ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

KTrends Q3 23: Το 63% των ερωτηθέντων έχουν μειωμένη εμπιστοσύνη στις τράπεζες

Όσον αφορά στον δανεισμό, τα στοιχεία δείχνουν και πάλι αυξημένο εκνευρισμό

Η εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες σημειώνει επίσης μικρή σταθεροποίηση, με επιβράδυνση της απώλειας εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις φαίνεται πως έχουν οι συνεχιζόμενες συζητήσεις (και παράπονα) σε σχέση με τα καταθετικά επιτόκια. Η έρευνα βρίσκει πως συνολικά 63% των ερωτηθέντων έχουν μειωμένη εμπιστοσύνη στις τράπεζες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσον αφορά στις καταθέσεις τους, εκ των οποίων το 29% αναφέρει πως η εμπιστοσύνη τους είναι «σημαντικά μειωμένη».

 

Καλύτερη είναι η εικόνα σε σχέση με την εμπιστοσύνη για τις αποταμιεύσεις, ενδεχομένως αντικατοπτρίζοντας τα υψηλά κέρδη που καταγράφει ο τραπεζικός τομέας. Σημειώνουμε την μείωση του αριθμού που αναφέρει «σημαντική μείωση» εμπιστοσύνης από το 36% του προηγούμενου τριμήνου στο 23%, ενώ ταυτόχρονα σταθερή είναι η εμπιστοσύνη ανάμεσα στο 34% του δείγματος (23% προ τριμήνου). Έτσι υπάρχει μια ελαφριά αλλά σημαντική μετατόπιση του δείγματος προς την σταθεροποίηση της εμπιστοσύνης, τουλάχιστον όσον αφορά στις αποταμιεύσεις. Πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι προηγήθηκαν τρία τρίμηνα μείωσης της εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες. Έτσι, τα «αποθέματα» εμπιστοσύνης στις τράπεζες παραμένουν χαμηλά.

Όσον αφορά στις συναλλαγές, η επιτάχυνση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών έχει σταθεροποιήσει τη εμπιστοσύνη στις τράπεζες (42% η ίδια). Μείωση της εμπιστοσύνης καταγράφεται σε ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 41%, αλλά σε συνάφεια με την γενικότερη εικόνα, σημειώνεται κάποια σταθεροποίηση, αφού το προηγούμενο τρίμηνο το ποσοστό του δείγματος που κατέγραψε απώλεια εμπιστοσύνης ήταν υψηλότερο (47%). Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα της επαρχίας Αμμοχώστου όπου 28% σημειώνουν σημαντική μείωση εμπιστοσύνης.

 

Στον αντίθετο πόλο, ποσοστό 15% αναφέρουν έστω και οριακή βελτίωση στην εμπιστοσύνη για σκοπούς συναλλαγών, με την μεγαλύτερη απόκλιση από τον μέσο όρο να εντοπίζεται ανάμεσα στους νέους (20%) και στα άτομα με υψηλά επίπεδα μόρφωσης (17%).

Όσον αφορά στον δανεισμό, τα στοιχεία δείχνουν και πάλι αυξημένο εκνευρισμό, με το 81% να αναφέρουν πως είναι «κάπως» ή «πολύ» δύσκολο να συνάψουν δάνειο. Όπως αναμενόταν, η ηλικιακή ομάδα με τη μεγαλύτερη δυσκολία, αφορά στα άτομα άνω των 65 ετών. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πως, ενώ το ποσοστό των ερωτηθέντων που απαντά πως είναι «πολύ δύσκολο» να εξασφαλίσουν δάνειο βρίσκεται στο υψηλό 46%, καταγράφεται σημαντική μείωση του συγκεκριμένου ποσοστού, το οποίο βρισκόταν στο 57% προ τριμήνου. Οι ερωτηθέντες έχουν μετατοπίσει τις απαντήσεις τους από «πολύ δύσκολο» σε «κάπως δύσκολο», επιβεβαιώνοντας και τη σχετική έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία επίσης βρίσκει πως υφίστανται δυσκολίες, αλλά λιγότερες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σημειώνεται στον αντίποδα πως μεγαλύτερη ευκολία στη σύναψη δανείων καταγράφεται στη Λευκωσία (13%) αλλά και ανάμεσα στους νέους ηλικιών 18-24 (16%), ενδεχομένως λόγω της αυξημένης χρήσης νέων τεχνολογιών, η οποία επικεντρώνεται σε μικρότερα δάνεια που ελκύουν τις νεαρότερες ηλικίες.

Αξίζει να σημειωθεί η συνέχιση της γενικευμένης απώλειας εμπιστοσύνης σε όλες τις κατηγορίες ερωτήσεων στην Αμμόχωστο, όπου το 56% αναφέρουν πως είναι «πολύ δύσκολο» να εξασφαλίσουν δάνειο, ενώ γενικότερα οι δείκτες είναι σαφώς επιδεινωμένοι στη συγκεκριμένη επαρχία. Το τελευταίο τρίμηνο, μάλιστα, έχει επιδεινωθεί η εμπιστοσύνη στην κύρια τράπεζα των κατοίκων επαρχίας Αμμοχώστου κατά 36%, ένα ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον παγκύπριο μέσο όρο (15%).

 

Στην ερώτηση κατά πόσον βρίσκονται σε θέση να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, δυσκολία καταγράφει το 39% του δείγματος. Ωστόσο, δεν υφίσταται γενικευμένη εικόνα αύξησης των ΜΕΔ, με μόλις το 3% των ερωτηθέντων να αναφέρουν πως απέτυχαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους το τελευταίο τρίμηνο.

Τους επόμενους τρεις μήνες, το 3% εκτιμά πως «σίγουρα» δεν θα εξυπηρετήσει τα δάνειά του, ενώ με δυσκολία θα εξυπηρετήσουν το 36%. Φυσιολογικά, οι νέοι αναφέρουν την μεγαλύτερη ευκολία με το 34% να απαντά «με μεγάλη άνεση» ή «σε μεγάλο βαθμό», σε αντίθεση με το 51% των ατόμων άνω των 65 ετών.

Σημειώνουμε ωστόσο πως ένα σημαντικό ποσοστό των Λαρνακέων (12%) αναφέρει πως δεν αναμένει πως θα εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του κατά το επόμενο τρίμηνο.

Γενικότερα η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα εν γένει είναι χειρότερη από την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ερωτηθέντες προς την κύριά τους τράπεζα. Το εύρημα θεωρείται φυσιολογικό και συνάδει με πολλά παλαιότερα ευρήματα. Συνολικά, η έρευνα βρίσκει μείωση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα εν γένει ανάμεσα στο 43% των ερωτηθέντων, την ώρα που η εμπιστοσύνη προς την κύρια τους τράπεζα καταγράφει μείωση ανάμεσα στο 33%. Η γενικότερη εικόνα σταθεροποίησης επαναλαμβάνεται και στη συγκεκριμένη ερώτηση, με το 62% του δείγματος να καταγράφει σταθερά επίπεδα εμπιστοσύνης.

Γενικότερα, η οικονομική συγκυρία, η συνεχιζόμενη συζήτηση για την αύξηση των δανειστικών επιτοκίων και συγκράτηση των καταθετικών, αλλά και η δυσκολία εξασφάλισης δανείων και εξυπηρέτησής τους, συνεχίζουν να πλήττουν την εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες, παρόλο που αυτή η διάβρωση της εμπιστοσύνης είναι μικρότερη σε σχέση με προηγούμενα κύματα της έρευνας. Από την άλλη, επιβεβαιώνεται η εκτίμηση πως δεν αναμένεται σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε παγκύπρια κλίμακα. Σημειώνεται, ωστόσο, η αυξημένη εκτίμηση μη εξυπηρέτησης στη Λάρνακα.