ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Μικρά κέρδη κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο

Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,35%

ΚΥΠΕ

Μικρά κέρδη κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,35% και έκλεισε στις 68,30 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE20 έκλεισε με άνοδο 0,27%, στις 40,80 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €180.957.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,16%, η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,66% και ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατά 0,87%. Αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι μετοχές της της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €143.770 (τιμή κλεισίματος €2,50 – χωρίς μεταβολή), της Salamis Tours με όγκο συναλλαγών €11.947 (τιμή κλεισίματος €1,64 – άνοδος 2,50%), της Δήμητρα Επενδυτικής με όγκο συναλλαγών €11.143 (τιμή κλεισίματος €0,40 – χωρίς μεταβολή), της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο συναλλαγών €4.457 (τιμή κλεισίματος €0,874 – πτώση 0,68%) και της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €3.795 (τιμή κλεισίματος €1,10 – άνοδος 0,46%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 1 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 42.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε, ότι αφού έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα προχωρήσει με τη διαγραφή των τίτλων των εταιρειών Glenfinnian Bond Designated Activity Company και Pulteney Bond Designated Activity Company (Ρυθμιζόμενη Αγορά), σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ενόψει του γεγονότος ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων των εν λόγω εταιρειών και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του ΧΑΚ.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι για τις εν λόγω εταιρείες κρίθηκε ότι δεν παρέχονται όλα τα εχέγγυα για προστασία των επενδυτών όπως προβλέπεται από την Παράγραφο 3.1.1(θ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) και προσθέτει ότι για τα εν λόγω Ομόλογα δεν είναι εφικτή η αγοραπωλησία τους, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς όλων των χαρτοφυλακίων των ομολογιούχων στην εταιρεία που ενεργεί ως νέος εμπιστευματοδόχος – κάτοχος Ομολόγων και ως επακόλουθο οι Ομολογιούχοι δεν έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Αναφέρει ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν έχουν προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2020 και προσθέτει πως η διαγραφή των Ομολόγων των πιο πάνω εταιρειών από το Χρηματιστήριο θα ισχύει από τις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Τα Ομόλογα των εταιρειών θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τη διαγραφή τους.

Επιπλέον, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωση την απόφαση του για διαγραφή των ομολόγων της εταιρείας Vernon Property Plc από την Ν.Ε.Α. Αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και με βάση τις πρόνοιες της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε).

Προσθέτει ότι κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, λόγω του ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων της εταιρείας αυτής και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου κατά τη λήψη της απόφασης του αυτής, έλαβε υπόψη τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 29/02/2020, τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 31/08/2020 και τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 28/02/2021.

Αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία διαφαίνεται να έχει τεθεί «Υπό Διαχείριση» με βάση τα στοιχεία στον Έφορο Εταιρειών Ηνωμένου Βασιλείου και ότι οι τίτλοι της εταιρείας βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 (περίοδος πέραν των 6 μηνών).

Πέραν των πιο πάνω, το ΧΑΚ αναφέρει ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έχει προβεί σε ανακοίνωση αναφορικά με την καταβολή τόκου για τις περιόδους που έληξαν στις 31/12/2019 και 31/12/2020.

Προσθέτει ότι η διαγραφή των ομολόγων της εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ισχύει από τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 και οι τίτλοι της θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τη διαγραφή τους.

Επίσης, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αναφέρει ότι, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc, Elaine Securities Plc,The Meredith Property Group Plc και Eurivex Plc ως είχε ανακοινωθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Προσθέτει ότι η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2021) ή νωρίτερα εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με τις εκκρεμείς συνεχείς τους υποχρεώσεις, ως έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του ΧΑΚ ανακοίνωσε την απόφαση του για διαγραφή των ομολόγων της εταιρείας South East Europe Gaming Τυχερά Παιχνίδια ΑΕ από την Ν.Ε.Α. Αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και με βάση τις πρόνοιες της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε).

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αναφέρει ότι κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, «λόγω του ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων της εταιρείας αυτής και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών».

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου κατά τη λήψη της απόφασης του αυτής, έλαβε υπόψη τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31/12/2019, τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020, τη μη έκδοση ανακοίνωσης για την καταβολή τόκου για την περίοδο 09/7/2020 – 09/01/2021 και τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31/12/2020.

Αναφέρει επίσης ότι οι τίτλοι της εταιρείας βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από τις 27 Αυγούστου 2020 (περίοδος πέραν των 6 μηνών) και ότι η εταιρεία δεν έχει προβεί στην έκδοση ανακοίνωσης για την καταβολή τόκου για την περίοδο 9/1/2021 – 9/7/2021.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, η διαγραφή των ομολόγων της πιο πάνω εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ισχύει από τις 28 Σεπτεμβρίου 2021 και κατά την ίδια ημερομηνία, οι τίτλοι της εταιρείας θα διαγραφούν και από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, σύμφωνα με το Άρθρο 19 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Αναφέρει ότι οι τίτλοι της εταιρείας θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τη διαγραφή τους και ότι η απόφαση για συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των ομολόγων μέχρι τη διαγραφή τους έχει επικυρωθεί από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση