ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Παν. Νεάπολις Πάφου: Παράγοντας κοινωνικής συνοχής και ακαδημαϊκής Αριστείας

Οι Σχολές θεραπεύουν τα γνωστικά τους πεδία μέσω 10 τμημάτων και προσφέρουν 45 Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ταυτότητα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου συνθέτουν πέντε Σχολές (Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής, Νομική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών). Οι Σχολές θεραπεύουν τα γνωστικά τους πεδία μέσω 10 τμημάτων και προσφέρουν 45 Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προσφέρει 45 προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε συμβατική και εξ αποστάσεως μορφή εκπαίδευσης.

Πέρα από τα γνωστά και καταξιωμένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής, Ψυχολογίας, Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 λειτουργούν όλα τα νέα προγράμματα σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τα οποία πιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Μερικά από τα νέα προγράμματα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 είναι:

• Πληροφορικά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία

• Διεθνείς Σχέσεις

• Στρατηγική & Ασφάλεια

• Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Διακυβέρνηση

• Ποινική Δικαιοσύνη και Οικονομικό Έγκλημα

• Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

• Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

• Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης

• Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα & Ψηφιακό Marketing

• Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν και τα ήδη λειτουργούντα με επιτυχία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) με κατευθύνσεις Γενική Διοίκηση, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Εκπαιδευτική Διοίκηση, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Τα ενδιαφέρον για αυτά τα μεταπτυχιακά προγράμματα προέρχεται από νέους αποφοίτους του Πανεπιστημίου καθώς και μεγαλύτερους σε ηλικία κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν σε σύγχρονα γνωστικά πεδία και να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.

Όλα τα Curricula των νέων προγραμμάτων σπουδών έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες της 4IR (Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης) και το νέο σύνθετο εθνικό και διεθνές γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον των αγορών εργασίας. Ενσωματωμένα με το σύνολο των ποιοτικών κριτηρίων όπως ορίζονται από το Ευρωπαϊκό (EQF) και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) και μια σειρά από σύγχρονες καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των διαμορφωτικών δραστηριοτήτων, της συνεχούς διάδρασης φοιτητών - διδασκόντων, των ασκήσεων ρόλων και προσομοίωσης σε real life scenarios, παρέχοντας εκ παραλλήλου τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (pastoral support) και στήριξης.

Η εκπαίδευση μετά την πανδημία

Ο τρόπος υλοποίησης της συμβατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής ακαδημαϊκής γνώσης σε on line μορφή, είναι ένα τοπίο υπό συνεχή διαμόρφωση με άγνωστη ακόμα τελική κατάληξη. Γεγονός είναι ότι στην προσπάθεια ανταπόκρισης στα ζητήματα που έθεσε η πανδημία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εισήχθησαν και δοκιμάστηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης και αξιολόγησης της φοιτητικής επίδοσης σε online μορφή, εξασφαλίζοντας παράλληλα την απαραίτητη διαφάνεια, δίκαιη κρίση και πλήρη επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε επιπέδου προγράμματος σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στηρίζεται σε πυλώνες σταθερότητας, ανάπτυξης, ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και διεθνούς αναγνώρισης, με γνώμονα την προσιτή αριστεία, την ακαδημαϊκή αρτιότητα και την ευθύνη και ευαισθησία για την φοιτητική του κοινότητα.

Προς επίτευξη των στόχων αυτών το Πανεπιστήμιό μας έχει ήδη υιοθετήσει και ενσωματώσει στα προγράμματα σπουδών του τις βέλτιστες διεθνώς ποιοτικές εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως τεχνολογίες προσομοίωσης, real life scenarios, τη διαφοροποίηση των μέσων και του τρόπου συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών/τριών και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επενδύει συνεχώς σε νέα καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία προσανατολισμένα στην παροχή εφαρμοσμένης γνώσης αιχμής και στη συμβατική μορφή εκπαίδευσης, η οποία παρέχεται προσωρινά σε on line μορφή με αυξημένη διάδραση με τους φοιτητές μας.

Διαχρονικοί πυλώνες σταθερότητας

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, εμπνεόμενο από το όραμα του ιδρυτή και πρώτου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του, αείμνηστου Μιχαλάκη Γ. Λεπτού και υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Γεωργίου Μ. Λεπτού, στηρίζει την πορεία του σε έξι διαχρονικούς πυλώνες σταθερότητας, ανάπτυξης, ακαδημαϊκής πρωτοπορίας και διεθνούς αναγνώρισης, με γνώμονα την προσιτή αριστεία, την ακαδημαϊκή αρτιότητα και την ευθύνη και ευαισθησία για την φοιτητική του κοινότητα. Αυτές είναι:

• Ενίσχυση της έρευνας και παραγωγή νέας γνώσης μέσω της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα ως ισότιμοι συνομιλητές με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, μέσα από διεθνείς συνεργασίες με σημαντικούς επιστημονικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς, συνεισφέροντας στον επιστημονικό διάλογο διεθνώς.

• Διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών και της φοιτητικής κοινότητας με την αγορά εργασίας, με ανταπόκριση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες της 4IR (Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης) και το νέο γεωπολιτικοοικονομικό περιβάλλον των παγκοσμίων αγορών.

• Πρωτοπορία στην αιχμή της γνώσης με τα υφιστάμενα αλλά και νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες, στις νέες προκλήσεις, στις νέες τεχνολογίες με ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και συνεργειών με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.

• Διαδρομή και λειτουργία με κοινωνική ευαισθησία και υψηλό αίσθημα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

• Συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη ως ηθική δέσμευση και υποχρέωση του Πανεπιστημίου στην επαρχία της Πάφου, και προσφορά του συνόλου των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του για τη βιώσιμη και αειφόρα τοπική ανάπτυξη.

• Προσοχή και αίσθημα ευθύνης προς την φοιτητική μας κοινότητα, με αυξημένο ενδιαφέρον προς τους αποφοίτους μας.

Έχει υιοθετήσει και ενσωματώσει στα προγράμματα σπουδών τις βέλτιστες διεθνώς ποιοτικές εκπαιδευτικές πρακτικές.

 

Οι προκλήσεις στο νέο τοπίο

Οι πολλαπλές προκλήσεις στις οποίες κληθήκαμε να ανταποκριθούμε κατά την διάρκεια του περασμένου ακαδημαϊκού έτους, συνέθεσαν για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις ένα περιβάλλον δημιουργικών ευκαιριών, ανάπτυξης ανθεκτικότητας και αποτελεσματικών μηχανισμών λήψης αποφάσεων, για άμεση προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα λειτουργίας. Επιγραμματικά μπορούμε να κατατάξουμε τις προτεραιότητες για τα επόμενα έτη σε τέσσερις επιχειρησιακούς άξονες στήριξης και ανάπτυξης, ως αναγκαιότητα και εφαρμογή δρομολογούμενων αλλαγών:

• Περαιτέρω διεθνοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου παράλληλα με την προσφορά ανταγωνιστικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών με βέλτιστους διεθνείς δείκτες ποιότητας.

• Αύξηση και βέλτιστη αξιοποίηση των ιδιωτικών πόρων με παράλληλη μόχλευση και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για επένδυση στην πρωτογενή ακαδημαϊκή έρευνα, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού και στην ενίσχυση των υποδομών μας.

• Έμφαση στην παροχή καινοτόμου γνώσης μέσω της δημιουργίας Προγραμμάτων Σπουδών αιχμής γνώσης στα σύγχρονα επιστημονικά πεδία της οικονομίας της γνώσης με πλήρη διασύνδεση και αναφορά στα νέα εργασιακά δεδομένα.

• Αναμόρφωση του επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας του Πανεπιστημίου με πλήρη ενσωμάτωση και επέκταση των τεχνολογικών καινοτομιών στην παροχή υπηρεσιών και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

www.nup.ac.cy 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση