό σύστημα αύξησε όπως είπε την προσβασιμότητα των ασθενών σε επαγγελματίες υγείας, ενώ η υποχρεωτική καταχώρηση όλων των ιατρικών πράξεων στο σύστημα του ΓεΣΥ, προσέφερε όπως είπε τη δυνατότητα δευτερογενούς ελέγχου και κατ’ επέκταση τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέχρι στιγμής, πέραν των 914 χιλιάδων δικαιούχων είναι εγγεγραμμένοι σε Προσωπικό Ιατρό, ενώ ακολούθησε ανάλυση του αριθμού επισκέψεων, του αριθμού πολιτών που μέσω του ΓεΣΥ έλαβαν φαρμακευτική αγωγή, και του αριθμού διαγνωστικών εξετάσεων και υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής φροντίδας. Από πλευράς επαγγελματιών υγείας, πρόσθεσε, 691 Προσωπικοί και 1,895 Ειδικοί Ιατροί έχουν συμβληθεί με τον ΟΑΥ, ενώ στο ΓεΣΥ έχουν εγγραφεί 56 Νοσηλευτήρια, 154 Εργαστήρια, 568 Φαρμακεία και 46 Ακτινοδιαγνωστικά Κέντρα.

Απολογισμός των δαπανών του Υπουργείου

Κλείνοντας την παρουσίαση απολογισμού του έργου του Υπουργείου Υγείας, ο κος Χατζηπαντέλα ανέλυσε τις δαπάνες του Υπουργείου, αναφέροντας πως για το 2022 αποτελούν το 14,8% και 14,2% για το 2020 και 2021 αντίστοιχα του συνόλου του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως αυτός κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόσθεσε πως οι συνολικές δαπάνες υγείας στον κρατικό προϋπολογισμό αποτελούν περίπου το 5% του ΑΕΠ συνυπολογίζοντας τη συνεισφορά του κράτους ως εργοδότη στο ΓεΣΥ. Οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2022 είπε, ανέρχονται σε €1.050 εκ. σε σύγκριση με €1.026 εκ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €24 εκ., ενώ τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το έτος 2022 κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με το 2021 και ανέρχονται σε €288.5 εκ. έναντι €287 εκ. του 2021. Ο Υπουργός επεσήμανε πως το μεγαλύτερο έσοδο με ποσό που ανέρχεται σε €265.7 εκ. αποτελεί η Αντιμισθία του αποσπασμένου προσωπικού στον ΟΚΥπΥ.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
Υγεία  |  Coronavirus  | 
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Υγεία: Τελευταία Ενημέρωση