ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Με άνοδο έκλεισε το ΧΑΚ τη Μ. Τετάρτη

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 107,67 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,53%

ΚΥΠΕ

Άνοδο σημείωσε τη Μεγάλη Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 107,67 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,53%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε επίσης κέρδη σε ποσοστό 0,54%, κλείνοντας στις 65,10 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €103.965,28.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους δείκτες, πτώση κατά 4,50% κατέγραψαν οι Επενδυτικές Εταιρείες κλείνοντας στις 1.028,62 μονάδες και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,16%, κλείνοντας στις 1.075,69 μονάδες. Στον αντίποδα, άνοδο σημείωσαν η Κύρια Αγορά κατά 0,57% κλείνοντας στις 77,74 μονάδες και τα Ξενοδοχεία κατά 0,36% κλείνοντας στις 927,24 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €48.686,83 (άνοδος 3,03% - τιμή κλεισίματος €1,70) και της Τράπεζας Κύπρου με €31.161,91 (άνοδος 0,78% - τιμή κλεισίματος €2,57). Ακολούθησαν οι μετοχές της Δήμητρα Επενδυτικής με €14.383,40 (πτώση 4,72% - τιμή κλεισίματος €0,505), της Louis με €4.317,54 (πτώση 7,60% - τιμή κλεισίματος €0,092), και της Frou-Frou με €2.537,20 (άνοδος 1,49% - τιμή κλεισίματος €0,272).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 2 καθοδικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές ανήλθαν στις 129.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Αιχμή Α.Ε. Σύμβουλοι Επενδύσεων (ΝΕΑ Αγορά). Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθεί να συντρέχει ο λόγος που επιβάλλει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας, λόγω μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2022.

Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 20 Απριλίου 2023. Σημειώνεται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι την 20 Ιουνίου 2023) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με την εκκρεμούσα συνεχή της υποχρέωση.

Επιπλέον, το ΧΑΚ ανακοινώνει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Pandora Consultancy Services Plc (ΝΕΑ Αγορά), για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 12 Ιουνίου 2023.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της εν λόγω εταιρείας, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης για υπηρεσίες Φορέα Εκκαθάρισης, μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2021, και μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2022.

Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με τις πιο πάνω συνεχείς της υποχρεώσεις, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

Τέλος, το ΧΑΚ ανακοινώνει ότι οι τίτλοι της εισηγμένης εταιρείας A.J. Green Shell Plc οι οποίοι τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ, θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών, ένεκα της ανακοίνωσης της εταιρείας αυτής (ημερομηνίας 10/4/2023), αναφορικά με απόφαση της Έκτακτης Γενικής της Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 7/4/2023, για αντίστροφη εξαγορά της Liberton Tech Investment από την A.J. Green Shell Plc.

Η απόφαση αυτή του Χρηματιστηρίου λήφθηκε με βάση την πρόνοια 2.2.6Α(ζ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε).

Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών από τους τίτλους της εισηγμένης εταιρείας αυτής, όταν θα διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης θα έχουν εκλείψει.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση