ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Κέρδη κατέγραψε την Παρασκευή το ΧΑΚ, εβδομαδιαία άνοδος

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 43,32 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη της τάξης του 0,74%

ΚΥΠΕ

Κέρδη κατέγραψε στη σημερινή τελευταία συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Σε εβδομαδιαία βάση, η κυπριακή αγορά σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,26% ή 0,54 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 43,32 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη της τάξης του 0,74%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €48,871.21.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 25,58 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,75%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης των Επενδυτικών σε ποσοστό 5,06%, της Κύριας Αγοράς 2,42% και των Ξενοδοχείων 0,66%, ενώ πτώση σε ποσοστό 0,96% σημείωσε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €20,845.4600 (τιμή κλεισίματος €0.4610– πτώση 0,86%), της Logicom με €8,682.9700 (τιμή κλεισίματος €1.0100– άνοδος 1%), της Petrolina (Holdings) με €6,548.0400 (τιμή κλεισίματος €0.8250- πτώση 0,60%), της Τσιμεντοποιϊα Βασιλικού με €3,799.7000 (τιμή κλεισίματος €1.7800– πτώση 1,66%) και της The Cyprus Cement €3,212.0000 (τιμή κλεισίματος €0.2920– χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά, ενώ 1 παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 59.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του, επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εισηγμένης εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd ως είχε ανακοινωθεί στις 20 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑΚ, με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν’ λόγω εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης). Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2020, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της, θα αρθεί.

Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, το Χρηματιστήριο εξυπηρετεί με ειδική συμφωνία το Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους) για μη εισηγμένα Κυβερνητικά Ομόλογα που απευθύνονται προς Φυσικά Πρόσωπα, καθώς και για Εισηγμένα Κυβερνητικά Ομόλογα που είναι καταχωρημένα στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ.

Μεταξύ άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται, αναφέρεται ότι το ΧΑΚ τηρεί τις Οδηγίες Πληρωμής για καταβολή του Τόκου και Αποπληρωμής Κεφαλαίου προς τους κατόχους των Ομολόγων αυτών.

Μετά από τη συμφωνία μεταξύ Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) και Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Ελληνική Τράπεζα) για μεταφορά στοχευμένων στοιχείων του ενεργητικού της ΣΚΤ προς την Ελληνική Τράπεζα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πρώην πελατών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ως γνωστό έχουν μεταφερθεί από τα συστήματα της ΣΚΤ, στα συστήματα της Ελληνικής Τράπεζας.

Κατά τη διαδικασία αυτής της ενσωμάτωσης, δημιουργήθηκε νέος τραπεζικός λογαριασμός με νέο ΙΒΑΝ για κάθε ένα από τους λογαριασμούς που μεταφέρθηκε στην Ελληνική Τράπεζα και έχει ενσωματωθεί ο κωδικός BIC της Ελληνικής Τράπεζας.

Μετά από ενημέρωση που έχει ληφθεί από τη Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ για τους νέους τραπεζικούς λογαριασμούς, το ΧΑΚ έχει προβεί σε αυτόματη ενημέρωση των νέων IBAN και BIC στις υφιστάμενες οδηγίες πληρωμής που υπήρχαν καταχωρημένες στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του, για τους κατόχους των Κυβερνητικών Ομολόγων. Συνεπώς η καταβολή των Τόκων και Αποπληρωμή Κεφαλαίων, που θα διενεργείται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προς τους κατόχους των Κυβερνητικών Ομολόγων μετά από τις 14 Νοεμβρίου 2020, θα γίνεται στους νέους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην Ελληνική Τράπεζα.

Για τις περιπτώσεις όπου δεν κατέστη δυνατή η αυτόματη μεταφορά των Τραπεζικών Λογαριασμών το ΧΑΚ καλεί τους επηρεαζόμενους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για δήλωση νέου λογαριασμού προς το ΧΑΚ, ακολουθώντας τις σχετικές διαδικασίες (υποβολή Εντύπου 8Α δεόντως υπογεγραμμένου και συμπληρωμένου συνοδευόμενο με τα αναγκαία δικαιολογητικά και αφού καταβληθεί το σχετικό δικαίωμα), προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων κατά τη διαδικασία καταβολή τόκου/ αποπληρωμής κεφαλαίου.

Το ΧΑΚ επίσης υποδεικνύει ότι σε περίπτωση που κάτοχος Κυβερνητικών Ομολόγων διαφωνεί με την αυτόματη αλλαγή του λογαριασμού του ή επιθυμεί να υποβάλει άλλες οδηγίες πληρωμής, μπορεί να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ως περιγράφονται πιο πάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου για διευκρινήσεις / επεξηγήσεις στο τηλέφωνο 22712300 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@cse.com.cy.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση