ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στο έργο Nexus για την ανάπτυξη Σχεδίων Ισότητας των Φύλων χωρίς αποκλεισμούς

Με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Horizon Europe

Δελτίο Τύπου

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο ερευνητικό έργο NEXUS (Twinning Research and Innovation Institutions to Design and Implement Inclusive GEPs), σκοπός του οποίου είναι η συνδιαμόρφωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση καινοτόμων και στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στα Πανεπιστήμια.

Το έργο NEXUS εξασφάλισε κονδύλι ύψους 1 εκατ. ευρώ και υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ανταγωνιστικού προγράμματος Horizon Europe.

Στο έργο συμμετέχουν δέκα ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς σε Ιρλανδία, Κύπρο, Ιταλία, Βουλγαρία, Γαλλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σερβία και Τουρκία. Μέσω του έργου, οι φορείς επιδιώκουν τη γεφύρωση των κενών συμμετοχικότητας στη δομή τους με στόχο την ανάπτυξη Σχεδίων Ισότητας των Φύλων χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, επιδιώκουν τη γεωγραφική ενσωμάτωση με την πιλοτική εφαρμογή δράσεων στα επτά κράτη μέλη της ΕΕ και τις δύο συνδεδεμένες χώρες (Τουρκία και Σερβία).

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick, το έργο NEXUS συντονίζει η Ερευνητική Μονάδα RIGE - Gender Equality and Inclusion Unit του Πανεπιστημίου Frederick, με επικεφαλής τη Δρ. Πετρούλα Μαυρικίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου: «Οι όποιες αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν στην ισότητα των φύλων, θέλουμε να είναι θεσμικές. Συμμετέχοντας στο έργο NEXUS, κάνουμε ένα επιπλέον βήμα προς τη θεσμική διασφάλιση της ισότητας, χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό σημαίνει πως μας ενδιαφέρει το φύλο αλλά και η φυλή, η εθνότητα, η υπηκοότητα, η θρησκεία, οι πεποιθήσεις, η αρτιμέλεια, η ηλικία, ο σεξουαλικός προσδιορισμός κ.ά. Σε συνεργασία, λοιπόν, με τους εταίρους μας σε αυτό το έργο, επιδιώκουμε την ανάπτυξη συμπεριληπτικών Σχεδίων Ισότητας Φύλων με διαθεματικό προσανατολισμό», αναφέρει η ίδια.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου NEXUS, δημιουργούνται δομές υποστήριξης ανάμεσα στους συμμετέχοντες φορείς: Οι πιο έμπειροι μεταφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους σε αυτούς με λιγότερη εμπειρία στη διαμόρφωση Σχεδίων Ισότητας Φύλων. Κατά την εκπόνηση του έργου, θα διενεργηθούν αναλύσεις σχετικά με το πώς ο κάθε οργανισμός, που έχει πρόσφατα εφαρμόσει το δικό του Σχέδιο Ισότητας Φύλων, έχει συλλέξει τα δεδομένα του, πώς αυτά αξιολογήθηκαν και ποιες είναι/ήταν οι πιθανές προκλήσεις κατά την εφαρμογή των Σχεδίων. Η ανάλυση των δεδομένων θα βοηθήσει στον εντοπισμό καινοτόμων συμπεριληπτικών δράσεων. Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένας από τους φορείς όπου θα εφαρμοστούν πιλοτικά οι συμπεριληπτικές δράσεις που θα προκύψουν και που θα αξιολογηθούν με σκοπό τη βελτίωση των Σχεδίων Ισότητας Φύλων όλων των εταίρων.

Το Πανεπιστήμιο Frederick υιοθέτησε το δικό του διαθεματικό Σχέδιο Ισότητας Φύλων για την τετραετία 2021-2025. Μέσα από το Σχέδιο, το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται να γεφυρώσει το μισθολογικό έμφυλο χάσμα και στοχεύει ώστε η εκπροσώπηση γυναικών στα ανώτερα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, ποσοστό το οποίο έχει ήδη επιτευχθεί. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Σχεδίου, το Πανεπιστήμιο έχει συντάξει Κώδικα για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης.

Σημειώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Frederick οι γυναίκες εκπροσωπούνταν κατά 50% ενώ στο ίδιο ποσοστό ανερχόταν η εκπροσώπηση γυναικών στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, γυναίκες κατείχαν το 39% των ανώτερων θέσεων (Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες, Προέδροι). Το Πανεπιστήμιο καταγράφει χαμηλά ποσοστά στην εκπροσώπηση γυναικών στην ακαδημαϊκή βαθμίδα Καθηγήτριας και ένας από τους στόχους είναι η αύξηση αυτού του ποσοστού.

Στο ερευνητικό έργο NEXUS συμμετέχουν οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς: Technological University Dublin (Ιρλανδία) ως Συντονιστής Έργου, Smart Venice (Ιταλία), Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος), Sofia University St Kliment Ohridski (Βουλγαρία), Universite Du Mans (Γαλλία), Academia Gorniczo-Hutnicza Im. Stanislawa Staszica W Krakowie (Πολωνία), Bay Zoltan Alkalmazott Kutatasi Kozhasznu Nonprofit KFT (Ουγγαρία), University of Nis (Σερβία), Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia (Ιταλία) και KOC University (Τουρκία) ως εταίροι.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση