ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Προσοχή! Επικίνδυνο μηχάνημα laser (εικόνα)

Δείτε επικίνδυνα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Μηχανή επεξεργασίας λέιζερ κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης A12/00995/22 [https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006410]

Το εγκατεστημένο παράθυρο προστασίας της μηχανής λέιζερ δεν προστατεύει επαρκώς (μετρημένο επίπεδο προστασίας 0,02 αντί για απαιτούμενο επίπεδο τουλάχιστον 4). Η ανακλώμενη ή η διάχυτη ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να διαφύγει ελεύθερα από τον χώρο εργασίας της μηχανής και να προκαλέσει βλάβη στην όραση του χειριστή του μηχανήματος ή και τρίτων προσώπων.

Το προϊόν, που φαίνεται εδώ, δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα Μηχανήματα ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 11553.

2. Κυκλική λεπίδα πριονιών κινεζικής προέλευσης

(αφορά 17 προϊόντα με στοιχεία όπως φαίνονται στον Πίνακα 1)

Η κυκλική λεπίδα πριονιού μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (σμιρίλιο) και ως εκ τούτου, θα μπορούσε, αντίθετα στη χρήση για την οποία προορίζεται, να χρησιμοποιηθεί ως δισκοπρίονο χειρός. Κατά συνέπεια, αυτό πιθανόν να προκαλέσει λάκτισμα ή απώλεια του ελέγχου του εργαλείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη.

Το προϊόν πωλείται ηλεκτρονικά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60745-2-3.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ

Έξυπνο τηλέφωνο / έξυπνη συσκευή για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες κινεζικής προέλευσης

(αφορά 6 προϊόντα με στοιχεία όπως φαίνονται στον Πίνακα 2)

Η συσκευή δεν πληροί τις σχεδιαστικές απαιτήσεις για την εγγενή ασφάλεια που απαιτούνται για χρήση σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Η ισχύς εξόδου είναι υπερβολική και η μπαταρία δεν είναι επαρκώς προστατευμένη. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ανάφλεξης σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

Το προϊόν πωλείται ηλεκτρονικά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ATEX ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60079-11.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων άγνωστης προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 27, Αρ. Ειδοποίησης A12/00945/22 [https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006376]

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές ≤ 46%). Επιπλέον, το ένα από τα δύο στρώματα φίλτρου δεν παρέχει πλήρη κάλυψη. Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν, που φαίνεται εδώ, δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149.

2. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00106/22 [https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006284]

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά η δυνατότητα διήθησής του δεν έχει δοκιμαστεί από ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Κατά συνέπεια, δεν έχει τεκμηριωθεί ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν, που φαίνεται εδώ, δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση