ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Μεγάλη διάκριση για το Frederick Research Center με το βραβείο Τυποποίησης και Καινοτομίας

Η υποψηφιότητα του έργου προτάθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) και επιλέγηκε ανάμεσα σε άλλα 15 υποψήφια ευρωπαϊκά έργα

Δελτίο Τύπου

Το ερευνητικό έργο D^2EPC στο οποίο συμμετέχει το Frederick Research Center (FRC) απέσπασε το Βραβείο Ερευνητικού Έργου για την Καινοτομία στην Τυποποίηση στον ετήσιο θεσμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN CENELEC). Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, όπου ο Δρ Πάρις Φωκαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick και επικεφαλής της Ερευνητικής Μονάδας Αειφόρου Ενέργειας (Sustainable Energy Research Group - SERG), παρέλαβε το βραβείο ως ο επιστημονικός και τεχνικός συντονιστής του έργου.

«Η τυποποίηση έχει σημαίνοντα ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και στη διασφάλιση της αποδοτικότητας και βιωσιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος. Είναι τιμή μου να συμμετέχω στη διαμόρφωση των προτύπων βιώσιμης δόμησης του αύριο», ανέφερε ο Δρ Φωκαΐδης παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον κ. Stefano Calzolari, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης.

Το ερευνητικό έργο D^2EPC (Next-generation Dynamic Digital EPCs for Enhanced Quality and User Awareness), το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GA ID 892984), πραγματεύεται τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτηρίων επόμενης γενιάς. Σήμερα, αυτά τα πιστοποιητικά εκδίδονται βάσει υπολογισμών. Ωστόσο στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκαν εργαλεία και διαδικασίες για την ενεργειακή πιστοποίηση κτηρίων με βάση μετρήσεις της πραγματικής τους απόδοση (operational rating), από τις οποίες προέκυψε ένα ευρωπαϊκό τεχνικό πρότυπο που βρίσκεται στα τελικά στάδια έκδοσής του (CEN TC 371/WG5), στις λογικές έξυπνων κτηρίων και έξυπνων πόλεων. Η σύνταξη και έκδοση του νέου προτύπου συντονίζεται από τον Δρα Φωκαΐδη.

Ο ετήσιος θεσμός των Βραβείων για την Καινοτομία στην Τυποποίηση καθιερώθηκε το 2018 με σκοπό τη βράβευση των ερευνητικών έργων και ερευνητών/τριών με τη μεγαλύτερη συμβολή στον τομέα της τυποποίησης. Το έργο D^2EPC προτάθηκε ως υποψήφιο από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) και επιλέγηκε ανάμεσα σε άλλα 15 υποψήφια έργα, τα οποία είχαν προταθεί από αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όπως οι DIN, BS, AFNOR, UNI, UNE, ASI, ΕΛΟΤ κ.ά..

Η εν λόγω βράβευση αποτελεί κορυφαία διάκριση για το Frederick Research Center και δεικνύει το υψηλό επίπεδο της έρευνας που εκπονείται. Αποτελεί επίσης αναγνώριση της ποιότητας του ερευνητικού έργου της Ερευνητικής Μονάδας Αειφόρου Ενέργειας η οποία τα τελευταία χρόνια συμμετέχει ενεργά σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα του αειφόρου δομημένου περιβάλλοντος και των αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών.

Στο ερευνητικό έργο D^2EPC συμμετέχουν: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα), Kaunas University of Technology (Λιθουανία), Geosystems Hellas A.E (Ελλάδα), Cleopa GmbH (Γερμανία), SEnerCon GmbH (Γερμανία), Asociacion Espanola de Normalizacion (Ισπανία), DEMO Consultants BV (Ολλανδία), SGS TECNOS SA (Ισπανία), HYPERTECH Energy Labs (Ελλάδα), Austrian Standards International (Αυστρία), Frederick Research Center (Κύπρος), Austrian Energy Agency (Αυστρία) και IsZEB – Intelligent Solutions for Zero and Positive Energy Buildings (Ελλάδα).

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση