ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Άμεση ολοκλήρωση του διαλόγου για αξιολόγηση του μαθητή ζητά η Παιδοβουλή

Κρίνει αναγκαία η διεξαγωγή της γραπτής αξιολόγησης του μαθητή/μαθήτριας να γίνεται στη μορφή κοινού διαγωνίσματος ανά σχολική μονάδα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

O διάλογος για την αξιολόγηση του μαθητή/-τριας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο, ούτως ώστε να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία για την σωστή εφαρμογή της, αναφέρει, μεταξύ άλλων στις εισηγήσεις της για το Ενιαίο Σύστημα Αξιολόγησης του μαθητή/-τριας, η κυπριακή Παιδοβουλή. 

Όσον αφορά τα εξεταζόμενα μαθήματα, η Παιδοβουλή κρίνει αναγκαία η διεξαγωγή της γραπτής αξιολόγησης του μαθητή/μαθήτριας να γίνεται στη μορφή κοινού διαγωνίσματος ανά σχολική μονάδα - τουλάχιστον για την σχολική χρονιά 2019-20 και σημειώνει ότι με το πέρας της χρονιάς αυτής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση αυτής της μεταρρύθμισης, ούτως ώστε να αποφασιστεί εάν θα προχωρήσουν σε ενιαίες κεντρικές αξιολογήσεις.

Όσον αφορά την μορφή της γραπτής αξιολόγησης, εισηγείται ένα κοινό διαγώνισμα 90 λεπτών (το μάθημα των Νέων Ελληνικών θα τύχει ιδιαίτερης ρύθμισης - 135 λεπτά), το οποίο θα εξετάζει το 50% της διδαχθείσας ύλης του τετραμήνου, θα έχει 40% βαρύτητα και η ύλη θα ανακοινώνεται τελευταία εβδομάδα Νοεμβρίου.

Σχετικά με την προφορική αξιολόγηση, η Παιδοβουλή συμφωνεί με τα 9 εργαλεία που προτείνονται από την Επιτροπή και θεωρεί απαραίτητο να γίνεται επιλογή τουλάχιστον τριών εξ` αυτών.

Επιπρόσθετα, η Παιδοβουλή προτείνει να γίνονται δειγματικά διαγωνίσματα (mock tests) τα οποία δεν θα υπολογίζονται για σκοπούς βαθμολόγησης (προφορικής ή γραπτής).

«Αυτό θα αποτελέσει δείγμα της διαμορφωτικής αξιολόγησης, αφού μέσω αυτού του εργαλείου ο καθηγητής θα εντοπίζει τις αδυναμίες των μαθητών και θα μπορεί να παρέχει υποστηρικτικό υλικό που θα προετοιμάσει τον μαθητή για το διαγώνισμα του Δεκεμβρίου. Επιπλέον ο μαθητής θα αποκτά την εμπειρία της γραπτής αξιολόγησης. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αντιστάθμισα του 45λεπτου διαγωνίσματος που προτείνεται», συμπληρώνει.

Η Παιδοβουλή συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με την εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης η οποία προτείνει όπως κατά την πρώτη εβδομάδα της κάθε σχολικής χρονιάς επιδίδεται σε όλους τους μαθητές μονοσέλιδη περιγραφή κάθε μαθήματος (syllabus), η οποία θα περιέχει: (α) το περιγράμματα της διδακτέας ύλης, (β) αναφορές σε σχετικές εκπαιδευτικές πηγές, (γ) τους στόχους του μαθήματος μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς (οι οποίοι καλό θα ήταν να διαχωρίζονται και ανάλογα με την ύλη που πρόκειται να καλυφθεί κάθε τετράμηνο), ποιές αναμένονται ότι θα είναι οι γνώσεις ή οι δεξιότητες που θα αποκτήσει ο κάθε μαθητής κατά τη σχολική χρονιά, (δ) τις 9 διαθέσιμες μορφές προφορικής αξιολόγησης.

Περίοδος Διεξαγωγής της Γραπτής Αξιολόγησης

Αναφέρει, επίσης, ότι βασικός στόχος του Ενιαίου Συστήματος Αξιολόγησης είναι ο μαθητής να εργάζεται συστηματικά και να είναι καθημερινά προετοιμασμένος, εξού και η βαρύτητα 60% Προφορική-Συντρέχουσα και 40% Γραπτή-Τελική, αφού στο επίκεντρο της αξιολόγησης θα βρίσκεται η καθημερινή επίδοση και στάση του μαθητή και όχι ο βαθμός ενός διαγωνίσματος.

«Η Γραπτή αξιολόγηση έχει τη μορφή 90λεπτου διαγωνίσματος και αξιολογεί το 50% της διδαχθείσας ύλης. Η μορφή αυτή δεν αλλάζει είτε το διαγώνισμα γίνεται με την διδασκαλία να συνεχίζει κανονικά ή να μπαίνει σε προσωρινή παύση. Το δίλημμα αυτό λοιπόν δεν σχετίζεται με τον χαρακτήρα του διαγωνίσματος (παύση διδασκαλίας εξυπακούεται και εξέταση ενώ συνέχεια σημαίνει διαγώνισμα). Με τη διδασκαλία να μπαίνει σε παύση για το διάστημα που θα διενεργούνται οι γραπτές αξιολογήσεις ο μαθητής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που διέπουν την σχολική καθημερινότητα (κατ’ οίκον εργασία, μελέτη και διάβασμα, συμμετοχή στην τάξη κλπ.) και δίνεται περιθώριο σε αυτόν να επικεντρωθεί στην προετοιμασία του για την γραπτή αξιολόγηση χωρίς αντιπερισπασμούς”, προσθέτει.

Επιπρόσθετα, η Παιδοβουλή αναφέρει ότι στην περίπτωση που παραμείνουν ανοικτά τα σχολεία ή υιοθετηθούν οι προτεινόμενες μακρές εξεταστικές περίοδοι (τέλη Νοεμβρίου με τέλη Α’ Τετραμήνου) θα υπάρχουν οι εξής κίνδυνοι:

-Στα μαθήματα που το διαγώνισμα θα γίνεται στις αρχές της εξεταστικής περιόδου δεν θα υπάρχει αφενός χρόνος για επανάληψη και αφετέρου με το πέρας του διαγωνίσματος θα συνεχίζει η διδασκαλία της ύλης.

- Δεν εγγυάται κανένας ότι θα ολοκληρώνεται η διδασκαλία της ύλης εγκαίρως με αποτέλεσμα, κατά μεγάλη πιθανότητα, η ύλη να διδάσκεται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ενώ με το κλείσιμο των σχολείων η λήξη των μαθημάτων θα αποτελέσει ορόσημο για την έγκαιρη κάλυψη της ύλης.

- Στα μαθήματα που το διαγώνισμα θα γίνεται προς το τέλος του τετραμήνου δεν είναι εφικτό ο μήνας που θα προηγείται με την έναρξη της εξεταστικής περιόδου να αναλώνεται σε επαναλήψεις με αποτέλεσμα οι διδάσκοντες να προχωρούν στην διδασκαλία της ύλης. Συνεπώς είτε θα προκύπτει μία σημαντική διαφορά της ύλης που θα αξιολογείται στο πρώτο διαγώνισμα με αυτή που θα αξιολογείται στο τελευταίο (π.χ. ένα επιπλέον κεφάλαιο) είτε η διδασκαλία θα προχώρα σε ύλη β’ τετραμήνου με αποτέλεσμα ενώ οι μαθητές θα προετοιμάζονται για το διαγώνισμα θα καλούνται να ανταποκρίνονται παράλληλα και στις καθημερινές απαιτήσεις του μαθήματος.

- Οι μαθητές θα καλούνται από τη μια να προετοιμάζονται για τα διαγωνίσματα τετραμήνου και από την άλλη να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μη εξεταζόμενων στα πλαίσια της προφορικής αξιολόγησης (κατ’ οίκον εργασία, συμμετοχή στην τάξη, quiz κλπ.).

- Οργανωτικά προβλήματα σε μεγάλα σχολεία και σε σχολεία στα οποία δεν υπάρχουν υποδομές όπως αμφιθέατρα.

«Επομένως πιστεύουμε ότι η διδασκαλία θα πρέπει να σταματά κατά την διάρκεια διεξαγωγής των γραπτών διαγωνισμάτων τετραμήνου νοουμένου ότι διενεργηθεί η απαραίτητη αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να συνάδουν με τον διδακτικό χρόνο», σημειώνει.

Η Παιδοβουλή αναφέρει, παράλληλα, ότι η αποτελεσματική ανατροφοδότηση είναι κρίσιμο συστατικό της επίτευξης, θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της αξιολόγησης και βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να κρίνουν το επίπεδο μάθησης, να διαπιστώσουν ενδεχόμενες παρανοήσεις και να καθορίσουν το επίπεδο επίδοσης στο οποίο στοχεύουν.

«Συνεπώς, με το που θα επιστρέφονται διορθωμένα στον μαθητή τα διαγωνίσματα τετραμήνου θα πρέπει να αφιερώνονται μερικά μαθήματα, σε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο, για ανατροφοδότηση», σημειώνει.

Σχετικά με τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, η Παιδοβουλή αναφέρει ότι συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με την εισήγηση του Προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ και εισηγείται την Γραπτή αξιολόγηση (40%), Ένα (1) διαγώνισμα 45 λεπτών ανά τετράμηνο ή 2. Ένα project, και για την Προφορική αξιολόγηση (60%) αναφέρει ότι συμφωνεί με τα 9 εργαλεία που προτείνονται από την Επιτροπή και θεωρεί απαραίτητο να γίνεται επιλογή τουλάχιστον τριών εξ` αυτών.

Η Παιδοβουλή αναφέρει για την ΑΔΕΠ ότι συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με την εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης και προσθέτει ότι είναι απαραίτητο για τη διαμορφωτική αξιολόγηση του μαθητή/μαθήτριας.

Η Παιδοβουλή εισηγείται, παράλληλα, την κατάργηση της στασιμότητας και προτείνει όπως η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την Α΄ Λυκείου, ούτως ώστε η αλλαγή που θα γίνει να επέλθει ομαλά, ενώ όσον αφορά την Γ΄ Λυκείου θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου η πρόθεση του αντίστοιχου Υπουργείου της Ελλάδας για κατάργηση των Πανελλήνιων από το 2020.

«Θέση μας είναι πως δεν θα πρέπει να αναλογεί στα σχολεία η ευθύνη εισδοχής των μαθητών στο πανεπιστήμιο. Αυτή η ευθύνη να μετακυλήσει στα ίδια τα πανεπιστήμια. Να σταματήσει αυτό το ανταγωνιστικό σύστημα ποιος θα γράψει καλύτερα στις προεισαγωγικές και να παίζονται θέσεις σε δέκατα του βαθμού», καταλήγει η Παιδοβουλή, στις εισηγήσεις της.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Επιστροφή στην κανονικότητα σε ένα μη κανονικό κράτος

«Για να εχεις φυσιολογικο κρατος πρεπει να εχεις και φυσιολογικους ανθρωπους! Αλλα στον @manotopo που ...»
Γιωργος Χ  |  07:01

Η Τουρκία στη Λιβύη

«Πέδτα των Ευρωπαίων Χάρη μου εμείς τσ ξέρουμε...»
Αρμαγεδών  |  16:03

#PoliticsBlog Η επεισοδιακή αποχώρηση του Κώστα Κληρίδη και η «ντροπή»

«Ακόμα ένας καρεκλοκένταυρος γενικώς που έχει πέσει ακόμα πιο χαμηλά....»
Αρμαγεδών  |  18:54

#PoliticsBlog Το νέο Υπουργικό και τα σενάρια για 3η θητεία του Νίκαρου

«Επι εποχης Τασου ο Νικαρος δηλωνε οτι δεν επιθυμει να ειναι Προεδρος ενος κρατους με συνορα στο Ληδρα ...»
Γιωργος Χ  |  07:47

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση

X