ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αρχίζει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Αφορά μαθήματα προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις και μαθήματα υψηλών επιπέδων (Ε4 - Ε7) Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών

ΚΥΠΕ

Την έναρξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα μαθήματα προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις και στα μαθήματα υψηλών επιπέδων (Ε4 - Ε7) Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών, ανακοίνωσε την Τρίτη, η Υπηρεσία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), μετά από οδηγίες της αρμόδιας αρχής και υλοποίηση σχετικής προεργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα πιο πάνω μαθήματα αφορά, κυρίως, στην ασύγχρονη παιδαγωγική στήριξη, αλλά και στη σύγχρονη εκπαίδευση και διδασκαλία.

Για το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η Υπηρεσία των ΚΙΕ αναφέρει ότι ισχύουν όσα αναφέρονται στην τελευταία σχετική εγκύκλιο του (ΥΠΠΑΝ) με ημερομηνία 23/04/2020 και αρ. φακ. 21.11.06.2 και 21.11.06.3, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των ΚΙΕ.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα διενεργείται εντός του κανονικού ωραρίου διεξαγωγής των πιο πάνω μαθημάτων σε κάθε ΚΙΕ, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μέχρι τρεις (3) ημερήσιες συναντήσεις, μία για κάθε διαφορετικό μάθημα, σύμφωνα με το πιο πάνω ωράριο, οι οποίες δε θα υπερβαίνουν τα τριάντα λεπτά (30΄) έκαστη, και θα παρεμβάλλονται διαλείμματα ανάμεσά τους, η εξ αποστάσεως διδασκαλία ενδείκνυται να έχει μέγιστη διάρκεια είκοσι λεπτών (20΄), ενώ ο υπόλοιπος χρόνος θα αφιερώνεται για συζήτηση με τους μαθητές/μαθήτριες, επίλυση αποριών και τυχόν σχόλια και η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα διενεργείται στη βάση επαναλήψεων και εμπέδωσης των ήδη διδαχθέντων στα Ινστιτούτα μέχρι και τις 10 ή 12 Μαρτίου 2020, αναλόγως.

Στις περιπτώσεις όπου θα κριθεί ότι θα έχει γίνει, σε ικανοποιητικό βαθμό, επανάληψη και εμπέδωση, θα μπορεί να συνεχιστεί η διδασκαλία, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων Προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών των υψηλών επιπέδων (Ε4 - Ε7) Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών.

Για τα ζητήματα που αφορούν στον σχεδιασμό και την οργάνωση της υπόλοιπης σχολικής χρονιάς, η Υπηρεσία των ΚΙΕ παραπέμπει σε όσα διαλαμβάνονται στις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Η Υπηρεσία των ΚΙΕ καλεί τους επηρεαζόμενους Εκπαιδευτές των ΚΙΕ να τηρούν πρόγραμμα, όπου θα καταγράφουν σχετική πληροφόρηση για τις εξ αποστάσεως συναντήσεις διδασκαλίας με τους μαθητές/τις μαθήτριές τους, το οποίο θα κοινοποιούν ηλεκτρονικά, με το τέλος εκάστης εβδομάδας, στους Διευθύνοντες των Ινστιτούτων.

Για σκοπούς γενικής καθοδήγησης και τεχνικής στήριξης των Εκπαιδευτών, σε θέματα αξιοποίησης της εφαρμογής MS TEAMS, τα ΚΙΕ παραπέμπουν στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ, με ημερομηνία 03/04/2020 (http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp10564).

Για ειδικότερα θέματα εκπαιδευτικής ή/και τεχνικής φύσεως, τα ΚΙΕ καλούν τους Εκπαιδευτές να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την Υπηρεσία (kie@moec.gov.cy) ή/και τους αρμόδιους, για αυτά, λειτουργούς της: ptheodosiou@moec.gov.cy και aktoris@moec.gov.cy

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση