ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Πότε ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Παγκύπριες Εξετάσεις

Όλες οι πληροφορίες

ΚΥΠΕ

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022 και διεκδίκηση θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, στις Στρατιωτικές Σχολές και στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, αρχίζει την Τετάρτη, 23 Μαρτίου και ώρα 11:00 π.μ. και ολοκληρώνεται την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 μ.μ., αναφέρει ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).
 
Διευκρινίζεται ότι, κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να δημιουργήσουν την αίτησή τους, να την επεξεργαστούν, να την τροποποιήσουν όσες φορές επιθυμούν ώστε να καταλήξουν στις καταλληλότερες για αυτούς τελικές επιλογές, και να την υποβάλουν.
 
Τονίζεται ότι, μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου δεν θα επιτρέπεται καμία αλλαγή ή τροποποίηση στην αίτηση οποιουδήποτε υποψηφίου. Την ευθύνη για τυχόν λάθη, αβλεψίες ή παραλήψεις, φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο υποψήφιος που υπέβαλε την αίτηση.
 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης θα βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων (http://www.moec.gov.cy/ypexams) και η είσοδος σε αυτήν θα μπορεί να γίνεται από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεδομένου ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 
Κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (23 μέχρι και 31 Μαρτίου 2022), καθημερινά, μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. και 7:00 μ.μ., η Υπηρεσία Εξετάσεων θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο (Τηλ.: 22582933 / 22582934) για υποστήριξη των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 
Τέλη Εξετάσεων για σκοπούς πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας
 
Οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετέχουν στις εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας, καταβάλλουν τέλη.
 
Τα τέλη εξέτασης όλων των μαθημάτων Πρόσβασης καθώς και των Ειδικών Εξετάσεων ανέρχονται στα €25, εκτός από τα τέλη εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας τα οποία ανέρχονται στα €50.
 
Τις προσεχείς μέρες το ΥΠΠΑΝ θα ανακοινώσει τη διαδικασία για εξαίρεση συγκεκριμένων ομάδων υποψηφίων από την καταβολή τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022.
 
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα προβεί στη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων ηλεκτρονικών ελέγχων και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η περίοδος και η διαδικασία πληρωμής των εξεταστικών τελών. Η πληρωμή των εξεταστικών τελών θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 
Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα πληρώσουν τα απαιτούμενα εξεταστικά τέλη εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αίτησή τους που αφορά στην πρόσβαση στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας θα ακυρωθεί αυτόματα.
 
Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες
 
Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και επιθυμούν να διεκδικήσουν οποιεσδήποτε διευκολύνσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022, θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα τα σχετικά πεδία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 
Οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Ιδίου τύπου οι οποίοι συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2022 για σκοπούς πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας, θα πρέπει να εκτυπώσουν την Αίτηση Διευκολύνσεων, να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά (πχ Απόφαση Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, Ιατρικά πιστοποιητικά, άλλες αξιολογήσεις κλπ) και να τα παραδώσουν στον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου τους.
 
Στις περιπτώσεις που θα εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων η παροχή συγκεκριμένων διευκολύνσεων, ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος και λαμβάνει γνώση η αρμόδια Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, η οποία και θα μεριμνήσει για την εφαρμογή τους.

Εξέταση Πρακτικής Δοκιμασίας

Οι υποψήφιοι της Εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας για σκοπούς εισδοχής στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Πλαίσιο 9), αλλά και οι υποψήφιοι που θα αιτηθούν πριμοδότηση ως διακριθέντες αθλητές, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που βρίσκονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022 (Τόμος Α΄, σελ. 71-79) και να αποστείλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
 
Αιτήσεις για Στρατιωτικές Σχολές

Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την αποστείλουν στο Υπουργείο Άμυνας μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στους υποψήφιους για Στρατιωτικές Σχολές βρίσκονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022 (Τόμος Α΄, σελ. 127-141).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας για πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με την υγειονομική εξέταση, την αθλητική και την ψυχοτεχνική δοκιμασία.
 
Τμήμα Καλών Τεχνών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και Τμήματα Καλών Τεχνών Ελλάδας
 
Η εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απαιτεί διαφορετικές διαδικασίες εξέτασης.

Λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και διεξαγωγής των Εξετάσεων για εισαγωγή στα πιο πάνω Τμήματα, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, γι` αυτό και οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να παρακολουθούν για ενημέρωσή τους την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Διεκδίκηση θέσης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, στην κατηγορία αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάγονται οι απόφοιτοι σχολείων για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει Ελληνική καταγωγή,
β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια βάσει της πιο πάνω οδηγίας, μπορούν να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΑΕΙ μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, με την κατηγορία αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Κυπριακών Σχολείων Ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, δύναται να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΑΕΙ με ξεχωριστή διαδικασία η οποία αποφασίζεται και ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.
 
Απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων και άτομα τα οποία διαμένουν στο εξωτερικό
 
Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, καθώς και άτομα τα οποία διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να εκτυπώσουν και να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Εξετάσεων (Ταχ. Θυρίδα: 28777, 2082, Στρόβολος, Λευκωσία) τα πιο κάτω έγγραφα, μέχρι και την Τρίτη, 5 Απριλίου 2022 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου):
α) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022,
β) Αντίγραφο και των δύο όψεων της Κυπριακής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,
γ) Αποδεικτικό Απόλυσης ή αντίγραφο του Απολυτηρίου τους πιστοποιημένο από τον Διευθυντή του Σχολείου αποφοίτησής τους ή, στην περίπτωση που είναι τελειόφοιτοι μαθητές σε Σχολείο του εξωτερικού, βεβαίωση ατομικών στοιχείων από το Σχολείο τους,
δ) Σε περίπτωση που έχουν υποβάλει αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να επισυνάψουν τα απαραίτητα ιατρικά ή άλλα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά υποστήριξης της αίτησής τους.
 
Πρόσβαση σε πληροφορίες και άλλο σχετικό υλικό
 
Οι υποψήφιοι καλούνται επιπλέον για σκοπούς εκπαιδευτικής συμβουλευτικής να απευθύνονται στον/την καθηγητή/τρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του Σχολείου τους ή στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στο ΥΠΠΑΝ (Τηλ. 22800931) ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε εργάσιμες μέρες και ώρες.
 
Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2022, δημοσιεύονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2022, που διατίθεται στην αποθήκη του ΥΠΠΑΝ, στα βιβλιοπωλεία και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων www.moec.gov.cy/ypexams .

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση