ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Σύσταση επιστημονικής επιτροπής για αξιολόγηση του προγράμματος των σχολείων

Τα ζητήματα που θα εξετάσει

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει ότι οι Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης προχωρούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σε μια σειρά από ενέργειες και σχεδιασμούς στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, ως ακολούθως:

  1. Θα συσταθεί ειδική επιστημονική συντονιστική επιτροπή για να αξιολογήσει την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος Γυμνασίων, Λυκείων και ΤΕΣΕΚ και να προτείνει ενδεχομένως αναπροσαρμογές και τυχόν επικαιροποίηση, λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τυχόν γενικότερα ζητήματα και την αντιστοίχιση με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, τη συστηματική προσαρμογή στα δεδομένα της ψηφιακής τεχνολογίας και ειδικότερα την επικείμενη παράδοση των ψηφιακών αιθουσών διδασκαλίας.

Η Επιτροπή για το Αναλυτικό Πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε συνδυασμό και συνεργασία με τη θεσπισμένη Επιτροπή Νέου Ωρολογίου Προγράμματος, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο της διδασκαλίας σε σχέση με τους προβλεπόμενους δείκτες επάρκειας/επιτυχίας, τη λειτουργία εργαστηρίων δεξιοτήτων στα γυμνάσια και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών/τριών.

Με αυτό τον τρόπο και με δεδομένη την αρμοδιότητα του Υπουργείου και των Διευθύνσεων να προσδιορίζουν τα πλαίσια μάθησης, σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους στην εκπαίδευση, θα τερματισθούν και οι ευκαιριακές συζητήσεις που γίνονται σχετικά με το τι διδάσκεται κάθε χρόνο στα σχολεία.

Ταυτόχρονα, θα αξιοποιηθεί και η ευεργετική επίδραση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ως προς τον καθορισμό μιας ενιαίας διαδικασίας και ενός δεδομένου ρυθμού διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία και τμήματα, στη βάση των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων.  

  1. Αξιοποιώντας δεδομένα που προκύπτουν από τη διαδικασία αποτίμησης του νέου σχεδίου αξιολόγησης μαθητών/τριών, που όπως προβλέπεται και από τη νομοθεσία πρέπει να γίνει με την ολοκλήρωση της πρώτης εφαρμογής του, στο τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους και στη βάση των δεδομένων που υπάρχουν και από τις εργασίες της Ομάδας Ελέγχου Ποιότητας Εξετάσεων (ΟΕΠΕ) και του Γραφείου Προγραμματισμού του ΥΠΑΝ, οι διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης θα προχωρήσουν στον καταρτισμό «τράπεζας θεμάτων» τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις τακτές αξιολογήσεις.

Η σκοπούμενη διαδικασία θεματοθέτησης μέσω τράπεζας θεμάτων θα επιτρέπει τη διεξοδική αξιολόγηση, επαλήθευση και επιλογή κατάλληλων εξεταστικών δοκιμίων σε χρήσιμο χρόνο, κατά τρόπο που θα υπάρχει καλύτερη εποπτεία της όλης διαδικασίας και να μπορεί να αντιμετωπίζονται καλύτερα και τυχόν ανεπιθύμητα περιστατικά, όπως αυτό που προέκυψε τον περασμένο μήνα σε σχολείο.

  1. Με την ευκαιρία αυτής της αξιολόγησης, το Υπουργείο θα πρέπει να καταθέσει ξανά στη Βουλή των Αντιπροσώπων για εξέταση και έγκριση την πρόταση που είχε υποβληθεί στη διάρκεια του προηγούμενου έτους σχετικά με τον περιορισμό των εξεταζόμενων μαθημάτων στο γυμνάσιο σε δυο αντί τεσσάρων. Η ίδια πρόταση περιλαμβάνει και τη ρητή ρύθμιση του υπόλοιπου μέρους της αξιολόγησης (60%) προκειμένου, λαμβάνοντας υπόψη τη θεσπισμένη γραπτή αξιολόγηση να αποφεύγεται τυχόν κατάχρηση γραπτών ασκήσεων («διαγωνισμάτων») στο πλαίσιο της αξιολόγησης που προβλέπεται να είναι προφορική.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των προβλεπόμενων σχετικά με την προφορική αξιολόγηση μπορεί να υποβοηθηθεί και με έγκριση του νομοσχεδίου για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, μέσω της οποίας προβλέπεται και αξιολόγηση τους από τη διεύθυνση του σχολείου, που θα μπορεί να λαμβάνει υπόψη και τέτοιες παραμέτρους.

  1. Ταυτόχρονα σημειώνεται ότι δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες, ούτως ώστε στη διαδικασία «ανατροφοδότησης» που προβλέπεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση της γραπτής αξιολόγησης του τετραμήνου, ο/η κάθε εκπαιδευτικός θα εργαστεί με τους μαθητές και μαθήτριες στην τάξη, στη βάση του ατομικού δοκιμίου του καθενός/καθεμιάς, επισημαίνοντας και επεξηγώντας τα ανάλογα μαθησιακά ζητήματα που προκύπτουν από αυτά.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση