ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Microcredentials από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων EU-CONEXUS μέσω του Πανεπιστημίου Frederick

Πρόκειται για μικρές συμπληρωματικές εκπαιδευτικές εμπειρίες που προσφέρονται με σύντομο κύκλο μαθημάτων

Δελτίο Τύπου

  • Μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την προσφορά μικροδιαπιστευτηρίων
  • Φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Frederick αποκτούν δωρεάν μικροδιαπιστευτήρια

Από τον περασμένο Μάρτιο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick έχουν την εξαιρετική ευκαιρία να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν μια σειρά από σύντομα, ευέλικτα και ταχύρρυθμα προγράμματα, που οδηγούν στην απόκτηση προσόντων που είναι γνωστά ως μικροδιαπιστευτήρια (microcredentials).

Πρόκειται για μικρές συμπληρωματικές εκπαιδευτικές εμπειρίες που προσφέρονται με σύντομο κύκλο μαθημάτων, επιπρόσθετα και πέραν του κανονικού προγράμματος σπουδών των φοιτητών/τριών, με σκοπό να τους/τις προετοιμάσουν καλύτερα για τη σύγχρονη αγορά εργασίας, εμπλουτίζοντας παράλληλα το βιογραφικό τους. Τα μαθήματα αναπτύσσονται στη βάση συγκεκριμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων οι οποίες ανταποκρίνονται στις ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία και την αγορά εργασίας και σε πραγματικές κοινωνικές, προσωπικές, πολιτιστικές και επαγγελματικές ανάγκες.

Τα προγράμματα έχουν αναπτυχθεί από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των εννέα (9) πανεπιστημίων της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS και προσφέρονται σε εξ αποστάσεως μορφή. Έχουν σχεδιαστεί με βάση τις μελλοντικές τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, για να εφοδιάσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των εννέα αυτών πανεπιστημίων με επιχειρηματικές, πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες, που θα τους διευκολύνουν να κυνηγήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και περισσότερες πιθανότητες.

Από την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή μέχρι τον Κινηματογράφο, και από τη Βιώσιμη Μόδα μέχρι τη Νευροεπιστήμη και την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πάρα πολλές θεματικές περιοχές.

Συγκεκριμένα προσφέρονται προγράμματα γύρω από τις πιο κάτω θεματικές ενότητες, που ευθυγραμμίζονται με το θεματικό πλαίσιο στο οποίο εστιάζει και το EU-CONEXUS: την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης (Smart Urban Coastal Sustainability - SmUCS):

  • Ακαδημαϊκές δεξιότητες: Smart Learning, Environmental and Science Education, Personal Leadership Development and Networking skills, Professional communication and Academic Writing, Research and Innovation Thinking, Ethics/Bioethics, Research-based skills, Digital literacy skills.
  • Τεχνολογία και έξυπνα συστήματα: Games and gamification, Artificial intelligence in office work, Digital Marketing and Communication, Big Data Science, Industry 4.0, Cognitive systems and neuroscience, Digital humanities Sustainable IT.
  • Πόλεις και αστική ανάπτυξη: Near Zero Energy Building (NZEB), IoT, Smart Green cities, Healthy cities, Green mobility and transport, Modernisation and Heritage protection, Urban environmental challenges, Responsible consumption and production.
  • Παράκτια ζώνη: Coastal tourism, Smart ports, Anatomy of coastal areas, Coastal risks & protection, Ecosystem services, Business in coastal areas, Waste management in coastal areas, Water management.
  • Αειφορία: SDGs, Technologies for Sustainable Development, Climate change and resilience, English for Sustainability, Social entrepreneurship and commitment, Green skills, Sustainable consumption, Sustainable management.
  • Ευρωπαϊκά θέματα: European identity and its transformation, Equitable and inclusive civic engagement, Intercultural communication/Multilingualism, European funding instruments, International standardisation, Blue Economy, European initiatives for youth, European Environmental policies.

Τα μικροδιαπιστευτήρια (microcredentials) αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελούν βασική συνιστώσα του οράματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, αφού αναγνωρίζονται ευρέως για τη συμβολή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Ήδη, με πρωτοβουλία του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ξεκινά η διαβούλευση για τις διαδικασίες πιστοποίησης των μικροδιαπιστευτηρίων και στην Κύπρο.

Το EU-CONEXUS αποτελεί ένα δίκτυο ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που εστιάζει στην ευφυή αειφόρο παράκτια οικιστική ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα από τα έργα της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη δημιουργία περίπου είκοσι δικτύων πανεπιστημίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Τα δίκτυα αυτά θα επιτρέπουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αποκτούν πτυχίο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Η ΕΕ θεωρεί πως αυτά είναι τα πανεπιστήμια του μέλλοντος, αφού θα επικεντρώνονται στην αειφορία και θα προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες, φέρνοντας επανάσταση στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το EU-CONEXUS έχει στόχο να αναπτύξει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης, όπως ονομάζεται η στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα. Πέρα από το Πανεπιστήμιο Frederick, στο δίκτυο συμμετέχουν το La Rochelle Université (Γαλλία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), το Klaipeda University (Λιθουανία), το Universidad Catolica de Valencia “San Vicente Martir” (Ισπανία), το University of Zadar (Κροατία), το University of Rostock (Γερμανία) και το South East Technological University (Ιρλανδία). Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αυτό σημαίνει: νέες ευκαιρίες, νέα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών, νέα προγράμματα κινητικότητας, κοινές διαδικτυακές βιβλιοθήκες, και ενισχυμένη έρευνα στο πλαίσιο ενός ‘έξυπνου’ ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού χώρου.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση