ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

7+1 λόγοι - Σπουδάζω στην Κύπρο, Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαχειρίστηκε παραδειγματικά την κρίση του COVID-19, θέτοντας παράλληλα την εμπειρογνωμοσύνη του στην υπηρεσία της κοινωνίας

Δελτίο Τύπου

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα τα οποία το καθιστούν μια μοναδική επιλογή. Υπάρχουν δεκάδες λόγοι για να το επιλέξετε, λόγοι για τους οποίους οι σπουδές στην Κύπρο είναι πλέον ταυτόσημες με τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - εδώ παραθέτουμε 7+1 από αυτούς.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί το πανεπιστήμιο με τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών στην Κύπρο και το μεγαλύτερο στη νότια Ευρώπη με κύρια γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική. Είναι το πλέον διεθνοποιημένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο, καθώς φιλοξενεί περισσότερους από 12,000 φοιτητές από 70 χώρες. Αποτελεί δε την πρώτη επιλογή των εξ Ελλάδος φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό.

Το Πανεπιστήμιο επενδύει στη συνεχή ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών εστιάζοντας στην επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών του. Οι πιο πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις του από το QS World University Rankings και από το Times Higher Education Impact Rankings είναι δείγμα της υψηλής ποιότητας σπουδών που προσφέρει.

Παράλληλα, η τόσο επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας στην Κύπρο και η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που επισφραγίσθηκε με την ολοκλήρωση του εξαμήνου, εμπνέει εμπιστοσύνη για τη διασφάλιση τόσο της απρόσκοπτης διεκπεραίωσης των ακαδημαϊκών σπουδών των φοιτητών όσο και της υγείας τους.

1. Ασφάλεια

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαχειρίστηκε παραδειγματικά την κρίση του COVID-19, θέτοντας παράλληλα την εμπειρογνωμοσύνη του στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Η πανδημία SARS-CoV-2 προκάλεσε παγκοσμίως πρωτοφανή προβλήματα στη διαχείριση της δημόσιας υγείας και πολλές κοινωνικές προκλήσεις. Η Κύπρος, λαμβάνοντας έγκαιρα μέτρα πρόληψης και προστασίας, κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις των καιρών και να καταστεί ένα από τα πιο ασφαλή κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανταποκρίθηκε άμεσα αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας και την αντίστοιχη τεχνογνωσία του, προσφέροντας από την πρώτη εβδομάδα επιτυχώς όλα τα μαθήματα εξ αποστάσεως.

Παράλληλα, έθεσε την εμπειρογνωμοσύνη του στην υπηρεσία της κοινωνίας για την καλύτερη αντιμετώπιση και άμβλυνση της κρίσης. Ενδεικτικά, δημιούργησε διαδικτυακή πύλη συνεχούς πληροφόρησης του κοινού για τον COVID-19 (www.unic.ac.cy/coronavirus/), όπου προσφέρει και σχετικό Διαγνωστικό Εργαλείο το οποίο αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Πανεπιστημίου. Συγχρόνως, πολλά από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της πανδημίας, μέσω των δημόσιων παρεμβάσεων τους, της ερευνητικής τους δραστηριότητας, αλλά και ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ειδικών του Υπουργείου Υγείας.

2. Ετοιμότητα – Σίγουρα Βήματα

Το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα αρχίσει κανονικά, καθώς διασφαλίζεται η ομαλή ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών και των φοιτητριών.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανταποκρίθηκε δυναμικά στην πρόκληση που παρουσιάζει η εξάπλωση του κορονοϊού, αξιοποιώντας αποτελεσματικά την τεχνολογία και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν, διασφάλισαν την ομαλή ακαδημαϊκή πορεία των 12,000 και πλέον φοιτητών. Τα εξαιρετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα στην Κύπρο ως προς τη διαχείριση της εξάπλωσης του ιού, καθώς και η ετοιμότητα, τα σίγουρα βήματα που έκανε το Πανεπιστήμιο αλλά και ο γενικότερος σχεδιασμός του, του επιτρέπουν να προσφέρει το χειμερινό εξάμηνο 2020 στην Πανεπιστημιούπολη του. Δεδομένου ότι δημοφιλείς πανεπιστημιακοί προορισμοί όπως το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν δυσκολίες, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί σήμερα την πιο ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για υφιστάμενους, νεοεισερχόμενους και μετεγγραφόμενους φοιτητές από Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη και άλλες χώρες.

3. Διεθνώς Αναγνωρισμένη Ακαδημαϊκή Αριστεία

Ψηλά στις κορυφαίες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων. Ισχυρή απόδειξη για την ποιότητα του Πανεπιστημίου και τη συνεχώς αυξανόμενη διεθνή φήμη του.

Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αλλά και η υψηλού επιπέδου τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρέχει, έχουν αναγνωριστεί από τον παγκόσμιο οργανισμό QS World University Rankings, ο οποίος κατάταξε τα τελευταία δύο χρόνια το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στις θέσεις 106 και 91, στην Περιοχή Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (Emerging Europe and Central Asia – EECA Region). Τα αποτελέσματα αυτά τοποθετούν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια της περιοχής, η οποία αποτελείται από 24 χώρες και στην οποία λειτουργούν περίπου 1,800 πανεπιστήμια.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται επίσης στην θέση 42 παγκοσμίως στη κατηγορία της Ποιοτικής Εκπαίδευσης και ανάμεσα στα κορυφαία 301-400 πανεπιστήμια παγκοσμίως με σημαντική ευρύτερη κοινωνική και οικονομική συνεισφορά, από το Times Higher Education (THE) University Impact Rankings. Η κατάταξη αυτή αποτιμά την επιτυχία των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Goals), οι οποίοι αναγνωρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικοί δεδομένης της πολύτιμης δράσης που προωθούν, σε σχέση με ουσιαστικούς τομείς για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη.

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διακρίνεται με 5 Αστέρια QS στον τομέα της Διαδικτυακής Μάθησης/Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, γεγονός που επιτεύχθηκε μέσα από συνεχή επένδυσή στις απαιτούμενες υλικοτεχνικές υποδομές και στο κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Το QS Intelligence Unit επιβεβαίωσε ακόμη μία φορά την υποδειγματική απόδοση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μετά από την επιτυχία του 2017, όταν αναδείχθηκε ως το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έλαβε τη διάκριση 5 Αστέρων (QS Stars) για τη Διαδικτυακή Μάθηση/Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, γεγονός ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς μόνο 14 πανεπιστήμια στον κόσμο έχουν λάβει ως τώρα την υψηλή αυτή βαθμολογία.

4. Ολοκληρωμένη Φοιτητική Εμπειρία

Βίωσε την πλούσια φοιτητική ζωή που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ως μέλος της μεγαλύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας στην Κύπρο.

Ένα πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, αφού σε αυτό θα ζήσεις τα πιο αξέχαστα χρόνια της ζωής σου. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επενδύει στην ευημερία των φοιτητών και των φοιτητριών του προσφέροντας τους μια ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία.

Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δραστηριοποιούνται ενδιαφέροντες φοιτητικοί όμιλοι και αθλητικές ομάδες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, διοργανώνονται ποικίλες εκδηλώσεις για τη φοιτητική του κοινότητα, οι οποίες δημιουργούν ένα σύνολο αξέχαστων εμπειριών. Προσφέρονται επίσης μεγάλη ποικιλία αθλητικών προγραμμάτων και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για άσκηση και άθληση. Το Κέντρο Άθλησης και Ευεξίας (UFIT) του Πανεπιστημίου αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα εξοπλισμένα κέντρα άσκησης στην Κύπρο και παρέχει στους φοιτητές, σε ειδικές τιμές, υπηρεσίες υπό την επιστημονική παρακολούθηση εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο διαθέτει υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας στελεχωμένες από άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες όπως το Κέντρο Επιτυχημένης Σταδιοδρομίας που παρέχει συνεχή υποστήριξη μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες και σεμινάρια, καθώς και η Ομάδα Στήριξης Φοιτητών που παρέχει στήριξη στους φοιτητές για οποιονδήποτε θέμα, είτε αυτό αφορά ακαδημαϊκό ή άλλο ζήτημα.

5. Η Σύγχρονη Πανεπιστημιούπολη UNIC CITY

Το UNIC CITY αποτελεί την πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη πανεπιστημιούπολη της Κύπρου, με πιο πρόσφατη προσθήκη τις κορυφαίες φοιτητικές εστίες UNIC Residences.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επενδύει στην ποιότητα ζωής των φοιτητών του επενδύοντας περισσότερα από €160 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια σε υποδομές και εγκαταστάσεις για τη δημιουργία μιας σύγχρονης πανεπιστημιούπολης.

Το UNIC CITY, η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη πανεπιστημιούπολη της Κύπρου, αποτελείται από 20 ειδικά οικοδομημένα ή ανακαινισμένα κτήρια διάσπαρτα στην πολυσύχναστη περιοχή της Έγκωμης, η οποία φιλοξενεί παράλληλα περισσότερα από 70 εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, υπεραγορές, πολυκαταστήματα και το εμπορικό κέντρο Mall of Engomi, όλα σε κοντινή απόσταση. Η ευρύτερη περιοχή γύρω από την πανεπιστημιούπολη αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπόψη τον φοιτητή, προσφέροντας τη δυνατότητα για μια μοναδική κοινωνική και μαθησιακή εμπειρία.

Οι νέες εστίες για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, UNIC Residences, είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη σύγχρονη και σφύζουσα από ζωή πανεπιστημιούπολη (UNIC CITY). Αποτελούν τη μεγαλύτερη επένδυση σε πανεπιστημιακή υποδομή στην Κύπρο και συνάδουν με τη φιλοσοφία του Πανεπιστημίου για συνεχή αναβάθμιση. Αποτελούνται από τρία ξεχωριστά κτηριακά συγκροτήματα (SIX, U και TRIANGLE) και συγκαταλέγονται στις πιο εντυπωσιακές και αρχιτεκτονικά πρωτοποριακές φοιτητικές εστίες της Ευρώπης. Πέρα από μια καλαίσθητη και προσιτή επιλογή στέγασης, οι νέες εστίες προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες ψυχαγωγίας, με εστιατόρια και καφετέριες, υπαίθρια αιωρούμενη πισίνα, γυμναστήρια, χώρους μελέτης και αναψυχής και σύντομα το UNIC Clubhouse, επαναπροσδιορίζοντας έτσι τη φοιτητική εμπειρία.

6. Σπούδασε την Πρώτη σου Επιλογή

Δυνατότητα έναρξης/συνέχισης σπουδών ή μετεγγραφής σε ένα διεθνές πανεπιστήμιο που παρέχει επιλογή στη γλώσσα διδασκαλίας ανάμεσα σε 100+ προγράμματα σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει περισσότερα από 100 συμβατικά (διά ζώσης) και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Συγκριτικό πλεονέκτημα κατέχουν οι κλάδοι της Ιατρικής, των Επιστημών Υγείας, του Blockchain, της Νομικής, της Λογιστικής, της Αρχιτεκτονικής, των Διεθνών Σχέσεων, της Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, της Μηχανικής και των Καλών Τεχνών. Πολλά από τα Τμήματα και προγράμματα σπουδών του υπήρξαν τα πρώτα στο είδος τους στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σημειώνεται ότι στα περισσότερα προγράμματα σπουδών, υπάρχει η επιλογή της γλώσσας διδασκαλίας (ελληνική ή αγγλική), μεγάλο πλεονέκτημα για φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετεγγραφούν είτε από την Ελλάδα ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Προσφέρεται επίσης επιλογή πλήρης ή μερικής φοίτησης, καθώς και επιλογή ανάμεσα σε πρωϊνά, απογευματινά και βραδινά μαθήματα για τα διά ζώσης προγράμματα.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δέχεται τώρα αιτήσεις για μετεγγραφές στα προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Η πρακτική μεταφοράς πιστωτικών μονάδων εφαρμόζεται από την ίδρυση του Πανεπιστημίου και πολλοί φοιτητές έχουν μετεγγραφεί από ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς. Όλα τα προγράμματα σπουδών συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα.

Η διεθνοποίηση αποτελεί κομβική πτυχή της στρατηγικής του. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ίδρυσε και λειτουργεί την πρώτη και μεγαλύτερη Ιατρική Σχολή στην Κύπρο, προσφέροντας σε συνεργασία με το St George’s, University of London, τη δεύτερη αρχαιότερη Ιατρική Σχολή στην Αγγλία, το Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) του. Παράλληλα, προσφέρει μία σειρά άλλων καινοτόμων διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς και τα Πανεπιστήμια της Πάδοβα, του Ζάγκρεμπ και του Δυτικού Σύδνεϋ.

7. Προετοιμασία για μια Επιτυχημένη Σταδιοδρομία και μια Διεθνή Καριέρα

Ξεκίνα τη διεθνή σταδιοδρομία σου σε ένα πανεπιστήμιο που σε εφοδιάζει με τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σας προετοιμάζει για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα της επιλογής σας, παρέχοντάς σας όλα τα αναγκαία εφόδια για να διαπρέψετε επαγγελματικά μετά την αποφοίτησή σας. Οι διδάσκοντες του είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στο αντικείμενό τους και διατηρούν στενούς δεσμούς με αντίστοιχες εταιρείες τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, γεγονός που σας δίνει πρόσβαση σε κορυφαίους εργοδότες και, κατά συνέπεια, ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και εξασφάλισης εργασίας.

Πολλοί απόφοιτοί του βρίσκονται σε θέσεις παγκόσμιας επιρροής, σε πληθώρα επαγγελμάτων και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Πολλοί εργάζονται για γνωστές πολυεθνικές εταιρείες εντός κι εκτός Κύπρου, ενώ άλλοι ανέπτυξαν με επιτυχία τις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σ’ αυτούς συγκαταλέγονται και οι πρώτοι ειδήμονες στα Ψηφιακά Νομίσματα και την τεχνολογία Blockchain, οι οποίοι, αφού ολοκλήρωσαν με επιτυχία το μεταπτυχιακό τους στο Ψηφιακό Νόμισμα, έγιναν περιζήτητοι από παγκόσμιους οργανισμούς. Οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής του, επίσης, χαίρουν άμεσης εργοδότησης με ποσοστό 99%, σε κορυφαία νοσοκομεία, όπως της Οξφόρδης, του Cambridge, του Χάρβαρντ και του Mount Sinai.

Μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας και Απασχολησιμότητας του Πανεπιστημίου, οι φοιτητές και οι απόφοιτοί του έχουν πρόσβαση σε πολλές θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης σε κορυφαίους οργανισμούς ανά τον κόσμο. Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται στενά με εξωτερικούς εταίρους για τη διασύνδεση φοιτητών, καθηγητών και ερευνητών με τον επιχειρηματικό κόσμο, με στόχο τη σύναψη συνεργασιών που περιλαμβάνουν ερευνητικά προγράμματα, εσωτερική πρακτική άσκηση και προοπτικές πλήρους απασχόλησης. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου ταλέντου σε όλους τους τομείς. Στόχος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του με τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία που απαιτεί η εποχή μας, ενισχύοντας έτσι τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

7+1. H Έξυπνη Επένδυση για το Μέλλον Σας

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς σπουδών και όσον αφορά την οικονομική πτυχή.

Ενώ το επίπεδο σπουδών είναι εφάμιλλο κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού, το κόστος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δίδακτρα, το κόστος διαμονής και διατροφής, καθώς και άλλα βασικά έξοδα ζωής, είναι συγκριτικά χαμηλότερο.

Ενδεικτικά, αν κάποιος συγκρίνει το κόστος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με το κόστος σπουδών σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς, εύκολα θα αντιληφθεί πως είναι κατά 30% με 50% λιγότερο από αντίστοιχες σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι χαμηλότερο ακόμη και από το κόστος των σπουδών στην Ολλανδία, καθώς ακόμα και στην περίπτωση που τα διδακτρα στην Ολλανδία είναι χαμηλότερα, το γενικότερο κόστος ζωής είναι ψηλότερο. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και μάθησής του, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί μια άριστη επιλογή για όσους επιθυμούν να παραμείνουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο.

Γίνε σήμερα μέλος της μεγαλύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας στην Κύπρο.

Ξεκίνα τις σπουδές σου δυναμικά στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αυτό το Φθινόπωρο.

Ενημερωθείτε έγκαιρα. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δέχεται ήδη αιτήσεις από υφιστάμενους, νεοεισερχόμενους και μετεγγραφόμενους φοιτητές για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Τα μαθήματα του Χειμερινού Εξάμηνου αρχίζουν στις 28 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών, τα κριτήρια και τη διαδικασία εισδοχής και μετεγγραφής, καθώς και για την υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: www.unic.ac.cy/el/fall2020/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών τηλεφωνικά στο 22841528 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admissions@unic.ac.cy 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση